KKO:1977-II-76

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Avioliittolain muutetut säännökset. Tampere 1988.
Tekijä: Aarnio - Helin
Sivut: 18
Suomen avioliitto-oikeus. 3. p. Jyväskylä 1992.
Tekijä: Aarnio - Helin
Sivut: 16
Suomen avioliitto-oikeus. 2. p. Tampere 1985.
Tekijä: Aarnio - Helin - Mahkonen
Sivut: 22
Familjeförmögenhetsrätt. Vantaa 2002.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 4
Perhevarallisuusoikeus. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 8
Suomen avioliitto-oikeus. Jyväskylä 1983.
Tekijä: Aarnio - Mahkonen
Sivut: 23
Perhevarallisuusoikeus. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Aarnio-Kangas
Sivut: 4
Työsuhteen ehdot. Määräytyminen, tulkinta ja muuttaminen. Vantaa 2002.
Tekijä: Engblom Matleena
Sivut: 137
Työsuhteen ehdot. 2. p. Helsinki 2013.
Tekijä: Engblom Matleena
Sivut: 212
Juhlajulkaisu - Festskrift Curt Olsson 1919. 28/9.1989. Ekenäs 1989. JFP 54.
Tekijä: Godenhielm Berndt
Sivut: 45
Perhe, elatus ja sosiaaliturva. Uusikaupunki 1995.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 321
Panttioikeus osakkeeseen. Toinen osa. Vammala 1981. SLY A 151.
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 250
Defensor Legis. 2023.
Tekijä: Helin Markku
Sivut: 418
Sopimusoikeuden oppikirja. Helsinki 2006.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 215, 231
Sopimusoikeus I. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 250, 269
Sopimusoikeus I. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 378, 403
Perhevarallisuusoikeus. 3 p. Vilna 2018.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 8
Juridiikan perusteet. Helsinki 2009.
Tekijä: Karttunen - Koivunen - Laasanen - Sippel - Uitto - Valtonen
Sivut: 149
Juridiikan perusteet. 3. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Karttunen - Laasanen - Sippel - Uitto - Valtonen
Sivut: 151
Juridiikan perusteet. 5. p. Helsinki 2015.
Tekijä: Karttunen - Laasanen - Sippel - Uitto - Valtonen
Sivut: 158
From Assumptions to Risk Management. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Keskitalo Petri
Sivut: 164
Sopimusten välinen liityntä ja päättymisen vaikutus. Turku 2015.
Tekijä: Kiskonen Aleksandra
Sivut: 139
Sopimus ja kuolinpesän hallinto. Vammala 2006.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 145, 304, 420
Maa-, vesi- ja ympäristöoikeuden käsikirja. Juva 1998.
Tekijä: Kuusiniemi - Majamaa - Vihervuori
Sivut: 28
Maa-, vesi- ja ympäristöoikeuden käsikirja. 2. p. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Kuusiniemi - Majamaa - Vihervuori
Sivut: 30
Asuntokaupan käsikirja. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Listoheimo Mikko
Sivut: 228
Parisuhteet, varallisuus ja sopimukset Helsinki 2021.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 44, 90
Sopimusoikeuden materiaalisuudesta. Helsinki 2001.
Tekijä: Mononen Marko
Sivut: 256, 258
Velkojan tiedonantovelvollisuus takaajaa kohtaan. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Mäkelä Juha
Sivut: 85
Maakaaren järjestelmä I. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Niemi Matti Ilmari
Sivut: 20, 22, 135
Maakaaren järjestelmä I. Porvoo 2002.
Tekijä: Niemi Matti Ilmari
Sivut: 23, 24, 27, 157
Maakaaren järjestelmä I. Kiinteistönkauppa ja luovutukset. 2. p. Vilna 2016.
Tekijä: Niemi Matti Ilmari
Sivut: 30, 31, 34, 222
Päämäärien valtakunta. Vammala 1996. SLY A 211.
Tekijä: Niemi Matti Ilmari
Sivut: 185
Vakuutuksenantajan korvauspäätös. Vilna 2016.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 114
Rekisteröimättömän osakeyhtiön puolesta tehdystä kiinteistön kaupasta. Vammala 1981. SLL 71.
Tekijä: Nuolimaa R O
Sivut: 181
The Long-Term Contract. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Nystén-Haarala Soili
Sivut: 157, 159
Aikarahtauksesta. Erityisesti aikarahdista. Vammala 1980. SLY A 146.
Tekijä: Palaja Antero
Sivut: 115
Sähköinen tunnistamnen ja allekirjoitus Suomen velvoiteoikeudessa. Helsinki 2013.
Tekijä: Ponka Ilja
Sivut: 268
Korkein oikeus 75 vuotta. Toim. Anja Tulenheimo-Takki. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Portin Göran
Sivut: 162
Kiinteistönkaupasta. 5. p. Hki 1986. SLL 47.
Tekijä: Rautiala Martti
Sivut: 102
Kiinteistönkaupasta. 6. p. Vammala 1988. SLL 47.
Tekijä: Rautiala Martti
Sivut: 102
Sopimusoikeuden perusteet. 8. p. Vilna 2018.
