Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

KKO:2010:82

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Rättelse av beskattning. Helsinki 2012.
Tekijä: Erä-Esko Ensio
Sivut: 187
Esitutkinta ja pakkokeinot. 6. p. Liettua 2020.
Tekijä: Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 72
Rikosasianajajan käsikirja. 2. p. Vilna 2021.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 1123
Rikosasianajajan käsikirja. Vilna 2013.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 894
Prosessioikeus. 4. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Frände - Havansi - Helenius - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Virolainen
Sivut: 224, 542, 764
Prosessioikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Frände - Helenius - Hietanen-Kunwald - Hupli - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Saranpää - Turunen - Virolainen - Vuorenpää
Sivut: 225
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2020.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 117
KKO:n ratkaisut kommentein II 2014. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Grönqvist Kaj
Sivut: 400, 407, 414, 421, 425, 431, 435, 437, 443
Maksukyvyttömyys ja taloudellinen hyöty rikosoikeudessa. Helsinki 2012.
Tekijä: Hakamies Kaarlo
Sivut: 61
Transfer Pricing of Business Restructurings from the Perspective of Russian, Finnish and U.S. Tax Law. Helsinki 2018.
Tekijä: Hanninen Aleksei
Sivut: 26
From Final Judgement to Final Resolution. Oisterwijk 2016.
Tekijä: Heikkilä Satu
Sivut: 422
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Heinonen - Lavapuro
Sivut: 22
Defensor Legis. 2013.
Tekijä: Helenius - Hellsten
Sivut: 108, 109, 112
KKO:n ratkaisut kommentein II 2010. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Helenius Dan
Sivut: 279
Ne bis in idem i den finska och europeiska straffprocessrätten. Vilna 2019.
Tekijä: Helenius Dan
Sivut: 176, 179, 182, 187, 188, 303
Esitutkinta ja pakkokeinot. Liettua 2012.
Tekijä: Helminen - Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 84
Esitutkinta ja pakkokeinot. 5. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Helminen - Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 78
Oikeustiede. Jurisprudentia. 51. Toim. Janne Kaisto. Helsinki 2018.
Tekijä: Hiivanainen Tiitus
Sivut: 98
Kirjoituksia rikosprosessioikeudesta. Toim. Pekka Koponen - Raimo Lahti - Essi Konttinen-Di Nardo. Tampere 2016.
Tekijä: Immonen Minna
Sivut: 57, 58, 66, 76, 77, 78
Pääkäsittely, todistelu ja tuomio. Oikeudenkäynti III. 2. p. Vilna 2015.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 606
Rikosprosessioikeus. 5. p. Vilna 2018.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 797
Lakimies. 2018.
Tekijä: Kemppinen - Siro
Sivut: 501, 507
Hallinnollinen sanktiointi. Turku 2011.
Tekijä: Kiiski Kimmo Ilmari
Sivut: 20
Liikejuridiikka 1/2022
Tekijä: Kimpimäki - Kärki
Sivut: 24
Dopingrikos urheilun ja rikosoikeuden leikkauspisteessä. Sastamala 2012.
Tekijä: Kinnunen Essi
Sivut: 203
Defensor Legis. 2016.
Tekijä: Koillinen Mikael
Sivut: 573
Talousrikos Venäjällä. Jyväskylä 2012.
Tekijä: Koistinen Jarmo
Sivut: 369
European Convention on Human Rights and transition of the legal culture. Rovaniemi 2015.
Tekijä: Koivu Virpi
Sivut: 312, 315, 324
Hallintolainkäyttö. 2.p. Vilna 2020.
Tekijä: Koivuluoma - Paso - Saukko - Tarukannel - Tolvanen
Sivut: 242
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Koskelo Pauliine
Sivut: 108
Oikeustieto 4/2011.
Tekijä: Koskinen Katri
Sivut: 23
Defensor Legis. 2021.
Tekijä: Kotiranta Kai
Sivut: 318, 319
Sisäpiiritiedon syntyminen. Sastamala 2014.
Tekijä: Kotiranta Kai
Sivut: 209
Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa. Toim. Laura Ervo, Raimo Lahti ja Jukka Siro. Helsinki 2012.
Tekijä: Kujala Tero
Sivut: 123
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 836
KKO:n ratkaisut kommentein I 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 17, 18, 19
KKO:n ratkaisut kommentein II 2010. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 308
Velallisen rikokset ja rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Keuruu 2016.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 198
Velallisen rikokset. Tunnusmerkistöt ja yleiset opit. Keuruu 2018.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 191
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Kuusikko Kirsi
Sivut: 143
Lakimies. 2018.
Tekijä: Kärki Anssi
Sivut: 604
Rikosoikeus. 4.painos. Liettua 2022.
Tekijä: Lappi-Seppälä - Hakamies - Helenius - Melander - Nuotio - Ojala - Rautio
Sivut: 935, 953
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 469
