Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

KKO:1975-II-92

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Esinevakuusoikeudet. Vammala 1984. SLL 85.
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 240
Esinevakuusoikeudet. 2. p. Jyväskylä 1992. SLL 85.
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 273
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1980
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 113
Panttioikeus osakkeeseen. Toinen osa. Vammala 1981. SLY A 151.
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 34, 314
Sopimusoikeus I. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 249
Sopimusoikeus I. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 376
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1996
Tekijä: Häyhä Juha
Sivut: 316
Esineoikeus eurooppalaistuvassa Suomessa. Hämeenlinna 2012.
Tekijä: Kaisto - Tepora
Sivut: 434
Esineoikeuden perusteet. Tampere 1991.
Tekijä: Kartio Leena
Sivut: 112
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1984
Tekijä: Kartio Leena
Sivut: 281
Asunto- ja kiinteistökauppa. Hki 1997.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 288
Asunto- ja kiinteistökauppa. 3. p. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 366
Asunto- ja kiinteistökauppa. 4. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 452
Asunto- ja kiinteistölainsäädäntö. Hki 1995.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 280
Asunto- ja kiinteistölainsäädäntö. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 132
Asunto- ja kiinteistölainsäädäntö. 2. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 285
Kiinteistön kauppa ja omistaminen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 410
Kiinteistön kauppa ja omistaminen. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 452
Lainhuuto- ja kiinnitysmenettely. Hki 1989.
Tekijä: Koulu - Tepora
Sivut: 115
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1987
Tekijä: Koulu Risto
Sivut: 91, 96, 107, 108
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1980
Tekijä: Koulu Risto
Sivut: 872
Legaalisista kiinteistöpanttioikeuksista. Vammala 1986. SLY A 171.
Tekijä: Koulu Risto
Sivut: 227, 229
Globalisoitunut sopimuskäytäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet. Helsinki 2003.
Tekijä: Kurkela Matti S.
Sivut: 117
Asuntokaupan käsikirja. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Listoheimo Mikko
Sivut: 276
Kauppasopimukset. Hämeenlinna 1990.
Tekijä: Liuksiala Aaro
Sivut: 53
Sopimusoikeuden materiaalisuudesta. Helsinki 2001.
Tekijä: Mononen Marko
Sivut: 256, 258
Sopimus ja erehdys. Sastamala 2010.
Tekijä: Mäkelä Juha
Sivut: 243
Maakaaren järjestelmä I. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Niemi Matti Ilmari
Sivut: 182
Maakaaren järjestelmä I. Porvoo 2002.
Tekijä: Niemi Matti Ilmari
Sivut: 214
Päämäärien valtakunta. Vammala 1996. SLY A 211.
Tekijä: Niemi Matti Ilmari
Sivut: 185
Vakuutuksenantajan korvauspäätös. Vilna 2016.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 113, 130, 139
The Long-Term Contract. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Nystén-Haarala Soili
Sivut: 157
Korkein oikeus 75 vuotta. Toim. Anja Tulenheimo-Takki. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Portin Göran
Sivut: 161
Kiinteistönkaupasta. 2. p. Vammala 1977. SLL 47.
Tekijä: Rautiala Martti
Sivut: 54
Kiinteistönkaupasta. 5. p. Hki 1986. SLL 47.
Tekijä: Rautiala Martti
Sivut: 62
Kiinteistönkaupasta. 6. p. Vammala 1988. SLL 47.
Tekijä: Rautiala Martti
Sivut: 63
Sopimusoikeuden perusteet. 8. p. Vilna 2018.
Tekijä: Saarnilehto - Annola
Sivut: 127
Varallisuusoikeus. 2. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Saarnilehto - Annola - Hemmo - Karhu - Kartio - Tammi-Salminen - Tolonen - Tuomisto - Viljanen
Sivut: 431
Varallisuusoikeus. Juva 2001.
Tekijä: Saarnilehto - Hemmo - Kartio (toim.)
Sivut: 397
Sopimusoikeuden perusteet. Jyväskylä 1987.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 99
