KKO:2012:11

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Suomen jäämistöoikeus I. Perintöoikeus. 6. p. Vilna 2016.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 34
Työsuhdeasioiden käsikirja 1, 7. painos, Keuruu 2021.
Tekijä: Anttila - Bruun - Engblom - Hellstén - Hietala - Jarmas - Kivimäki - Lehto - Mäkelä - Penttilä - Sunnari
Sivut: 5, 24
Yhdenvertaisuuslaki kommentein. Vilna 2019.
Tekijä: Anttila - Kiiskinen - Kortteinen - Lavapuro - Nieminen - Ojanen - Ylhäinen
Sivut: 20, 172, 181
Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? Helsinki 2013.
Tekijä: Anttila Outi
Sivut: 96, 104, 107, 108, 109
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2017.
Tekijä: Eklund Mia
Sivut: 908
Ihmisoikeuksien käsikirja. Toim. Timo Koivurova ja Elina Pirjatanniemi. Tallinna 2014.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 571
Puolustajan rooli. Vilna 2018.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 87
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 7. p. Helsinki 2013.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 154
Lapsioikeuden perusteet. Vilna 2018.
Tekijä: Hakalehto Suvianna
Sivut: 116
KKO:n ratkaisut kommentein I 2014. Toim. Pekka Timonen. Tallinna 2014.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129
Vanhempien mielenterveyshäiriöt ja vieraannuttaminen lapsen huoltoriidoissa. Helsinki 2015.
Tekijä: Hannuniemi Anja
Sivut: 21
From Final Judgement to Final Resolution. Oisterwijk 2016.
Tekijä: Heikkilä Satu
Sivut: 39, 50, 272, 408, 441, 442, 443, 444, 445
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Heinonen - Lavapuro
Sivut: 22, 26
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Heinonen Tuuli
Sivut: 191, 193
Isyyslaki. Helsinki 2016.
Tekijä: Helin Markku
Sivut: 34, 199, 242, 243
Ihmisoikeudet - käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön. Porvoo 2013.
Tekijä: Hirvelä - Heikkilä
Sivut: 31
Oikeuden ja lainkäytön teoria. Helsinki 2012.
Tekijä: Hirvonen Ari
Sivut: 38, 126, 173, 198
Syytön tai syyllinen. Sastamala 2015.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 68, 148
Oikeus. 2013.
Tekijä: Hänninen Sakari
Sivut: 268
Konstitutionell rätt. Vilna 2015.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 93
Valtiosääntöoikeus. 2. p. Helsinki 2021.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 111, 363
Defensor Legis. 2013.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 306, 308, 310
Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder. Vilna 2015.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 63
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. Vilna 2013.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 55
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. 2. p. Vilna 2019.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 64
Perhe- ja perintöoikeuden alkeet. 2. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 64
Perhevarallisuusoikeus. 3 p. Vilna 2018.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 328
Suomalaisen siviilioikeuden juuret. Helsinki 2017.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 66
KKO:n ratkaisut kommentein II 2021. Toim. Pekka Timonen. Helsinki 2022.
Tekijä: Karjalainen Katja
Sivut: 272, 273, 274
Varallisuus, vakuudet ja velkojat. Juhlajulkaisu Jarmo Tuomisto 1952-9/6-2012. Toim. Tero Iire. Porvoo 2012.
Tekijä: Kartio Leena
Sivut: 148
Oikeus. 2013.
Tekijä: Keinänen - Pitkänen - Saarinen
Sivut: 32
Luottamuksensuoja eurooppalaisena oikeusperiaatteena. Sastamala 2012.
Tekijä: Koillinen Mikael
Sivut: 10
European Convention on Human Rights and transition of the legal culture. Rovaniemi 2015.
Tekijä: Koivu Virpi
Sivut: 313, 323
Oikeustiede. Jurisprudentia. XLVII. Helsinki 2014.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 77
Ylimääräinen muutoksenhaku. Vilna 2017.
Tekijä: Koponen Pekka
Sivut: 191, 419, 420
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Koskelo Pauliine
Sivut: 98, 112
Riita lapsen huollosta Suomessa ja Venäjällä. Toim. Matti Mikkola ja Olga Khazova. Porvoo 2012.
Tekijä: Koulu - Mustasaari
Sivut: 37, 38, 43, 53
KKO:n ratkaisut kommentein I 2014. Toim. Pekka Timonen. Tallinna 2014.
Tekijä: Koulu Risto
Sivut: 294
Käsitellä vai eikö käsitellä? Käsittelykiellot oikeudenkäynnin esteinä. Helsinki 2016.
Tekijä: Koulu Risto
Sivut: 131
Defensor Legis. 2021.
Tekijä: Koulu Sanna
Sivut: 658
KKO:n ratkaisut kommentein I 2020. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2020.
Tekijä: Koulu Sanna
Sivut: 30, 32
KKO:n ratkaisut kommentein I 2021. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2021.
Tekijä: Koulu Sanna
Sivut: 315
KKO:n ratkaisut kommentein II 2011. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Koulu Sanna
Sivut: 387, 388, 446, 447
Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset. Vantaa 2014.
Tekijä: Koulu Sanna
Sivut: 78, 240, 301
Asianajajan näkökulma lainkäyttöön. Turku 2013.
Tekijä: Kunnas Matti
Sivut: 26
Ihmisoikeuksien käsikirja. Toim. Timo Koivurova ja Elina Pirjatanniemi. Tallinna 2014.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 481, 482
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 145, 164, 177
Lakimies. 2020.
