KKO:2013:17

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Suomen rikosoikeus. 2. p. Tampere 2019.
Tekijä: Boucht - Frände
Sivut: 66
Puolustajan rooli. Vilna 2018.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 70
Rikosasianajajan käsikirja. 2. p. Vilna 2021.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 675, 737, 738
Rikosasianajajan käsikirja. Vilna 2013.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 552
Prosessioikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Frände - Helenius - Hietanen-Kunwald - Hupli - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Saranpää - Turunen - Virolainen - Vuorenpää
Sivut: 553
Keskeiset rikokset. 3. p. Porvoo 2014.
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 14, 670, 691, 696, 697, 699, 700
Keskeiset rikokset. 4. p. Keuruu 2018
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 14, 15, 22, 724, 751, 758, 761, 762
Todistelu. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari. 2. p. Keuruu 2020.
Tekijä: Frände - Rautio
Sivut: 161
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2014.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 204, 208, 209, 227
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2016.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 16
Kirjoituksia rikosoikeudesta. Toim. Raimo Lahti ja Essi Konttinen-di Nardo. Helsinki 2015.
Tekijä: Halimaa Elina
Sivut: 21
Ne bis in idem i den finska och europeiska straffprocessrätten. Vilna 2019.
Tekijä: Helenius Dan
Sivut: 323
Työsopimus ja ehdot erityistilanteissa. 2. p. Vilna 2019.
Tekijä: Hietala - Hurmalainen - Kaivanto
Sivut: 231
Työsopimuslaki käytännössä. 7. p. Helsinki 2020.
Tekijä: Hietala - Kairinen - Kaivanto - Schön
Sivut: 268
Tilintarkastuslaki ja EU:n uudistunut tilintarkastussääntely - kommentaari. 2. p. Vilna 2017.
Tekijä: Horsmanheimo - Kaisanlahti - Steiner
Sivut: 528
Defensor Legis. 2016.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 917, 918, 929, 931
Defensor Legis. 2017.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 837, 846, 847
Rahanpesu ja rikosvastuu. Vilna 2021.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 388, 456, 457, 458, 459, 460
Syytön tai syyllinen. Sastamala 2015.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 137
Kirjoituksia modernista rikosoikeudesta. Toim. Raimo Lahti ja Essi Konttinen-Di Nardo. Tampere 2017.
Tekijä: Immonen Minna
Sivut: 92, 93
KKO:n ratkaisut kommentein II 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2016.
Tekijä: Kallio Heikki
Sivut: 133
Rangaistava menettely ja rikosvastuu kolmannen maan kansalaisen luvattomaan työntekoon liittyvissä rikoksissa. Jyväskylä 2015.
Tekijä: Kallio Heikki
Sivut: 213, 215, 216
Tekoälyoikeus - Varallisuusoikeuden ja riskienhallinnan kysymyksiä. Helsinki 2022.
Tekijä: Kallioniemi Ismo
Sivut: 230
Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder. Vilna 2015.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 21
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. Vilna 2013.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 18
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. 2. p. Vilna 2019.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 22
Lakimies. 2022.
Tekijä: Karkkulainen Jussi
Sivut: 464
Oikeus 3/2021
Tekijä: Karkkulainen Jussi
Sivut: 390
Lakimies. 2018.
Tekijä: Kemppinen - Siro
Sivut: 510, 511
Ylimääräinen muutoksenhaku. Vilna 2017.
Tekijä: Koponen Pekka
Sivut: 498, 601
Yleinen rikosoikeus. 3. p. Keuruu 2020.
Tekijä: Korkka-Knuts - Helenius - Frände
Sivut: 202
Defensor Legis. 2015.
Tekijä: Kotiranta Kai
Sivut: 723
Sisäpiiritiedon syntyminen. Sastamala 2014.
Tekijä: Kotiranta Kai
Sivut: 147
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 845
KKO:n ratkaisut kommentein II 2014. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 88, 90
Velallisen rikokset ja rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Keuruu 2016.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 203
Velallisen rikokset. Tunnusmerkistöt ja yleiset opit. Keuruu 2018.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 53, 218, 245, 248
Virkasalaisuusrikokset. Tutkimus rikoslain 40 luvun 5 §:n virkasalaisuusrikostunnusmerkistöjen sisällöstä ja muutostarpeista. Vilna 2020.
Tekijä: Laurikkala Jenna
Sivut: 171
Business Crime. Yritysjohdon miinakenttä. Keuruu 2018.
