Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

KKO:2010:39

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Sananvapaus puntarissa. Viestintäoikeuden vuosikirja 2013. Toim. Päivi Tiilikka. Helsinki 2014.
Tekijä: Beja Sonja
Sivut: 151
Prosessioikeus. 4. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Frände - Havansi - Helenius - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Virolainen
Sivut: 140
Prosessioikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Frände - Helenius - Hietanen-Kunwald - Hupli - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Saranpää - Turunen - Virolainen - Vuorenpää
Sivut: 139
Keskeiset rikokset. 3. p. Porvoo 2014.
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 400
Keskeiset rikokset. 4. p. Keuruu 2018
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 434
KKO:n ratkaisut kommentein II 2013. Toim. Pekka Timonen. Tallinna 2014.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 152
Defensor Legis. 2021.
Tekijä: Hakalehto Suvianna
Sivut: 672
Maksukyvyttömyys ja taloudellinen hyöty rikosoikeudessa. Helsinki 2012.
Tekijä: Hakamies Kaarlo
Sivut: 57
Lakimies. 2011.
Tekijä: Hautamäki Veli-Pekka
Sivut: 92, 95
Syytön tai syyllinen. Sastamala 2015.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 3
Konstitutionell rätt. Vilna 2015.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 414, 437
Valtiosääntöoikeus. Hämeenlinna 2012.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 398, 419
Valtiosääntöoikeus. 2. p. Helsinki 2021.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 179, 181
Hyvät pahat verot. Juva 2017.
Tekijä: Knuutinen Reijo
Sivut: 79
Lakimies. 2016.
Tekijä: Koillinen Mikael
Sivut: 34
European Convention on Human Rights and transition of the legal culture. Rovaniemi 2015.
Tekijä: Koivu Virpi
Sivut: 311, 313, 319, 325
Liiketoimintarikoksen tuottaman hyödyn mittaaminen. Sastamala 2015.
Tekijä: Korkka Heli
Sivut: 125, 184, 185
Johdatus viestintäoikeuteen. Helsinki 2016.
Tekijä: Korpisaari Päivi
Sivut: 151, 170, 171, 172
KKO:n ratkaisut kommentein II 2018. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2019.
Tekijä: Korpisaari Päivi
Sivut: 294, 298
KKO:n ratkaisut kommentein II 2014. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Koulu Riikka
Sivut: 374, 375, 377
Defensor Legis. 2018.
Tekijä: Kulmala Samuli
Sivut: 895
Sananvapaus. Helsinki 2015.
Tekijä: Kuosma Tapio
Sivut: 64, 70, 91
Piercing the Corporate Veil in Finland - A Multijurisdictional Study Aimed at Developing the Finnish Piercing Doctrine. Lapin yliopisto, Oikeustieteiden tiedekunta. 2020.
Tekijä: Kärki Anssi
Sivut: 53, 56
Rikosoikeus. 4.painos. Liettua 2022.
Tekijä: Lappi-Seppälä - Hakamies - Helenius - Melander - Nuotio - Ojala - Rautio
Sivut: 822
Lakimies. 2011.
Tekijä: Lavonen Heli
Sivut: 1236
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Manninen Sami
Sivut: 484
Rikosvastuun yleiset edellytykset. Tallinna 2016.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 19
Lakimies. 2015.
Tekijä: Neuvonen - Rautiainen
Sivut: 45
Defensor Legis. 2015.
Tekijä: Neuvonen Riku
Sivut: 872
Oikeus. 2010.
Tekijä: Neuvonen Riku
Sivut: 328
Sananvapauden sääntely Suomessa. Vantaa 2012.
Tekijä: Neuvonen Riku
Sivut: 380, 438, 458
Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet. Tallinna 2013.
Tekijä: Neuvonen Riku
Sivut: 223
Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet. 2. p. Helsinki 2019.
Tekijä: Neuvonen Riku
Sivut: 296
Yksityisyyden suoja Suomessa. Tallinna 2014.
