Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

EIT:2009

Toimielin: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
Käsittelypäivämäärä: 10.2.2009
Lisätiedot: Zolotukhin v. Venäjä
Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Verotus. 2010.
Tekijä: Andersson Edward
Sivut: 458
Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2011. Toim. Arttu Mentula. Vantaa 2012.
Tekijä: Antila Mari
Sivut: 60, 61, 67
Rättelse av beskattning. Helsinki 2012.
Tekijä: Erä-Esko Ensio
Sivut: 194
Esitutkinta ja pakkokeinot. 6. p. Liettua 2020.
Tekijä: Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 71
Rikosasianajajan käsikirja. 2. p. Vilna 2021.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 1122
Rikosasianajajan käsikirja. Vilna 2013.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 894
Prosessioikeus. 4. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Frände - Havansi - Helenius - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Virolainen
Sivut: 224, 946
Prosessioikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Frände - Helenius - Hietanen-Kunwald - Hupli - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Saranpää - Turunen - Virolainen - Vuorenpää
Sivut: 224, 556, 793, 950
KKO:n ratkaisut kommentein II 2014. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Grönqvist Kaj
Sivut: 412, 413, 414, 416, 420, 421, 425, 438, 442, 443
Criminalizing Business Cartels in Europe - A Comparative Perpective. Helisnki 2015.
Tekijä: Günsberg Patrick
Sivut: 151, 152
Maksukyvyttömyys ja taloudellinen hyöty rikosoikeudessa. Helsinki 2012.
Tekijä: Hakamies Kaarlo
Sivut: 38
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2014.
Tekijä: Halila - Lankinen
Sivut: 310
Avoin, tehokas ja riippumaton. Olli Mäenpää 60 vuotta juhlakirja. Toim. Tia Tuominen. Helsinki 2010.
Tekijä: Halila Leena
Sivut: 210
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Hallberg Pekka
Sivut: 798
From Final Judgement to Final Resolution. Oisterwijk 2016.
Tekijä: Heikkilä Satu
Sivut: 420, 425
Defensor Legis. 2010.
Tekijä: Helenius Dan
Sivut: 764, 766, 768, 769, 770, 772, 775, 776, 777
Grunderna för europeisk och internationell straffrätt. Helsingfors 2016.
Tekijä: Helenius Dan
Sivut: 196
KKO:n ratkaisut kommentein II 2010. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Helenius Dan
Sivut: 280, 281, 283, 286
Ne bis in idem i den finska och europeiska straffprocessrätten. Vilna 2019.
Tekijä: Helenius Dan
Sivut: 25, 29, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 84, 87, 90, 93, 99, 100, 102, 103, 145, 147, 155, 157, 158, 196, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 236, 237, 238, 242, 280, 297, 298, 326, 332
Straffrätssligt samarbete inom EU - en introduktion. Helsingfors 2011.
Tekijä: Helenius Dan
Sivut: 23, 125
Straffrättslig jurisdiktion. Sastamala 2014.
Tekijä: Helenius Dan
Sivut: 375
Verotus. 2010.
Tekijä: Hellsten Kenneth
Sivut: 531, 533, 535, 537, 538
Esitutkinta ja pakkokeinot. Liettua 2012.
Tekijä: Helminen - Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 84
Esitutkinta ja pakkokeinot. 5. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Helminen - Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 78
Poliisilaki. Vilna 2012.
Tekijä: Helminen - Kuusimäki - Rantaeskola
Sivut: 35
EU-vero-oikeus. 4. p. Vilna 2018.
Tekijä: Helminen Marjaana
Sivut: 36
Ihmisoikeudet - käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön. Porvoo 2013.
Tekijä: Hirvelä - Heikkilä
Sivut: 754, 756, 757, 792
Ihmisoikeudet. Käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön. 2. p. Vilna 2017.
Tekijä: Hirvelä - Heikkilä
Sivut: 1318, 1319, 1321, 1323, 1325, 1326, 1378
Syytön tai syyllinen. Sastamala 2015.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 220
Kirjoituksia rikosprosessioikeudesta. Toim. Pekka Koponen - Raimo Lahti - Essi Konttinen-Di Nardo. Tampere 2016.
Tekijä: Immonen Minna
Sivut: 66, 69, 71, 72, 77, 81, 87
Pääkäsittely, todistelu ja tuomio. Oikeudenkäynti III. 2. p. Vilna 2015.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 606
Rikosprosessioikeus. 5. p. Vilna 2018.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 797
Legitimizing the Use of Transnational Criminal Law. Helsinki 2015.
Tekijä: Kettunen Merita
Sivut: 70
Hallinnollinen sanktiointi. Turku 2011.
Tekijä: Kiiski Kimmo Ilmari
Sivut: 51
Defensor Legis. 2016.
Tekijä: Koillinen Mikael
Sivut: 572
Talousrikos Venäjällä. Jyväskylä 2012.
Tekijä: Koistinen Jarmo
Sivut: 101, 369
European Convention on Human Rights and transition of the legal culture. Rovaniemi 2015.
Tekijä: Koivu Virpi
Sivut: 225, 226, 227, 282, 315
Defensor Legis. 2019.
Tekijä: Koponen Pekka
Sivut: 88
Isännän ääni. Juhlakirja Erkki Kustaa Rintala 1935 - 31/5-2015. Toim. Petteri Korhonen ja Timo Saranpää. Vilna 2015.
Tekijä: Koponen Pekka
Sivut: 433
Isännän ääni. Juhlakirja Erkki Kustaa Rintala 1935 - 31/5-2015. Toim. Petteri Korhonen ja Timo Saranpää. Vilna 2015.
Tekijä: Koskelo Pauliine
Sivut: 166
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Koskelo Pauliine
Sivut: 108, 109
Oikeustieto 4/2011.
Tekijä: Koskinen Katri
Sivut: 25
Sisäpiiritiedon syntyminen. Sastamala 2014.
Tekijä: Kotiranta Kai
Sivut: 240
Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa. Toim. Laura Ervo, Raimo Lahti ja Jukka Siro. Helsinki 2012.
