KKO:1975-II-89

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Avioliittolain muutetut säännökset. Tampere 1988.
Tekijä: Aarnio - Helin
Sivut: 112
Suomen avioliitto-oikeus. 3. p. Jyväskylä 1992.
Tekijä: Aarnio - Helin
Sivut: 222, 268
Suomen avioliitto-oikeus. 2. p. Tampere 1985.
Tekijä: Aarnio - Helin - Mahkonen
Sivut: 277, 295
Familjeförmögenhetsrätt. Vantaa 2002.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 94
Perhevarallisuusoikeus. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 129
Suomen avioliitto-oikeus. Jyväskylä 1983.
Tekijä: Aarnio - Mahkonen
Sivut: 204
Aviovarallisuusjärjestelmät. Hki 1978.
Tekijä: Aarnio Aulis
Sivut: 82
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 1983
Tekijä: Aarnio ym
Sivut: 191
Perhevarallisuusoikeus. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Aarnio-Kangas
Sivut: 79
Lojaliteettiperiaatteesta. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 1994.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 60
Oikeustieto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti. 3/1997
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 11, 12
Vilpittömästä mielestä. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 1997.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 84
Familjerättens grunder. Vammala 1986.
Tekijä: Gottberg-Talve Eva
Sivut: 75
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1982
Tekijä: Gottberg-Talve Eva
Sivut: 128
Perhe, lapsi ja yhteiskunta. Jyväskylä 1988.
Tekijä: Gottberg-Talve Eva
Sivut: 89
Perhe, lapsi ja yhteiskunta. 3. p. Jyväskylä 1990.
Tekijä: Gottberg-Talve Eva
Sivut: 89
Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi. Turku 1991.
Tekijä: Gottberg-Talve Eva
Sivut: 79
Perheoikeuden perusteet. Vammala 1985.
Tekijä: Gottberg-Talve Eva
Sivut: 72
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2000
Tekijä: Halijoki Juha
Sivut: 935
Esinevakuusoikeudet. Vammala 1984. SLL 85.
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 127
Esinevakuusoikeudet. 2. p. Jyväskylä 1992. SLL 85.
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 135
Panttioikeus osakkeeseen. Ensimmäinen osa. Vammala 1979. SLY A 136.
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 87
Panttioikeus osakkeeseen. Toinen osa. Vammala 1981. SLY A 151.
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 248
Puolisoiden omaisuuden ositus ja jako. Hki 1984.
Tekijä: Helin Markku
Sivut: 14, 16
Osakeyhtiön yhtiöjärjestys. Hämeenlinna 2006.
Tekijä: Helminen Sakari
Sivut: 143
Sopimusoikeuden oppikirja. Helsinki 2006.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 217, 219
Sopimusoikeus I. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 208, 252, 254
Sopimusoikeus I. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 316, 380, 383
Tiesi tai olisi pitänyt tietää. Hki 1997. SLY A 212.
Tekijä: Kaisto Janne
Sivut: 226
Lahja. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 175
Suomen henkivakuutusoikeus. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 261
Uskottu mies holhousoikeuden järjestelmässä. Jyväskylä 1987.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 88
Esineoikeuden perusteet. Tampere 1991.
Tekijä: Kartio Leena
Sivut: 45
Esineoikeuden perusteet. 2. p. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Kartio Leena
Sivut: 58
Oikeustiede. Jurisprudentia. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja. XXX. Juhlajulkaisu Aulis Aarnio 1937-14.5.1997. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Kartio Leena
Sivut: 156
Juridiikan perusteet. Helsinki 2009.
Tekijä: Karttunen - Koivunen - Laasanen - Sippel - Uitto - Valtonen
Sivut: 149
Juridiikan perusteet. 3. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Karttunen - Laasanen - Sippel - Uitto - Valtonen
Sivut: 151
Juridiikan perusteet. 5. p. Helsinki 2015.
Tekijä: Karttunen - Laasanen - Sippel - Uitto - Valtonen
Sivut: 158
Käytetyn asunnon kauppa. 2. p. Helsinki 2007.
Tekijä: Keskitalo Petri
Sivut: 39
Käytetyn asunnon kauppa. 4. p. Keuruu 2017.
