Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

KKO:2009:80

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Lainkäyttö yritysten riidanratkaisuissa. Vantaa 2014.
Tekijä: Autio Anna-Liisa
Sivut: 74
Rättelse av beskattning. Helsinki 2012.
Tekijä: Erä-Esko Ensio
Sivut: 189
Esitutkinta ja pakkokeinot. 6. p. Liettua 2020.
Tekijä: Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 71, 89, 480
Rikosasianajajan käsikirja. 2. p. Vilna 2021.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 392, 1026
Rikosasianajajan käsikirja. Vilna 2013.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 322, 808
Prosessioikeus. 4. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Frände - Havansi - Helenius - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Virolainen
Sivut: 223, 1226
Prosessioikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Frände - Helenius - Hietanen-Kunwald - Hupli - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Saranpää - Turunen - Virolainen - Vuorenpää
Sivut: 223,224, 873, 1238
Keskeiset rikokset. 2. p. Helsinki 2010.
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 409, 569, 570, 571
Keskeiset rikokset. 3. p. Porvoo 2014.
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 769, 770, 772
Keskeiset rikokset. 4. p. Keuruu 2018
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 834, 835, 837
Todistelu. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari. 2. p. Keuruu 2020.
Tekijä: Frände - Rautio
Sivut: 156, 180
Lakimies. 2010.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 233
Lakimies. 2011.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 402, 403, 404, 406
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2016.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 86
Yleinen rikosoikeus. 2. p. Porvoo 2012.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 139
KKO:n ratkaisut kommentein II 2014. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Grönqvist Kaj
Sivut: 407, 410, 419, 420, 421, 425, 435, 437, 441, 442, 444
Maksukyvyttömyys ja taloudellinen hyöty rikosoikeudessa. Helsinki 2012.
Tekijä: Hakamies Kaarlo
Sivut: 38, 57
Poliisin salainen tiedonhankinta. Viljandi 2014.
Tekijä: Hankilanoja Arto
Sivut: 42, 228
From Final Judgement to Final Resolution. Oisterwijk 2016.
Tekijä: Heikkilä Satu
Sivut: 407
Esitutkinta ja pakkokeinot. Liettua 2012.
Tekijä: Helminen - Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 83, 519
Esitutkinta ja pakkokeinot. 5. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Helminen - Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 77, 96, 511, 538
Poliisilaki. Vilna 2012.
Tekijä: Helminen - Kuusimäki - Rantaeskola
Sivut: 40
Oikeustiede. Jurisprudentia. 51. Toim. Janne Kaisto. Helsinki 2018.
Tekijä: Hiivanainen Tiitus
Sivut: 147, 162, 163
Ihmisoikeudet - käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön. Porvoo 2013.
Tekijä: Hirvelä - Heikkilä
Sivut: 30
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Hirvelä Päivi
Sivut: 410
Oikeutta oikeudenkäynnistä täytäntöönpanoon. Toim. Juhana Riekkinen. Vilna 2017.
Tekijä: Hupli Tuomas
Sivut: 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87
KKO:n ratkaisut kommentein II 2017. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2018.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 266, 268, 272
Rahanpesu ja rikosvastuu. Vilna 2021.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 234
Syytön tai syyllinen. Sastamala 2015.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 4, 66, 73, 75, 76, 161
Osakeyhtiön varojen käyttö. 2. p. Vilna 2019.
Tekijä: Immonen - Villa
Sivut: 226
Kirjoituksia modernista rikosoikeudesta. Toim. Raimo Lahti ja Essi Konttinen-Di Nardo. Tampere 2017.
Tekijä: Immonen Minna
Sivut: 105
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Toim. Tatu Hyttinen ja Katja Weckström. Porvoo 2011.
Tekijä: Johnson Christopher M
Sivut: 276
Pääkäsittely, todistelu ja tuomio. Oikeudenkäynti III. 2. p. Vilna 2015.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 337, 812
Rikosprosessioikeus. 5. p. Vilna 2018.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 671, 952, 953
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Toim. Tatu Hyttinen ja Katja Weckström. Porvoo 2011.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 297, 298
Konstitutionell rätt. Vilna 2015.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 340
Valtiosääntöoikeus. Hämeenlinna 2012.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 329, 435
Valtiosääntöoikeus. 2. p. Helsinki 2021.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 183, 360
KKO:n ratkaisut kommentein II 2019. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2019.
Tekijä: Jämsä Jurkka
Sivut: 340, 341
Oikeudelliset todistelunrajoitteet rikosasiassa. Helsinki 2020.
Tekijä: Jämsä Jurkka
Sivut: 217, 228, 280
Lakimies. 2018.
Tekijä: Kemppinen - Siro
Sivut: 501, 508, 509
Hallinnollinen sanktiointi. Turku 2011.
Tekijä: Kiiski Kimmo Ilmari
Sivut: 51
Talousrikos Venäjällä. Jyväskylä 2012.
Tekijä: Koistinen Jarmo
Sivut: 411
European Convention on Human Rights and transition of the legal culture. Rovaniemi 2015.
Tekijä: Koivu Virpi
Sivut: 163, 250, 251, 306, 312, 316, 324
Ylimääräinen muutoksenhaku. Vilna 2017.
Tekijä: Koponen Pekka
Sivut: 290, 358, 536, 541, 542
Yleinen rikosoikeus. 3. p. Keuruu 2020.
Tekijä: Korkka-Knuts - Helenius - Frände
Sivut: 76, 246
Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa. Toim. Laura Ervo, Raimo Lahti ja Jukka Siro. Helsinki 2012.
Tekijä: Korvenmaa Jenni
Sivut: 239, 241, 242, 243, 247, 248, 250, 252, 256, 258, 260
Sisäpiiritiedon syntyminen. Sastamala 2014.
