Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

KKO:2009:87

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Perhevarallisuusoikeus. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 109
Prosessioikeus. 4. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Frände - Havansi - Helenius - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Virolainen
Sivut: 217
Prosessioikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Frände - Helenius - Hietanen-Kunwald - Hupli - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Saranpää - Turunen - Virolainen - Vuorenpää
Sivut: 217
Defensor Legis. 2010.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 157, 158, 160, 161, 163, 165
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2014.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 208
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2016.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 21
Yleinen rikosoikeus. 2. p. Porvoo 2012.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 123, 124, 126, 257, 259
Rahanpesu ja rikosvastuu. Vilna 2021.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 378
Business Law Forum 2011. Vantaa 2011.
Tekijä: Kaisto Janne
Sivut: 440, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 501, 502
Rangaistava menettely ja rikosvastuu kolmannen maan kansalaisen luvattomaan työntekoon liittyvissä rikoksissa. Jyväskylä 2015.
Tekijä: Kallio Heikki
Sivut: 213, 214
Perhevarallisuusoikeus. 3 p. Vilna 2018.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 125
Sisäpiirisääntely arvopaperimarkkinoilla. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Knuts Mårten
Sivut: 324
Yleinen rikosoikeus. 3. p. Keuruu 2020.
Tekijä: Korkka-Knuts - Helenius - Frände
Sivut: 202, 204, 205, 350, 353
Defensor Legis. 2015.
Tekijä: Kotiranta Kai
Sivut: 722, 723
Sisäpiiritiedon syntyminen. Sastamala 2014.
Tekijä: Kotiranta Kai
Sivut: 145, 147
Defensor Legis. 2010.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 785
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 833, 845
KKO:n ratkaisut kommentein I 2014. Toim. Pekka Timonen. Tallinna 2014.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 186, 90
KKO:n ratkaisut kommentein I 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 89
KKO:n ratkaisut kommentein II 2009. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 230
KKO:n ratkaisut kommentein II 2014. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 88, 93
Velallisen rikokset ja rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Keuruu 2016.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 66, 133, 197
Velallisen rikokset. Tunnusmerkistöt ja yleiset opit. Keuruu 2018.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 41, 51, 190, 218, 301, 307
Rikosoikeus. 4.painos. Liettua 2022.
Tekijä: Lappi-Seppälä - Hakamies - Helenius - Melander - Nuotio - Ojala - Rautio
Sivut: 1355, 1359
Virkasalaisuusrikokset. Tutkimus rikoslain 40 luvun 5 §:n virkasalaisuusrikostunnusmerkistöjen sisällöstä ja muutostarpeista. Vilna 2020.
Tekijä: Laurikkala Jenna
Sivut: 173
Ulosotto-oikeus II. Ulosmittaus ja myynti. 2. p. Vilna 2015.
Tekijä: Linna - Leppänen
Sivut: 149
Terrorismirikoksen valmistelu ja edistäminen. Helsinki 2012.
Tekijä: Lohse Mikael
Sivut: 100, 211
Avunannon rangaistavuuden edellytykset. Helsinki 2018.
Tekijä: Luoto Lauri
Sivut: 116, 118, 124, 125, 133
Defensor Legis. 2023.
Tekijä: Luoto Lauri
Sivut: 204, 205, 206, 208
KKO:n ratkaisut kommentein I 2020. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2020.
Tekijä: Luoto Lauri
Sivut: 422, 423
KKO:n ratkaisut kommentein II 2021. Toim. Pekka Timonen. Helsinki 2022.
Tekijä: Luoto Lauri
Sivut: 208
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 523
Rikosvastuun yleiset edellytykset. Tallinna 2016.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 172
Rikosasian joutuisa käsittely. Vantaa 2013.
Tekijä: Määttä Pekka
Sivut: 578, 579
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Toim. Tatu Hyttinen ja Katja Weckström. Porvoo 2011.
Tekijä: Määttä Pekka
Sivut: 415, 416
Maakaaren järjestelmä I. Kiinteistönkauppa ja luovutukset. 2. p. Vilna 2016.
Tekijä: Niemi Matti Ilmari
Sivut: 116
Seksuaalirikokset. Porvoo 2014.
Tekijä: Ojala Timo
Sivut: 118
Seksuaalirikokset. 2. p. Keuruu 2022.
Tekijä: Ojala Timo
Sivut: 170, 238, 239
Suomalainen kriminaalipolitiikka. Näkökulmia teoriaan ja käytäntöön. Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja. Toim. Ville Hinkkanen ja Leena Mäkipää. Helsinki 2013.
Tekijä: Ojala Timo
Sivut: 383, 384
Henkilötietojen suoja. Vantaa 2013.
Tekijä: Pitkänen - Tiilikka - Warma
Sivut: 292
Rikosoikeuden yleinen osa. Vastuuoppi. 2. p. Vilna 2013.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 227, 442, 443, 444
Rikosoikeus. Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 89
Rikosoikeus. Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. 3.p. Vilna 2016.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 94
Rikosoikeuden yleinen osa. 3. p. Vilna 2019.
Tekijä: Tapani - Tolvanen - Hyttinen
Sivut: 537, 538, 539
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 588
Defensor Legis. 2012.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 608, 610, 612
Defensor Legis. 2013.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 795
KKO:n ratkaisut kommentein I 2013. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2013.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 157, 163
KKO:n ratkaisut kommentein II 2009. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 142
Lakimies. 2010.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 302, 304
Yrittänyttä ei laiteta? Rikoksen yrityksen rangaistavuus. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 188, 190, 191, 192
Poliisin voimankäyttö. Sastamala 2013.
Tekijä: Terenius Markus
Sivut: 241, 242, 253
KKO:n ratkaisut kommentein I 2013. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2013.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 137
KKO:n ratkaisut kommentein II 2013. Toim. Pekka Timonen. Tallinna 2014.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 165
Tuomion perusteleminen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Virolainen - Martikainen
Sivut: 351, 385

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.