Tekijä: Keskitalo Petri
Sivut: 38
Käytetyn asunnon kauppa. uud. laitos Jyväskylä 2012.
Tekijä: Keskitalo Petri
Sivut: 39
Jäämistösuunnittelu II. Helsinki 2021.
Tekijä: Kolehmainen - Räbinä
Sivut: 319
Sopimus ja kuolinpesän hallinto. Vammala 2006.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 139
Legaalisista kiinteistöpanttioikeuksista. Vammala 1986. SLY A 171.
Tekijä: Koulu Risto
Sivut: 640
Piercing the Corporate Veil in Finland - A Multijurisdictional Study Aimed at Developing the Finnish Piercing Doctrine. Lapin yliopisto, Oikeustieteiden tiedekunta. 2020.
Tekijä: Kärki Anssi
Sivut: 55
Liikejuridiikka 2/2018. Toim. Matti Rudanko ja Daria Kozlowska-Rautiainen. Vantaa 2018.
Tekijä: Lindholm Micke
Sivut: 53
Naisen lakikirja. Juva 2001.
Tekijä: Linnainmaa Leena
Sivut: 324
Pesänselvityksen ongelmakohtia. Hämeenlinna 1999.
Tekijä: Lohi - Välimäki
Sivut: 67
Aviovarallisuusoikeus. Vilna 2016.
Tekijä: Lohi Tapani
Sivut: 103, 558
Jäämistöositus ja kuolinpesä. Vilna 2020.
Tekijä: Lohi Tapani
Sivut: 339
KKO:n ratkaisut kommentein I 2007. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Lohi Tapani
Sivut: 148
Oikeus ja kritiikki 3. Kohteena Juha Karhun uusi varallisuusoikeus. Toim. Jaakko Mikkilä ja Tapani Lohi. Helsinki 2012.
Tekijä: Lohi Tapani
Sivut: 24
Ositus, tasinko ja sivullissuoja. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Lohi Tapani
Sivut: 79, 309
Pesänjako, vastike ja lahjansaajan palautusvastuu. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Lohi Tapani
Sivut: 130
KKO:n ratkaisut kommentein II 2011. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Malin Kimmo
Sivut: 140, 143, 145
Parisuhteet, varallisuus ja sopimukset Helsinki 2021.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 105
Maakaaren järjestelmä I. Kiinteistönkauppa ja luovutukset. 2. p. Vilna 2016.
Tekijä: Niemi Matti Ilmari
Sivut: 254
Defensor Legis. 2007.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 660
Sopimusoikeuden perusteet. 8. p. Vilna 2018.
Tekijä: Saarnilehto - Annola
Sivut: 106
Defensor Legis. 2013.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 536
Lakiopas. Juridiikan perusteet. Helsinki 2015.
Tekijä: Suojanen - Savolainen - Korte - Vanhanen
Sivut: 422
Defensor Legis. 2010.
Tekijä: Tammi-Salminen Eva
Sivut: 607
Lakimies. 2007.
Tekijä: Tammi-Salminen Eva
Sivut: 435, 437
Lakimies. 2012.
Tekijä: Tammi-Salminen Eva
Sivut: 851
Sopimus, kompetenssi ja kolmas. Jyväskylä 2001. SLY 227.
Tekijä: Tammi-Salminen Eva
Sivut: 255
Verotus 5/2021
Tekijä: Torkkel Timo
Sivut: 549
Tukikirje vakuutena. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Vedenkannas Matti
Sivut: 373
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1996
Tekijä: Välimäki Pertti
Sivut: 155
Osituksen sovittelu. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Välimäki Pertti
Sivut: 402, 403
Pesänjakaja. Helsinki 2021.
Tekijä: Välimäki Pertti
Sivut: 505
Oikeustiede. Jurisprudentia. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja. XI. 1978 Vammala 1978.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 76, 77
Avioliitto-oikeutta. Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja. N:o 25. 1979 Vammala 1979.
Tekijä: Wirilander Juhani
Sivut: 30
Kiinteistönkauppa ja sen verotus. Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja. N:o 44 Vammala 1986. LL KK 44.
Tekijä: Wirilander Juhani
Sivut: 23
Sopimuksen pätemättömyyden korjaantumisesta. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Ämmälä Tuula
Sivut: 131, 139

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.