Tekijä: Kujala Tero
Sivut: 141
KKO:n ratkaisut kommentein I 2016. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2016.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 16, 17
Hallintomenettelyn perusteet. 11. p. Helsinki 2021.
Tekijä: Kulla - Salminen
Sivut: 47
Förvaltningsförfarandets grunder. Tallinna 2014.
Tekijä: Kulla Heikki
Sivut: 45
Hallintomenettelyn perusteet. 10. p. Vilna 2018.
Tekijä: Kulla Heikki
Sivut: 43
Hallintomenettelyn perusteet. 8. p. Vilna 2012.
Tekijä: Kulla Heikki
Sivut: 40
Hallintomenettelyn perusteet. 9. p. Vilna 2015.
Tekijä: Kulla Heikki
Sivut: 40
Defensor Legis. 2020.
Tekijä: Kuusela Kukka
Sivut: 92
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Kuusikko Kirsi
Sivut: 143
Rikosoikeus. 4.painos. Liettua 2022.
Tekijä: Lappi-Seppälä - Hakamies - Helenius - Melander - Nuotio - Ojala - Rautio
Sivut: 937, 938, 1744
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 475
Oikeuden avantgarde. Juhlajulkaisu Juha Karhu 1953-6/4-2013. Toim. Jaakko Husa, Petri Keskitalo, Tuula Linna ja Eva Tammi-Salminen. Vilna 2013.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 151
I svarandes frånvaro. Sastamala 2012.
Tekijä: Liukkonen Iiro
Sivut: 60, 127, 149
Rikoksesta rangaistukseen. Juhlajulkaisu Pekka Viljanen 1952-26/8-2012. Toim. Tatu Hyttinen. Porvoo 2012.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 188
Eurooppalainen hallinto-oikeus. 3. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 463
Hallinto-oikeus. 1. p. Helsinki 2013.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 436
Hallinto-oikeus. 2. uud. p. Vilna 2018.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 517
Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. 4. p. Porvoo 2011.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 211
Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. 5. p. Keuruu 2016.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 243
Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. 6 p. Helsinki 2021.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 246
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Pellonpää - Gullans
Sivut: 412
Euroopan ihmisoikeussopimus. 5. p. Liettua 2012.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 53, 56, 76, 127, 289, 917, 921, 922
Euroopan ihmisoikeussopimus. 6. p. Vilna 2018.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 49, 50, 51, 53, 54, 146, 183, 184, 335, 337, 338
Europeiska människorättskonventionen. Vilnius 2020.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 41, 65, 120, 145, 225, 655, 656, 666, 670
Lakimies. 2009.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 1135, 1136
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 77, 78, 79, 81, 91
Getting Property Right: The European Dimension of Property as a Fundamental Right and its Impact on French and Italian Law. Helsinki 2012.
Tekijä: Praduroux Sabrina
Sivut: 134
Oikeus. 2014.
Tekijä: Rankinen Juho
Sivut: 228, 231, 232
Lakimies. 2011.
Tekijä: Romppainen Seita
Sivut: 1038, 1042
Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2011. Toim. Arttu Mentula. Vantaa 2012.
Tekijä: Siitari-Vanne Eija
Sivut: 215, 216, 219
Oikeudenmukainen tuomio. Tuomarin harkinta rikosasiassa. Porvoo 2011.
Tekijä: Sundström Zacharias G. O.
Sivut: 161, 173
Vihertyvä maataloustuki. Joensuu 2019.
Tekijä: Tanskanen Anna-Liisa
Sivut: 214
Rikosoikeuden yleinen osa. 3. p. Vilna 2019.
Tekijä: Tapani - Tolvanen - Hyttinen
Sivut: 205
KKO:n ratkaisut kommentein II 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2013.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 37, 39, 43
Lakimies. 2016.
Tekijä: Tarkka Anna-Stiina
Sivut: 506, 508
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 357
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Vuorela Miikka
Sivut: 765
KKO:n ratkaisut kommentein I 2010. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 370, 373, 376, 380, 382, 384, 387, 388, 392, 393, 395
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 427
KKO:n ratkaisut kommentein II 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2013.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 105, 108, 307, 312
KKO:n ratkaisut kommentein II 2013. Toim. Pekka Timonen. Tallinna 2014.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 65, 68, 69, 74, 76, 80, 81, 223
KKO:n ratkaisut kommentein II 2014. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 63, 67, 68, 69, 262, 263, 267
KKO:n ratkaisut kommentein II 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2016.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 243, 247
Lakimies. 2010.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 95, 102, 103
Lakimies. 2011.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 158
Defensor Legis. 2012.
Tekijä: Vähätalo Tuukka-Tapani
Sivut: 73, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 91
Rangaistuksen määrääminen. Toim. Tapio Lappi-Seppälä ja Veera Kankaanranta. Helsinki 2013.
Tekijä: Väisänen Tiina
Sivut: 157,
Leniency v. kartellit. Helsinki 2009.
Tekijä: Wikberg Olli
Sivut: 93
Veroprosessioikeus. Helsinki 2011.
Tekijä: Äimä Kristiina
Sivut: 5, 38, 44, 101, 248, 251, 252, 257, 258, 261, 266
Verotustiedot. Vilna 2017.
Tekijä: Äimä Kristiina
Sivut: 50

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.