Tekijä: Lautjärvi Heidi
Sivut: 171, 313, 319
Oikeutta oikeudenkäynnistä täytäntöönpanoon Toim. Juhana Riekkinen. Vilna 2017.
Tekijä: Leppänen Tatu
Sivut: 202
Lakimies. 2020.
Tekijä: Leskinen Minni
Sivut: 395
Defensor Legis. 2015.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 418
Avunannon rangaistavuuden edellytykset. Helsinki 2018.
Tekijä: Luoto Lauri
Sivut: 116, 125
KKO:n ratkaisut kommentein II 2013. Toim. Pekka Timonen. Tallinna 2014.
Tekijä: Matikkala Jussi
Sivut: 24
Rikosvastuun yleiset edellytykset. Tallinna 2016.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 172, 176, 178
Vihapuhe Suomessa. Porvoo 2015.
Tekijä: Neuvonen Riku (toim.)
Sivut: 53
Lakimies. 2017.
Tekijä: Nuotio Kimmo
Sivut: 979, 991
Defensor Legis. 2015.
Tekijä: Nyblin Klaus
Sivut: 696, 698, 699, 700, 701, 70,3, 704, 705, 706, 707
Seksuaalirikokset. Porvoo 2014.
Tekijä: Ojala Timo
Sivut: 118
Suomalainen kriminaalipolitiikka. Näkökulmia teoriaan ja käytäntöön. Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja. Toim. Ville Hinkkanen ja Leena Mäkipää. Helsinki 2013.
Tekijä: Ojala Timo
Sivut: 383
Defensor Legis. 2018.
Tekijä: Ollila Aki
Sivut: 375
Helsinki Law Review. 1/2019. Toim. Iris Lampela. Helsinki 2019.
Tekijä: Piippo Jenna
Sivut: 17, 18, 19
Henkilötietojen suoja. Vantaa 2013.
Tekijä: Pitkänen - Tiilikka - Warma
Sivut: 292
Rikos ja rikosprosessi. Sastamala 2019.
Tekijä: Rantaeskola Satu
Sivut: 82
Todistelu. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari. Keuruu 2016.
Tekijä: Rautio - Frände
Sivut: 151
Lakimies 6/2021
Tekijä: Sahavirta Ritva
Sivut: 1099
Defensor Legis. 2013.
Tekijä: Sahinoja Antti
Sivut: 993, 996, 999
Oikeustiede. Jurisprudentia. XLVIII. Toim. Tapani Lohi. Helsinki 2015.
Tekijä: Saranpää Timo
Sivut: 323
Liikejuridiikka 1/2018. Toim. Matti Rudanko ja Daria Kozlowska-Rautiainen. Vantaa 2018.
Tekijä: Schröder Vilhelm
Sivut: 174
Rikosoikeuden yleinen osa. Vastuuoppi. 2. p. Vilna 2013.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 224, 227
Rikosoikeus. Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. 3.p. Vilna 2016.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 63
Rikosoikeuden yleinen osa. 3. p. Vilna 2019.
Tekijä: Tapani - Tolvanen - Hyttinen
Sivut: 291
Defensor Legis. 2013.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 786, 789, 790, 794, 795, 797, 798
KKO:n ratkaisut kommentein I 2013. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2013.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 154
Defensor Legis. 2015.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 573
Poliisin voimankäyttö. Sastamala 2013.
Tekijä: Terenius Markus
Sivut: 865
KKO:n ratkaisut kommentein I 2013. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2013.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 137
KKO:n ratkaisut kommentein II 2013. Toim. Pekka Timonen. Tallinna 2014.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 165
Verotus. 2017.
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 262
Liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset. 3. p. Vilna 2019.
Tekijä: Vapaavuori Tom
Sivut: 84, 93, 251, 399, 414
Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset. 2. p. Vilna 2016.
Tekijä: Vapaavuori Tom
Sivut: 22, 62, 63, 65, 143, 152, 154, 155
KKO:n ratkaisut kommentein I 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Viitanen Marko
Sivut: 371
Yritysoikeus. 4.p. Liettua 2020.
Tekijä: Villa - Airaksinen - Alén-Savikko - Bärlund - Jauhiainen - Kaisanlahti - Knuts - Kuoppamäki - Kymäläinen - Mähönen - Pihlajarinne - Raitio - Viitanen
Sivut: 1023
Valittuja kysymyksiä todistusoikeudesta. Turku 2020.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 50

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.