KHO:2011:1

Toimielin: Korkein hallinto-oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Inledning till skatterätten 8. uppl. Helsingfors 2014.
Tekijä: Andersson - Frände
Sivut: 154
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2012.
Tekijä: Andersson Edward
Sivut: 245
KPMG: Elinkeinoverotus 2017. Keuruu 2017.
Tekijä: Collin-Engblom-Holla-Järvinen-Lamminsivu-Lampinen-Lepistö-Paronen-Rautajuuri-Sandelin-Torkkel-Äimä
Sivut: 791
Elinkeinoverotus 2018. Keuruu 2018.
Tekijä: Engblom - Frände - Holla - Järvinen - Kokko - Lepistö - Nieminen - Paronen - Rautajuuri - Sandelin - Torkkel - Äimä
Sivut: 807
Elinkeinoverotus 2019. Keuruu 2019.
Tekijä: Engblom - Frände - Holla - Järvinen - Kokko - Lepistö - Nieminen - Paronen - Rautajuuri - Sandelin - Torkkel - Äimä
Sivut: 824
Elinkeinoverotus 2021. Keuruu 2021.
Tekijä: Engblom - Holla - Isokangas - Järvinen - Kokko - Lepistö - Nieminen - Noras - Paronen - Sandelin - Torkkel - Äimä
Sivut: 829
Elinkeinoverotus 2013. Porvoo 2013.
Tekijä: Engblom - Holla - Järvinen - Kellas - Lampinen - Lepistö - Nuotio - Paronen - Rautajoki - Sandelin - Torkkel - Äimä
Sivut: 705
Elinkeinoverotus 2012. Juva 2012.
Tekijä: Engblom - Holla - Järvinen - Kellas - Lampinen - Lepistö - Nuotio - Paronen - Rautavuori - Sandelin - Torkkel - Äimä
Sivut: 682
Elinkeinoverotus 2015. Porvoo 2015.
Tekijä: Engblom - Holla - Järvinen - Lamminsivu - Lampinen - Lepistö - Paronen - Rautajuuri - Sandelin - Torkkel - Westergård - Äimä
Sivut: 757
Elinkeinoverotus 2016. Keuruu 2016.
Tekijä: Engblom - Holla - Järvinen - Lamminsivu - Lampinen - Lepistö - Paronen - Rautajuuri - Sandelin - Torkkel - Westergård - Äimä
Sivut: 794
Defensor Legis. 2018.
Tekijä: Engblom Ari
Sivut: 654
Elinkeinoverotus 2020. Keuruu 2020.
Tekijä: Engblom – Frände – Holla – Järvinen – Kokko – Lepistö – Nieminen – Noras – Paronen – Sandelin – Torkkel – Äimä
Sivut: 814
Onnistunut sukupolvenvaihdos. 4.p. Vilna 2013.
Tekijä: Immonen - Lindgren
Sivut: 160, 163, 165, 166, 167, 188
Onnistunut sukupolvenvaihdos. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Immonen - Lindgren
Sivut: 175, 179, 182, 185, 186
Defensor Legis. 2016.
Tekijä: Isotalo Kalle
Sivut: 797
Varainverotus. Ristivaikutukset ja niiden hallinta. Helsinki 2019.
Tekijä: Isotalo Kalle
Sivut: 259, 303, 428
Sukupolvenvaihdoksen verotus. 3. p. Vilna 2018.
Tekijä: Juusela - Tuominen
Sivut: 204
Jäämistösuunnittelu I. Helsinki 2020.
Tekijä: Kolehmainen - Räbinä
Sivut: 239
Jäämistösuunnittelu. Vilna 2012.
Tekijä: Kolehmainen - Räbinä
Sivut: 175
Kuolinpesän osakkaan opas. 10. p. Vantaa 2012.
Tekijä: Koponen Juha
Sivut: 190
Kuolinpesän osakkaan opas. 11. p. Vantaa 2013.
Tekijä: Koponen Juha
Sivut: 199
Kuolinpesän osakkaan opas. 12. p. Vantaa 2015.
Tekijä: Koponen Juha
Sivut: 203
Kuolinpesän osakkaan opas. 13. p. Vantaa 2016.
Tekijä: Koponen Juha
Sivut: 217
Kuolinpesän osakkaan opas. 14. p. Vantaa 2017.
Tekijä: Koponen Juha
Sivut: 217
Pk-yrityksen verosuunnittelu. Helsinki 2011.
Tekijä: Kukkonen - Walden
Sivut: 266
Pk-yrityksen verosuunnittelu. 2. p. Helsinki 2014.
Tekijä: Kukkonen - Walden
Sivut: 270
Osakeyhtiö I. 5. p. Porvoo 2012.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 525
Osakeyhtiö I. 6. p. Porvoo 2015.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 537, 562
Osakeyhtiö I. 7. p. Keuruu 2017.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 505, 531
Käytännön sukupolvenvaihdos - yritysrakenteet ja verotus. Tallinna 2016.
Tekijä: Lakari - Engblom
Sivut: 104
Käytännön sukupolvenvaihdos. Yritysrakenteet ja verotus. 2. p. Porvoo 2012.
Tekijä: Lakari - Engblom
Sivut: 96
Yritystoiminnan lopettaminen ja sukupolvenvaihdos. 5. p. Vantaa 2012.