Sopimusoikeuden perusteet. 3. p. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 102
Sopimusoikeuden perusteet. 4. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 99
Sopimusoikeuden perusteet. 5. p. Vantaa 2002.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 132
Sopimusoikeuden perusteet. 7. p. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 134
Petos liikesuhteessa. Talousrikosoikeudellinen tutkimus. Jyväskylä 2004. SLY A 250.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 143
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1977
Tekijä: Taxell Lars Erik
Sivut: 151
Sopimusoikeus. Vammala 1990.
Tekijä: Telaranta K A
Sivut: 42, 359
Kiinteistön kauppa, muu luovutus ja kirjaus. 6. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Tepora - Kartio - Koulu - Lindfors
Sivut: 396
Kiinteistöjen vaihdanta. Hki 1991.
Tekijä: Tepora - Kartio - Koulu - Wirilander
Sivut: 347
Kiinteistön käyttö ja luovutus. Jyväskylä 1992.
Tekijä: Tepora - Kartio - Koulu - Wirilander
Sivut: 276
Kiinteistön käyttö ja luovutus. 2. p. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Tepora - Kartio - Koulu - Wirilander
Sivut: 285
Kiinteistön käyttö ja luovutus. 3. p. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Tepora - Kartio - Koulu - Wirilander
Sivut: 311
Kiinteistön käyttö ja luovutus. 4. p. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Tepora - Kartio - Koulu - Wirilander
Sivut: 327
Pesänjakaja. Helsinki 2021.
Tekijä: Välimäki Pertti
Sivut: 598, 600
Finlands civil- och handelsrätt. 5. uppl. Red. av Johan Bärlund, Frey Nybergh och Katarina Petrell. Turengi 2016.
Tekijä: Wilhelmsson - Nybergh
Sivut: 288
Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion. 4. uppl. Red. av Johan Bärlund, Frey Nybergh och Katarina Petrell. Vilna 2013.
Tekijä: Wilhelmsson - Nybergh
Sivut: 288
Finlands civil- och handelsrätt. Regirerad av Johan Bärlund, Frey Nybergh och Katarina Petrell. 2 uppl. Vanda 2003.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 263
Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion. Red. av Johan Bärlund, Frey Nybergh och Katarina Petrell. Pieksämäki 2000.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 263
Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion. 3. uppl. Red. av Johan Bärlund, Frey Nybergh och Katarina Petrell. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 264
Inledning till Finlands rättsordning 1. 2 uppl. Red. Pekka Timonen. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 234
Inledning till Finlands rättsordning 1. 3. uppl. Red. Pekka Timonen. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 239
Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 1. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 1990.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 212
Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 1. 2. p. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 230
Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 1. 3. p. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 234
Oikeustiede. Jurisprudentia. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja. XI. 1978 Vammala 1978.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 62, 67, 78
Esineoikeuden oppikirja. 5. p. Vammala 1982. SLL 20.
Tekijä: Zitting - Rautiala
Sivut: 327
Juhlajulkaisu Allan Huttunen 1928. 5/11.1988. Turku 1988.
Tekijä: Ämmälä Tuula
Sivut: 295
Oikeuskäytäntö oikeuslähteenä. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 1991.
Tekijä: Ämmälä Tuula
Sivut: 273
Oikeustieto.Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti. 1/2001
Tekijä: Ämmälä Tuula
Sivut: 4
Pääsykoekirja 3/1999. Turku 1999.
Tekijä: Ämmälä Tuula
Sivut: 117
Sopimuksen pätemättömyyden korjaantumisesta. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Ämmälä Tuula
Sivut: 75, 135, 137, 173, 193, 201
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 30 vuotta. Toim. Ari Saarnilehto ja Ari-Matti Nuutila. Turku 1991.
Tekijä: Ämmälä Tuula
Sivut: 555

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.