Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

KKO:1983-II-92

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Asunto-osakeyhtiölaki. 3. p. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Arjasmaa - Kuhanen
Sivut: 289
Uusi asunto-osakeyhtiölaki. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Arjasmaa - Kuhanen
Sivut: 253
Vahingonkorvauslaki. 15. p. Turku 1992.
Tekijä: Avola - Saarnilehto
Sivut: 22
Vahingonkorvauslaki. 16. p. Turku 1994.
Tekijä: Avola - Saarnilehto
Sivut: 28
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1983
Tekijä: Bruun ym
Sivut: 570
Rakentamisen ja asuntokaupan ajankohtaiskysymyksiä. Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja. N:o 45 Vammala 1987.
Tekijä: Ekdahl ym
Sivut: 139
Asunto-osakeyhtiölaki. Osa 2. 3. p. Riika 2015.
Tekijä: Furuhjelm - Kanerva - Kinnunen - Kuhanen
Sivut: 279
Asunto-osakeyhtiölaki. Osa 3. 3. p. Riika 2015.
Tekijä: Furuhjelm - Kanerva - Kinnunen - Kuhanen
Sivut: 359
Asunto-osakeyhtiölaki. Osa 2. 4. p. Viljandi 2019.
Tekijä: Furuhjelm - Kanerva - Kuhanen - Rosén
Sivut: 351
Asunto-osakeyhtiölaki. Osa 3. 4. p. Viljandi 2019.
Tekijä: Furuhjelm - Kanerva - Kuhanen - Rosén
Sivut: 376
Sopimustyypit. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Halila - Hemmo
Sivut: 189
Sopimustyypit. 2. p. Hämeenlinna 2008.
Tekijä: Halila - Hemmo
Sivut: 176
KKO:n ratkaisut kommentein II 2003. toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 37, 40, 43
Sopimus ja delikti. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 123
Vahingonkorvauksen määräytymisestä sopimussuhteissa. Hki 1994. SLY A 200.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 224
Defensor Legis. 2013.
Tekijä: Hoffrén - Vahtera
Sivut: 755, 758, 759
Oikeustiede. Jurisprudentia. XLII. Toim. Leena Halila. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Hoffrén Mia
Sivut: 29
Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Vilna 2013.
Tekijä: Hoffrén Mia
Sivut: 220, 283, 315, 324
Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Helsinki 2021. 2. p.
Tekijä: Hoffrén Mia
Sivut: 227, 293, 326, 336
Asunto-osakeyhtiölaki selityksin. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Kaila Antero
Sivut: 157, 270
Asunto-osakeyhtiölaki. Jyväskylä 1994.
Tekijä: Kaila Antero
Sivut: 218
Asunto-osakeyhtiölaki. 2. p. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Kaila Antero
Sivut: 218
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1993
Tekijä: Kaivola - Nybergh - Ståhlberg
Sivut: 402, 407, 408, 412
Asunto-osakeyhtiöt oikeuskäytännössä. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Kanerva - Koro-Kanerva - Kuhanen
Sivut: 88
Asunto- ja kiinteistökauppa. Hki 1997.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 426
Asunto- ja kiinteistökauppa. 2. p. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 460
Asunto- ja kiinteistökauppa. 3. p. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 555
Asunto- ja kiinteistökauppa. 4. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 656, 673, 674, 686
Asunto- ja kiinteistölainsäädäntö. Hki 1995.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 405
Asunto- ja kiinteistölainsäädäntö. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 230
Asunto- ja kiinteistölainsäädäntö. 2. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 415
Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 273
Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 289
Juhlajulkaisu Juhani Wirilander 1935 - 30/11-2005. Toim. Jarno Tepora, Mikko Tulokas ja Pekka Vihervuori. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 202
Kiinteistönvälitys ja -arviointi. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 98, 110
Kiinteistönvälitys ja -arviointi. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 101, 113
Kosteus- ja homevauriot asuntokaupan sopimusoikeudellisena ongelmana. Helsinki 2004.
Tekijä: Koskinen Tiina
Sivut: 147
Asunto-osakeyhtiölaki. Kommentaari. 2. p. Tallinna 2010.
Tekijä: Kuhanen - Kanerva - Furuhjelm - Kinnunen
Sivut: 548, 972
Kansainvälistyvät rahoitusmarkkinat ja asiakas. Toim. Jaana Norio-Timonen. Helsinki 2007.
Tekijä: Könkkölä Justus
Sivut: 90
Uusi kiinteistönvälittäjän käsikirja. Vantaa 1995.
Tekijä: Listoheimo - Nevala
Sivut: 289
Asuntokaupan käsikirja. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Listoheimo Mikko
Sivut: 433
Osakeyhtiölaki käytännössä. Juva 2006.