Tekijä: Lakari Torsti
Sivut: 36
Yritystoiminnan lopettaminen ja sukupolvenvaihdos. 6. p. Vantaa 2014.
Tekijä: Lakari Torsti
Sivut: 38
Verotus. 2011.
Tekijä: Lindgren Juha
Sivut: 266, 267, 271, 272, 275
Verotus. 2014.
Tekijä: Lindgren Juha
Sivut: 51, 52, 53
Verotus. 2016.
Tekijä: Lindgren Juha
Sivut: 29, 30, 31, 34
Verotus. 2020.
Tekijä: Lindgren Juha
Sivut: 241, 242
Yritys, omistaja ja verotus. Juhlajulkaisu Seppo Penttilälle. Toim. Pekka Nykänen ja Matti Urpilainen. Porvoo 2014.
Tekijä: Lindgren Juha
Sivut: 204
Lahjaverokirja. 10. p. Vantaa 2012.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 114
Lahjaverokirja. 11. p. Vantaa 2013.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 116
Lahjaverokirja. 12. p. Vantaa 2014.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 120
Lahjaverokirja. 13. p. Vantaa 2015.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 122
Lahjaverokirja. 14.P. Vantaa 2016.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 123
Lahjaverokirja. 15. p. Turku 2017.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 125
Lahjaverokirja. 17. p. Vantaa 2019.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 133
Perintöverokirja. 12. p. Vantaa 2012.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 106
Perintöverokirja. 13. p. Vantaa 2013.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 110
Perintöverokirja. 14. p. Vantaa 2014.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 111
Perintöverokirja. 15. p. Vantaa 2015.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 117
Perintöverokirja. 16.P. Vantaa 2016.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 120
Perintöverokirja. 17. p. Turku 2017.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 126
Perintöverokirja. 19. p. Vantaa 2019.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 139
Verotus. 2018.
Tekijä: Mattila Pauli K
Sivut: 402
Oikeuden ja talouden rajapinnassa. Matti J. Sillanpää 60 vuotta. Keuruu 2016.
Tekijä: Mylly - Nyström - Viinikka (toim.)
Sivut: 133, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 194
Verotusmenettely ja muutoksenhaku. 6. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Myrsky - Räbinä
Sivut: 337
Verotusmenettely ja muutoksenhaku. 7. p. Vilna 2015.
Tekijä: Myrsky - Räbinä
Sivut: 220, 317, 527, 528
Ennakkopäätökset verotuksessa. 3. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Myrsky Matti
Sivut: 39, 53
Verotus. 2012.
Tekijä: Myrsky Matti
Sivut: 493
Osakkaan kuolema ja toimintakyvyttömyys. Juva 2013.
Tekijä: Mäkelä Sarianne
Sivut: 63
Vero ja finanssi. Matti Myrsky 60 vuotta. Toim. Altti Mieho. Jyväskylä 2013.
Tekijä: Määttä Kalle
Sivut: 181
Vero-oikeuden perusteet. Tallinna 2017.
Tekijä: Määttä Kalle
Sivut: 36, 661
Verolakien tulkinta. Porvoo 2014.
Tekijä: Määttä Kalle
Sivut: 123, 283
Verotus 2013.
Tekijä: Niskakangas Heikki
Sivut: 237, 239
Oikeus. 2017.
Tekijä: Nykänen Pekka
Sivut: 231, 232
Rajoitetusti verovelvollisen tulon verotus. Vilna 2015.
Tekijä: Nykänen Pekka
Sivut: 81
Oikeustieto. 4/2016.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 5
Perintö- ja lahjaverotus käytännössä. Vilna 2020.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 270
Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen. Vantaa 2014.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 290
Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen. 2. p. Tallinna 2018.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 306
Taloushallinnon verolait 2016. Vilna 2016.
Tekijä: Ossa Jaakko (toim.)
Sivut: 20
Verotus. 2019.
Tekijä: Pankka - Lindgren
Sivut: 351
Verotus. 2012.
Tekijä: Peltonen - Räbinä
Sivut: 383
Perintö- ja lahjaverotus. 10. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 611, 612
Perintö- ja lahjaverotus. 11. p. Vilna 2015.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 638
Varojen jakaminen ja verotus osakeyhtiössä. 3. p. Porvoo 2014.
Tekijä: Raunio - Romppainen - Ukkola - Kotiranta
Sivut: 238
Verotus. 2011.
Tekijä: Räbinä Timo
Sivut: 255
Yritysjärjestelyt arvonlisäverotuksessa. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Sainio Nina
Sivut: 125
Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. 26. p. Helsinki 2014.
Tekijä: Tomperi Soile
Sivut: 157, 159
Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. 27. p. Helsinki 2015.
Tekijä: Tomperi Soile
Sivut: 162, 164
Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. 28. p. Helsinki 2017.
Tekijä: Tomperi Soile
Sivut: 165, 167
Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. 29 p. Helsinki 2018.
Tekijä: Tomperi Soile
Sivut: 167, 169
Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. 30. p. Helsinki 2019.
Tekijä: Tomperi Soile
Sivut: 167, 169
Suomen edunvalvontaoikeus. Vilna 2015.
Tekijä: Tornberg - Kuuliala
Sivut: 361
Verotus. 2017.
Tekijä: Urpilainen Matti
Sivut: 179
Veroprosessioikeus. Helsinki 2011.
Tekijä: Äimä Kristiina
Sivut: 84, 132

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.