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Toim. Tatu Hyttinen ja Katja Weckström. Porvoo 2011.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 363
Oikeus, vero, talous. Juhlajulkaisu Kauko Wikström 1943 - 21/12-2013. Toim. Mikael Koillinen ja Janne Salminen. Sastamala 2013.
Tekijä: Lehtonen Asko
Sivut: 207
Ulosotto-oikeus II. Ulosmittaus ja myynti. 2. p. Vilna 2015.
Tekijä: Linna - Leppänen
Sivut: 151
Oikeuden avantgarde. Juhlajulkaisu Juha Karhu 1953-6/4-2013. Toim. Jaakko Husa, Petri Keskitalo, Tuula Linna ja Eva Tammi-Salminen. Vilna 2013.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 151
Lakimies. 2014.
Tekijä: Lohse Mikael
Sivut: 209
EU-rikosoikeus. 2. p. Vilna 2015.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 25
Rikoksesta rangaistukseen. Juhlajulkaisu Pekka Viljanen 1952-26/8-2012. Toim. Tatu Hyttinen. Porvoo 2012.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 188
Tidskrift,utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2011.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 240
Verotusmenettely ja muutoksenhaku. 6. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Myrsky - Räbinä
Sivut: 238, 239, 241
Suomalainen kriminaalipolitiikka. Näkökulmia teoriaan ja käytäntöön. Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja. Toim. Ville Hinkkanen ja Leena Mäkipää. Helsinki 2013.
Tekijä: Ojala Timo
Sivut: 380
Hallintolainkäyttö. Vilna 2015.
Tekijä: Paso - Saukko - Tarukannel - Tolvanen
Sivut: 183
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Pellonpää - Gullans
Sivut: 424
Euroopan ihmisoikeussopimus. 5. p. Liettua 2012.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 67, 919, 922
Euroopan ihmisoikeussopimus. 6. p. Vilna 2018.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 70, 1128
Europeiska människorättskonventionen. Vilnius 2020.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 58, 658
Oikeus. 2014.
Tekijä: Rankinen Juho
Sivut: 224
Lakimies. 2011.
Tekijä: Romppainen Seita
Sivut: 1038
Rikoksesta rangaistukseen. Juhlajulkaisu Pekka Viljanen 1952-26/8-2012. Toim. Tatu Hyttinen. Porvoo 2012.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 210
KKO:n ratkaisut kommentein I 2011. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Salo Mervi
Sivut: 137, 138
Oikeustiede. Jurisprudentia. XLVIII. Toim. Tapani Lohi. Helsinki 2015.
Tekijä: Saranpää Timo
Sivut: 282
Lakimies. 2011.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 822
Rikosoikeus. Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 9, 114
KKO:n ratkaisut kommentein I 2011. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 162, 164
KKO:n ratkaisut kommentein II 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2013.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 38, 39, 40, 42
Defensor Legis. 2012.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 146
KKO:n ratkaisut kommentein I 2018. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2018.
Tekijä: Timonen Pekka
Sivut: 168, 172, 173
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 356
KKO:n ratkaisut kommentein II 2011. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 336, 338, 341
Verotus. 2012.
Tekijä: Viherkenttä Timo
Sivut: 331
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Viitanen Marko
Sivut: 256
Lakimies. 2012.
Tekijä: Viitanen Marko
Sivut: 799, 804
KKO:n ratkaisut kommentein I 2011. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 305, 308, 311, 410
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 425, 426, 427, 428, 429
KKO:n ratkaisut kommentein II 2011. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 235, 236, 239, 240, 484, 486, 488
KKO:n ratkaisut kommentein II 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2013.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 104, 105, 106, 108, 305, 307, 312
KKO:n ratkaisut kommentein II 2013. Toim. Pekka Timonen. Tallinna 2014.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 63, 64, 65, 66, 68, 73, 221, 222, 223
KKO:n ratkaisut kommentein II 2014. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 61, 63, 260, 263
Lakimies. 2011.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 156
Lakimies. 2019.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 852
Verotus. 2011.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 504
Defensor Legis. 2012.
Tekijä: Vähätalo Tuukka-Tapani
Sivut: 73, 74, 76, 77, 78, 81, 89
Rangaistuksen määrääminen. Toim. Tapio Lappi-Seppälä ja Veera Kankaanranta. Helsinki 2013.
Tekijä: Väisänen Tiina
Sivut: 149, 157, 158
Veroprosessioikeus. Helsinki 2011.
Tekijä: Äimä Kristiina
Sivut: 238, 266, 267, 268, 269, 323
Verotustiedot. Vilna 2017.
Tekijä: Äimä Kristiina
Sivut: 103

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.