Tekijä: Mähönen - Säiläkivi - Villa
Sivut: 592
Osakeyhtiö III. 3. p. Vilna 2019.
Tekijä: Mähönen - Villa
Sivut: 616
Osakeyhtiö III. Corporate Governance. Porvoo 2006.
Tekijä: Mähönen - Villa
Sivut: 286, 287
Osakeyhtiö III. Corporate Governance. 2. p. Juva 2010.
Tekijä: Mähönen - Villa
Sivut: 445
Tulo ja pääoma. Helsinki 2001.
Tekijä: Mähönen Jukka
Sivut: 725
KKO:n ratkaisut kommentein II 2009. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Mäkelä Juha
Sivut: 188
Mängelhaftung beim Kauf von Gesellslaftsanteilen. Hki 1998.
Tekijä: Mäntysaari Petri
Sivut: 158
Maakaaren järjestelmä I. Kiinteistönkauppa ja luovutukset. 2. p. Vilna 2016.
Tekijä: Niemi Matti Ilmari
Sivut: 403
Lakimies. 2009.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 864
Lakimies. 2013.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 506
Obligationsrätt. Vilna 2018.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 449
Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoilla. Juva 2009.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 190
Vahingonkorvausvelan vanhentuminen. Vilna 2015.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 111
Velvoiteoikeus. 2. p. Vilna 2018.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 381
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 1992
Tekijä: Nybergh Frey
Sivut: 470
Asuntokaupan virheet ja vastuut oikeuskäytännössä. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Palo - Linnainmaa
Sivut: 551, 697
Asuntokauppalain kommentaari ja ratkaisukäytäntö. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Palo - Linnainmaa - Alppi-Takkinen
Sivut: 411, 619
Asianajajan työkentältä - Från advokatens arbetsfält. Juhlakirja Suomen Asianajajaliitto 75 vuotta. Jyväskylä 1994.
Tekijä: Peltonen Jukka
Sivut: 325, 329
Vastuumuotoerottelu ja rakennusurakka. Velvoiteoikeudellinen tutkimus sopimuksen ja deliktin väliselle rajapinnalle sijoittuvista vahingonkorvauskysymyksistä rakennusurakan vastuuasetelmien kontekstissa. Vilna 2020.
Tekijä: Perätalo Katja
Sivut: 59, 229, 232
Arvopaperimarkkinat ja siviilioikeus. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Rudanko Matti
Sivut: 358, 366
Business Law Forum 2006. Toim. Esa Kolehmainen. Helsinki 2006.
Tekijä: Saarikoski Michael
Sivut: 281, 296, 297, 305, 306, 307
Defensor Legis. 2006.
Tekijä: Saarikoski Mikael
Sivut: 221, 222, 231, 232, 238, 239
Vahingonkorvausvastuun määräytyminen luonnollisen henkilön sähköisen identiteetin tunnistus- ja allekirjoituspalveluissa. Helsinki 2019.
Tekijä: Saaripuu Tuire
Sivut: 267, 342, 422
Suomalaisen lakimiesyhdistyksen Satakunnan osasto ry 50 v. Juhlakirja. Toim. Vesa Veikkola. Rauma 1995.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 51, 52, 54
Vahingonkorvauslaki oikeuskäytännön valossa. Turku 1996.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 51, 53, 66
Vahingonkorvauslaki. Käytännön kommentaari. Helsinki 2007.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 78, 79
Vilpittömästä mielestä. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 1997.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 8
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2013.
Tekijä: Sandvik - Sisula-Tulokas
Sivut: 147
KKO:n ratkaisut kommentein II 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2013.
Tekijä: Sandvik Björn
Sivut: 269, 270, 273
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 143
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 2. p. Keuruu 2006.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 199
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 3. p. Helsinki 2015.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 220
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1990
Tekijä: Simonen Irja
Sivut: 109
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 1994
Tekijä: Taxell Lars Erik
Sivut: 314
Osakeyhtiön toimitusjohtajan asema. Jyväskylä 1992.
Tekijä: Toiviainen Heikki
Sivut: 390
Juhlajulkaisu Juhani Wirilander 1935 - 30/11-2005. Toim. Jarno Tepora, Mikko Tulokas ja Pekka Vihervuori. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Tulokas Mikko
Sivut: 401
Vahingonkorvaus asunto-osakeyhtiössä. Tallinna 2017.
Tekijä: Vahtera Veikko
Sivut: 214, 216, 266
Virhe - erityisesti kuluttajankaupassa ja asuntokaupassa. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Ämmälä Tuula
Sivut: 217

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.