Tekijä: Neuvonen Riku
Sivut: 214, 240
Sananvapauslaki. Tulkinta ja käytäntö. Helsinki 2013.
Tekijä: Niiranen - Sotamaa - Tiilikka
Sivut: 92, 94
KKO:n ratkaisut kommentein I 2011. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 96
Suomalainen kriminaalipolitiikka. Näkökulmia teoriaan ja käytäntöön. Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja. Toim. Ville Hinkkanen ja Leena Mäkipää. Helsinki 2013.
Tekijä: Ojala Timo
Sivut: 380
Defensor Legis. 2021.
Tekijä: Ollila Aki
Sivut: 122
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Ollila Riitta
Sivut: 347
Defensor Legis. 2013.
Tekijä: Ollila Riitta
Sivut: 1071
Valokuvan lait - Missä saa kuvata ja mitä julkaista? Keuruu 2019.
Tekijä: Pesonen Pirkko
Sivut: 152, 202
Viestinnän lait. Keuruu 2017.
Tekijä: Pesonen Pirkko
Sivut: 259
Viestintäoikeuden käsikirja. uud. laitos. Helsinki 2011.
Tekijä: Pesonen Pirkko
Sivut: 77
Vastaako joku viestistä? Helsinki 2012.
Tekijä: Pihlajarinne - Huttunen - Neuvonen - Tiilikka
Sivut: 88, 89, 92
Kirjoituksia rikosoikeudesta. Toim. Raimo Lahti ja Essi Konttinen-di Nardo. Helsinki 2015.
Tekijä: Pirttisalo Riikka
Sivut: 210
Henkilötietojen suoja. Vantaa 2013.
Tekijä: Pitkänen - Tiilikka - Warma
Sivut: 34
Kuvataiteilijan oikeudellinen asema. Tampere 2012.
Tekijä: Rautiainen Pauli
Sivut: 75
Oikeus 2011.
Tekijä: Rautiainen Pauli
Sivut: 251
KKO:n ratkaisut kommentein I 2011. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Salo Mervi
Sivut: 363
Oikeustiede. Jurisrudentia. LII. Toim. Janne Kaisto. Helsinki 2019.
Tekijä: Siltala Raimo
Sivut: 295
Ren ekonomisk skada. Vantaa 2012.
Tekijä: Sisula-Tulokas Lena
Sivut: 77
Finsk skadestånsrätt. Tallinna 2014.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 422
Suomen vahingonkorvausoikeus. 6. p. Vilna 2013.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 425
Suomen vahingonkorvausoikeus. 7. p. Helsinki 2020.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 483
Juhlajulkaisu Kimmo Nuotio 1959 - 18/4-2019. Toim. Dan Frände, Dan Helenius, Heli Korkka, Raimo Lahti, Tapio Lappi-Seppälä ja Sakari Melander. Helsinki 2019.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 439
Oikeustiede. Jurisprudentia. 46. Toim. Tapani Lohi. Helsinki 2013.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 265
KKO:n ratkaisut kommentein I 2010. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 307
KKO:n ratkaisut kommentein I 2013. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2013.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 137
KKO:n ratkaisut kommentein II 2011. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 171, 177, 180
KKO:n ratkaisut kommentein II 2013. Toim. Pekka Timonen. Tallinna 2014.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 165
Informaatio-oikeuden periaatteet ja tiedonantovelvollisuudet luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden kuluttaja-asiakkaiden luotto- ja vakuutussopimuksissa. Rovaniemi 2018.
Tekijä: Turunen Maija
Sivut: 88
Blogikirja. Rovaniemi 2011.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 36
Oikeus tietoon. Informaatio-oikeuden perusteet. Porvoo 2012.
Tekijä: Voutilainen Tomi
Sivut: 64
Oikeus tietoon. Informaatio-oikeuden perusteet. 2. p. Keuruu 2019.
Tekijä: Voutilainen Tomi
Sivut: 254
Defensor Legis. 2018.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 313
Valittuja kysymyksiä todistusoikeudesta. Turku 2020.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 132

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.