Tekijä: Saarnilehto - Annola
Sivut: 127
Varallisuusoikeus. 2. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Saarnilehto - Annola - Hemmo - Karhu - Kartio - Tammi-Salminen - Tolonen - Tuomisto - Viljanen
Sivut: 431
Varallisuusoikeus. Juva 2001.
Tekijä: Saarnilehto - Hemmo - Kartio (toim.)
Sivut: 397
Sopimusoikeuden perusteet. Jyväskylä 1987.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 99
Sopimusoikeuden perusteet. 3. p. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 102
Sopimusoikeuden perusteet. 4. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 99
Sopimusoikeuden perusteet. 5. p. Vantaa 2002.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 132
Sopimusoikeuden perusteet. 6. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 129
Sopimusoikeuden perusteet. 7. p. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 134
Gåvor mellan makar. Åbo 1991.
Tekijä: Sämskar Maria
Sivut: 51
Lainkäyttäjä lainsäätäjän työn jatkajana. Hki 1985. SLL 86.
Tekijä: Takki Tapio
Sivut: 150
Sopimusoikeus. Vammala 1990.
Tekijä: Telaranta K A
Sivut: 355, 365
Kiinteistön kauppa, muu luovutus ja kirjaus. 6. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Tepora - Kartio - Koulu - Lindfors
Sivut: 397
Kiinteistöjen vaihdanta. Hki 1991.
Tekijä: Tepora - Kartio - Koulu - Wirilander
Sivut: 347
Kiinteistön käyttö ja luovutus. Jyväskylä 1992.
Tekijä: Tepora - Kartio - Koulu - Wirilander
Sivut: 276
Kiinteistön käyttö ja luovutus. 2. p. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Tepora - Kartio - Koulu - Wirilander
Sivut: 285
Kiinteistön käyttö ja luovutus. 3. p. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Tepora - Kartio - Koulu - Wirilander
Sivut: 312
Kiinteistön käyttö ja luovutus. 4. p. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Tepora - Kartio - Koulu - Wirilander
Sivut: 327
Kiinteistönkauppa ja sen verotus. Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja. N:o 44 Vammala 1986. LL KK 44.
Tekijä: Tepora Jarno
Sivut: 75
Introduction to Finnish Business Law. Helsinki 2008.
Tekijä: Toiviainen Heikki
Sivut: 145
Perintö, testamentti ja velka. Vilna 2015.
Tekijä: Tuunainen Pekka
Sivut: 267
Kollektiiviperusteinen irtisanomissuoja. Rovaniemi 2001.
Tekijä: Valkonen Mika
Sivut: 135
Uusi kiinteistövero. Jyväskylä 1992.
Tekijä: Viherkenttä Timo
Sivut: 62
Uusi kiinteistövero. 2. p. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Viherkenttä Timo
Sivut: 65
Pääomalaina. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Villa Seppo
Sivut: 339
Finlands civil- och handelsrätt. 5. uppl. Red. av Johan Bärlund, Frey Nybergh och Katarina Petrell. Turengi 2016.
Tekijä: Wilhelmsson - Nybergh
Sivut: 288, 289
Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion. 4. uppl. Red. av Johan Bärlund, Frey Nybergh och Katarina Petrell. Vilna 2013.
Tekijä: Wilhelmsson - Nybergh
Sivut: 288, 289
Finlands civil- och handelsrätt. Regirerad av Johan Bärlund, Frey Nybergh och Katarina Petrell. 2 uppl. Vanda 2003.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 263, 264
Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion. Red. av Johan Bärlund, Frey Nybergh och Katarina Petrell. Pieksämäki 2000.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 263, 264
Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion. 3. uppl. Red. av Johan Bärlund, Frey Nybergh och Katarina Petrell. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 264, 265
Inledning till Finlands rättsordning 1. 2 uppl. Red. Pekka Timonen. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 234, 235
Inledning till Finlands rättsordning 1. 3. uppl. Red. Pekka Timonen. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 240
Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 1. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 1990.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 212, 213
Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 1. 2. p. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 230, 231
Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 1. 3. p. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 234, 235
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 1999
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 71
Oikeustiede. Jurisprudentia. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja. XI. 1978 Vammala 1978.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 74
Lakimies. 2016.
Tekijä: Wuolijoki Sakari
Sivut: 230
Encyclopaedia Iuridica Fennica I. Toim. Pirkko-Liisa Haarmann, Heikki E. S. Mattila, Risto Nuolimaa, Kirsti Rissanen, Matti Rudanko ja Jarno Tepora. Jyväskylä 1994. SLY C 24.
Tekijä: Ämmälä Tuula
Sivut: 79
Juhlajulkaisu Juhani Kyläkallio 1930 - 14/3 - 1990. Turku 1990.
Tekijä: Ämmälä Tuula
Sivut: 270, 272
Oikeuskäytäntö oikeuslähteenä. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 1991.
Tekijä: Ämmälä Tuula
Sivut: 282
Pääsykoekirja 3/1999. Turku 1999.
Tekijä: Ämmälä Tuula
Sivut: 118
Sopimuksen pätemättömyyden korjaantumisesta. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Ämmälä Tuula
Sivut: 75, 78, 79, 80

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.