Tekijä: Leppänen Tatu
Sivut: 1233
Oikeuden avantgarde. Juhlajulkaisu Juha Karhu 1953-6/4-2013. Toim. Jaakko Husa, Petri Keskitalo, Tuula Linna ja Eva Tammi-Salminen. Vilna 2013.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 144
I svarandes frånvaro. Sastamala 2012.
Tekijä: Liukkonen Iiro
Sivut: 56
Jäämistöositus ja kuolinpesä. Vilna 2020.
Tekijä: Lohi Tapani
Sivut: 293
Lakimies. 2022.
Tekijä: Meri - Muukkonen
Sivut: 210
Lakimies. 2014.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 973
Oikeuden avantgarde. Juhlajulkaisu Juha Karhu 1953-6/4-2013. Toim. Jaakko Husa, Petri Keskitalo, Tuula Linna ja Eva Tammi-Salminen. Vilna 2013.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 199
Oikeus tänään. 2. p. Toim. Tomi Tuominen. Porvoo 2014.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 282
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Mustasaari Sanna
Sivut: 88
Rikosasian joutuisa käsittely. Vantaa 2013.
Tekijä: Määttä Pekka
Sivut: 230, 461
Lakimies. 2015.
Tekijä: Neuvonen - Rautiainen
Sivut: 43, 44
Lapsen asema kansainvälistyvässä maailmassa. Toim. Tuulikki Mikkola ja Essi Konttinen. Helsinki 2013.
Tekijä: Nieminen Annina
Sivut: 131, 136
Lakimies. 2014.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 336
Perus- ja ihmisoikeudet ja perhe. Vilna 2013.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 8, 9, 43, 320, 323
Perintö ja testamentti. 7. p. Vilna 2017.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 61
Obligationsrätt. Vilna 2018.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 60
Vahingonkorvausvelan vanhentuminen. Vilna 2015.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 43, 47
Velvoiteoikeus. 2. p. Vilna 2018.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 51
Oikeus. 2017.
Tekijä: Nykänen Pekka
Sivut: 235
Parisuhteen juridiikka. Tallinna 2015.
Tekijä: Nysten Tiina
Sivut: 163
Lakimies. 2014.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 949
Euroopan ihmisoikeussopimus. 5. p. Liettua 2012.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 68, 77, 670
Euroopan ihmisoikeussopimus. 6. p. Vilna 2018.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 81, 224, 810
Europeiska människorättskonventionen. Vilnius 2020.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 67, 162, 474
Oikeus. 2012.
Tekijä: Pentikäinen - Lavapuro
Sivut: 330, 332
Kynnyksen yli. Julkisoikeudellinen tutkimus vanhuspalvelujen saamisen edellytyksistä. Vaasa 2019.
Tekijä: Perttola Laura
Sivut: 174
KKO:n ratkaisut kommentein I 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Pölönen Pasi
Sivut: 125, 140
Osakkeen lunastaminen. Vilna 2015.
Tekijä: Pönkä Ville
Sivut: 170
Oikeudenkäyntikulut ja kohtuullisuus. Helsinki 2017.
Tekijä: Saarensola Satu
Sivut: 238
Työsuhdeasioiden käsikirja I. 6. p. Porvoo 2014.
Tekijä: Saarinen Mauri
Sivut: 5, 27
Ulkomaankomennus. Työ-, sosiaali- ja vero-oikeudelliset näkökohdat. Vilna 2018.
Tekijä: Saarinen Mauri
Sivut: 180
Lakimies. 2012.
Tekijä: Saloheimo Jorma
Sivut: 874
Oikeustiede. Jurisrudentia. LII. Toim. Janne Kaisto. Helsinki 2019.
Tekijä: Siltala Raimo
Sivut: 266, 282
Ren ekonomisk skada. Vantaa 2012.
Tekijä: Sisula-Tulokas Lena
Sivut: 126, 289
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2016.
Tekijä: Sisula-Tulokas Lena
Sivut: 611
Finsk skadestånsrätt. Tallinna 2014.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 489
Suomen vahingonkorvausoikeus. 6. p. Vilna 2013.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 499
Suomen vahingonkorvausoikeus. 7. p. Helsinki 2020.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 567
Lakimies. 2013.
Tekijä: Sutela - Keinänen - Tolvanen
Sivut: 383
Arbitrium an Decisio - oikeudellisen päätöksenteon yhtenäisyys yleisissä tuomioistuimissa. Kaarina 2016.
Tekijä: Sutela Mika
Sivut: 84, 383
Oikeustiede. Jurisprudentia. 45. Toim. Tapani Lohi. Sastamala 2012.
Tekijä: Syrjänen Jussi
Sivut: 341
Poliisin voimankäyttö. Sastamala 2013.
Tekijä: Terenius Markus
Sivut: 325
KKO:n ratkaisut kommentein II 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2016.
Tekijä: Turunen Santtu
Sivut: 397, 398
Perintö, testamentti ja velka. Vilna 2015.
Tekijä: Tuunainen Pekka
Sivut: 23
Oikeustiede. Jurisrudentia. LII. Toim. Janne Kaisto. Helsinki 2019.
Tekijä: Vähätalo Tuukka
Sivut: 368
Modernit perhesuhteet ja oikeus. Helsinki 2021.
Tekijä: Weckström - Niemi - Mäki-Petäjä-Leinonen - Huuhtanen (toim.)
Sivut: 26, 133

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.