Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

EIT:2009

Toimielin: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
Käsittelypäivämäärä: 21.4.2009
Lisätiedot: Marttinen v. Suomi
Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Rättelse av beskattning. Helsinki 2012.
Tekijä: Erä-Esko Ensio
Sivut: 190
Esitutkinta ja pakkokeinot. 6. p. Liettua 2020.
Tekijä: Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 71
Rikosasianajajan käsikirja. 2. p. Vilna 2021.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 800, 1026
Rikosasianajajan käsikirja. Vilna 2013.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 808
Prosessioikeus. 4. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Frände - Havansi - Helenius - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Virolainen
Sivut: 223, 226
Prosessioikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Frände - Helenius - Hietanen-Kunwald - Hupli - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Saranpää - Turunen - Virolainen - Vuorenpää
Sivut: 222, 227
Keskeiset rikokset. 2. p. Helsinki 2010.
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 571
Keskeiset rikokset. 3. p. Porvoo 2014.
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 771
Keskeiset rikokset. 4. p. Keuruu 2018
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 836, 837
Lakimies. 2010.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 233, 236
Defensor Legis. 2010.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 752, 753
Maksukyvyttömyys ja taloudellinen hyöty rikosoikeudessa. Helsinki 2012.
Tekijä: Hakamies Kaarlo
Sivut: 38
From Final Judgement to Final Resolution. Oisterwijk 2016.
Tekijä: Heikkilä Satu
Sivut: 189, 312, 406
Esitutkinta ja pakkokeinot. Liettua 2012.
Tekijä: Helminen - Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 83, 519
Esitutkinta ja pakkokeinot. 5. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Helminen - Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 77, 538
Poliisilaki. Vilna 2012.
Tekijä: Helminen - Kuusimäki - Rantaeskola
Sivut: 40
Ihmisoikeudet - käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön. Porvoo 2013.
Tekijä: Hirvelä - Heikkilä
Sivut: 30, 286, 291, 515
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Hirvelä Päivi
Sivut: 410
Lakimies. 2015.
Tekijä: Hupli Tuomas
Sivut: 547
Pääkäsittely, todistelu ja tuomio. Oikeudenkäynti III. 2. p. Vilna 2015.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 337
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Toim. Tatu Hyttinen ja Katja Weckström. Porvoo 2011.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 297
Oikeudelliset todistelunrajoitteet rikosasiassa. Helsinki 2020.
Tekijä: Jämsä Jurkka
Sivut: 254, 264, 280
Hallintolainkäyttö. 2.p. Vilna 2020.
Tekijä: Koivuluoma - Paso - Saukko - Tarukannel - Tolvanen
Sivut: 241
Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa. Toim. Laura Ervo, Raimo Lahti ja Jukka Siro. Helsinki 2012.
Tekijä: Korvenmaa Jenni
Sivut: 242, 250
Sisäpiiritiedon syntyminen. Sastamala 2014.
Tekijä: Kotiranta Kai
Sivut: 237
Insolvenssioikeus. 3. p. Juva 2009.
Tekijä: Koulu - Havansi - Korkea-aho - Lindfors - Niemi
Sivut: 529
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Koulu Risto
Sivut: 49
KKO:n ratkaisut kommentein I 2010. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 434, 435, 440
Velallisen rikokset ja rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Keuruu 2016.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 35, 232
Konkurssioikeus. Vilna 2013.
Tekijä: Könkkölä - Linna
Sivut: 542
Konkurssioikeus. 2. p. Vilna 2020.
Tekijä: Könkkölä - Linna
Sivut: 584, 585
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2020.
Tekijä: Lankinen Veronica
Sivut: 9, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 50
Esitutkinnan funktiot ja esitutkinta periaatteet. Joensuu 2013.
Tekijä: Launiala Mika
Sivut: 24
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 469
Ihmisoikeuksien käsikirja. Toim. Timo Koivurova ja Elina Pirjatanniemi. Tallinna 2014.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 480
Kirjoituksia rikosprosessioikeudesta. Toim. Pekka Koponen - Raimo Lahti - Essi Konttinen-Di Nardo. Tampere 2016.
Tekijä: Lilja Jenni
Sivut: 289
KKO:n ratkaisut kommentein II 2014. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Lindfors Heidi
Sivut: 317, 318, 323, 324
Ulosotto-oikeus I. Ulosottomenettely. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Linna - Leppänen
Sivut: 577
Ulosotto-oikeus I. Ulosottomenettely. 3.p. Helsinki 2022.
Tekijä: Linna - Leppänen - Kärki
Sivut: 614
Defensor Legis. 2012.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 250
Oikeuden avantgarde. Juhlajulkaisu Juha Karhu 1953-6/4-2013. Toim. Jaakko Husa, Petri Keskitalo, Tuula Linna ja Eva Tammi-Salminen. Vilna 2013.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 153
Oikeustiede. Jurisprudentia. XLIII. Toim. Tapani Lohi. Sastamala 2010.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 238
Defensor Legis. 2021.
Tekijä: Mantila Anu
Sivut: 952
Defensor Legis. 2013.
Tekijä: Marttila Mikko
Sivut: 809, 816
Lakimies. 2011.
Tekijä: Marttila Mikko
Sivut: 552, 553, 554, 565
Lakimies. 2012.
Tekijä: Marttila Mikko
Sivut: 912, 922
Julkisuusperiaate. 4. p. Helsinki 2020.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 271
Rikosasian joutuisa käsittely. Vantaa 2013.
Tekijä: Määttä Pekka
Sivut: 502
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2013.
Tekijä: Nordström Hagar
Sivut: 44, 45, 46, 47
Euroopan ihmisoikeussopimus. 5. p. Liettua 2012.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 72, 269, 591
Euroopan ihmisoikeussopimus. 6. p. Vilna 2018.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 74, 314, 691
Europeiska människorättskonventionen. Vilnius 2020.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 60, 208, 413, 414
Defensor Legis. 2012.
Tekijä: Pentikäinen Laura
Sivut: 224, 234, 238, 239, 240, 242, 245, 247
Kirjoituksia rikosprosessioikeudesta. Toim. Pekka Koponen - Raimo Lahti - Essi Konttinen-Di Nardo. Tampere 2016.
Tekijä: Pirttisalo Riikka
Sivut: 343
Todistelu oikeudenkäynnissä. Tallinna 2015.
Tekijä: Pölönen - Tapanila
Sivut: 76
Verotusmenettely ja muutoksenhaku. Liettua 2022.
Tekijä: Räbinä Timo
Sivut: 797
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Smalén Annika
Sivut: 332
Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa. Toim. Laura Ervo, Raimo Lahti ja Jukka Siro. Helsinki 2012.
Tekijä: Spring-Reiman Petra
Sivut: 157
KKO:n ratkaisut kommentein I 2009. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 229
Suomalainen kriminaalipolitiikka. Näkökulmia teoriaan ja käytäntöön. Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja. Toim. Ville Hinkkanen ja Leena Mäkipää. Helsinki 2013.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 258
Defensor Legis. 2010.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 560, 572, 574, 577, 578
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 8
Lakimies. 2016.
Tekijä: Tarkka Anna-Stiina
Sivut: 497
KKO:n ratkaisut kommentein II 2009. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 177, 178, 181
Oikeus. 2022.
Tekijä: Vatjus-Anttila Jalo
Sivut: 17, 35
Blogikirja. Rovaniemi 2011.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 33
Veroprosessioikeus. Helsinki 2011.
Tekijä: Äimä Kristiina
Sivut: 6
Verotustiedot. Vilna 2017.
Tekijä: Äimä Kristiina
Sivut: 100, 107

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.