Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

KKO:2013:58

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Todistelu. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari. 2. p. Keuruu 2020.
Tekijä: Frände - Rautio
Sivut: 43
Verotus. 2018.
Tekijä: Haapaniemi Ossi
Sivut: 168, 170, 172
Hankintasopimuksen tehottomuus. Turku 2015.
Tekijä: Halonen Kirsi-Maria
Sivut: 15, 25, 100, 159, 212
Verotus. 2020.
Tekijä: Hartikainen - Karhu
Sivut: 69
KKO:n ratkaisut kommentein I 2016. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2016.
Tekijä: Havu Katri
Sivut: 263, 264, 266
KKO:n ratkaisut kommentein II 2013. Toim. Pekka Timonen. Tallinna 2014.
Tekijä: Havu Katri
Sivut: 47
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2014.
Tekijä: Havu Katri
Sivut: 69, 70
EU-vero-oikeus. 4. p. Vilna 2018.
Tekijä: Helminen Marjaana
Sivut: 391
Arvonlisäverotus. EU-tuomioistuimen ratkaisut ja niiden tulkinta. Toim. Marja Hokkanen. Porvoo 2013.
Tekijä: Hokkanen Marja
Sivut: 34
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Koskelo Pauliine
Sivut: 469
Virkamiesoikeuden perusteet. 7.p. Vilna 2016.
Tekijä: Koskinen - Kulla
Sivut: 288
Virkamiesoikeuden perusteet. 8.p. Vilna 2019.
Tekijä: Koskinen - Kulla
Sivut: 344
Käsitellä vai eikö käsitellä? Käsittelykiellot oikeudenkäynnin esteinä. Helsinki 2016.
Tekijä: Koulu Risto
Sivut: 117, 169, 201, 205
Siviiliprosessi I - Riita-asian oikeudenkäynnin periaatteet ja toimijat. Helsinki 2022.
Tekijä: Kuuliala - Linna - Saranpää
Sivut: 43
Verotusmenettely ja muutoksenhaku. 7. p. Vilna 2015.
Tekijä: Myrsky - Räbinä
Sivut: 652
Hallinto-oikeus. 2. uud. p. Vilna 2018.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 313
Oikeudenkäynti hallintoasioissa. Vilna 2019.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 147
Yleinen hallinto-oikeus. Vilna 2017.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 454
Obligationsrätt. Vilna 2018.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 569
Vahingonkorvausvelan vanhentuminen. Vilna 2015.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 261, 262
Velvoiteoikeus. 2. p. Vilna 2018.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 482
EU-oikeuden perusteita. 3. p. Keuruu 2016.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 243
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Pohjalainen Anna
Sivut: 261, 264, 265, 266, 267, 268
Euroopan unionin oikeus. 2. p. Vilna 2020.
Tekijä: Raitio - Tuominen
Sivut: 242, 262, 476
Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat. 3. p. Vilna 2013.
Tekijä: Raitio Juha
Sivut: 61, 520
Todistelu. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari. Keuruu 2016.
Tekijä: Rautio - Frände
Sivut: 45
Verotusmenettely ja muutoksenhaku. Liettua 2022.
Tekijä: Räbinä Timo
Sivut: 1105, 1121
Defensor legis. 2020.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 139
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2016.
Tekijä: Sisula-Tulokas Lena
Sivut: 607
Finsk skadestånsrätt. Tallinna 2014.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 21, 247
Suomen vahingonkorvausoikeus. 7. p. Helsinki 2020.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 26, 288, 289, 290
Defensor Legis. 2020.
Tekijä: Tuominen Tomi
Sivut: 1014, 1016, 1025
Vipuvoimaa EU:lta. Yritystukiprosessi ja tuen takaisinperintä Euroopan unionin oikeuden ja kansallisen sääntelyn nojalla. Helsinki 2019.
Tekijä: Törhönen-Sirviö Piia
Sivut: 188
Oikeustiede. Jurisprudentia. XLIX. Toim. Antti Kolehmainen. Helsinki 2016.
Tekijä: Vähätalo Tuukka
Sivut: 231, 275
Verotustiedot. Vilna 2017.
Tekijä: Äimä Kristiina
Sivut: 501

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.