Tekijä: Kotiranta Kai
Sivut: 237
Insolvenssioikeus. 3. p. Juva 2009.
Tekijä: Koulu - Havansi - Korkea-aho - Lindfors - Niemi
Sivut: 528, 529
Insolvenssioikeus. 4. p. Vilna 2017.
Tekijä: Koulu - Lindfors - Niemi
Sivut: 211
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Koulu Risto
Sivut: 47, 49
KKO:n ratkaisut kommentein I 2014. Toim. Pekka Timonen. Tallinna 2014.
Tekijä: Koulu Risto
Sivut: 291, 296
KKO:n ratkaisut kommentein II 2011. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Koulu Risto
Sivut: 395, 396, 399, 400
Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa. Toim. Laura Ervo, Raimo Lahti ja Jukka Siro. Helsinki 2012.
Tekijä: Kujala Tero
Sivut: 123
Defensor Legis. 2010.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 782
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 262
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 832
Defensor Legis. 2015.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 37
Defensor Legis. 2017.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 74
KKO:n ratkaisut kommentein I 2010. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 434, 435, 439, 440, 443
KKO:n ratkaisut kommentein I 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 16, 17, 22, 198, 199
KKO:n ratkaisut kommentein I 2016. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2016.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 369
Velallisen rikokset ja rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Keuruu 2016.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 196, 228, 232
Velallisen rikokset. Tunnusmerkistöt ja yleiset opit. Keuruu 2018.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 14, 159, 312, 366, 367
Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen alioikeudessa. Helsinki 2011.
Tekijä: Kuuliala Matti
Sivut: 238
Konkurssioikeus. Vilna 2013.
Tekijä: Könkkölä - Linna
Sivut: 541, 542
Konkurssioikeus. 2. p. Vilna 2020.
Tekijä: Könkkölä - Linna
Sivut: 584, 585
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2020.
Tekijä: Lankinen Veronica
Sivut: 24, 25, 26, 27, 28, 31, 50
Rikosoikeus. 4.painos. Liettua 2022.
Tekijä: Lappi-Seppälä - Hakamies - Helenius - Melander - Nuotio - Ojala - Rautio
Sivut: 73, 1353
Esitutkinnan funktiot ja esitutkinta periaatteet. Joensuu 2013.
Tekijä: Launiala Mika
Sivut: 18, 24, 29, 33
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 474
Ihmisoikeuksien käsikirja. Toim. Timo Koivurova ja Elina Pirjatanniemi. Tallinna 2014.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 479
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Toim. Tatu Hyttinen ja Katja Weckström. Porvoo 2011.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 364
Uusi perustuslakikontrolli. Helsinki 2010.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 119, 159, 172
Lakimies. 2010.
Tekijä: Lehtimaja Lauri
Sivut: 223
Terveysoikeus. Vilna 2015.
Tekijä: Lehtonen - Lohiniva-Kerkelä - Pahlman
Sivut: 154
Oikeus, vero, talous. Juhlajulkaisu Kauko Wikström 1943 - 21/12-2013. Toim. Mikael Koillinen ja Janne Salminen. Sastamala 2013.
Tekijä: Lehtonen Asko
Sivut: 207
Lakimies. 2020.
Tekijä: Leppänen Tatu
Sivut: 1233
Kirjoituksia rikosprosessioikeudesta. Toim. Pekka Koponen - Raimo Lahti - Essi Konttinen-Di Nardo. Tampere 2016.
Tekijä: Lilja Jenni
Sivut: 289
Ulosotto-oikeus I. Ulosottomenettely. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Linna - Leppänen
Sivut: 577
Ulosotto-oikeus I. Ulosottomenettely. 3.p. Helsinki 2022.
Tekijä: Linna - Leppänen - Kärki
Sivut: 614
Defensor Legis. 2012.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 250
Lakimies. 2022.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 236
Oikeuden avantgarde. Juhlajulkaisu Juha Karhu 1953-6/4-2013. Toim. Jaakko Husa, Petri Keskitalo, Tuula Linna ja Eva Tammi-Salminen. Vilna 2013.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 152
Oikeus tänään. Osa I. 3. p. Toim. Marja-Leena Niemi. Porvoo 2015.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 389
Oikeusjärjestys. Osa III. 8. p. Toim. Timo Tammilehto. Porvoo 2012.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 333
Prosessioikeuden oppikirja. Vilna 2012.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 82, 192
Prosessioikeuden oppikirja. 2. p. Vilna 2019.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 218
Ulosottokaaren pääkohdat. 2. p. Vilna 2019.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 106
I svarandes frånvaro. Sastamala 2012.
Tekijä: Liukkonen Iiro
Sivut: 101
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Toim. Tatu Hyttinen ja Katja Weckström. Porvoo 2011.
Tekijä: Länsineva Pekka
Sivut: 346
Defensor Legis. 2013.
Tekijä: Marttila Mikko
Sivut: 807, 809, 816
Lakimies. 2011.
Tekijä: Marttila Mikko
Sivut: 551, 552, 553, 554, 562
Lakimies. 2012.
Tekijä: Marttila Mikko
Sivut: 912, 933, 934
Rikosoikeuden muutos 1960-luvulta 2010-luvulle. Pekka Koskisen (1943-2011) muistojulkaisu. Toim. Raimo Lahti. Helsinki 2013.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 78, 79, 80, 81
Tidskrift,utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2011.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 240
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Mustasaari Sanna
Sivut: 110
Verotusmenettely ja muutoksenhaku. 7. p. Vilna 2015.
Tekijä: Myrsky - Räbinä
Sivut: 171
Sopimus ja erehdys. Sastamala 2010.
Tekijä: Mäkelä Juha
Sivut: 197
Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka: Uhkasakkolain välilliset hallintopakkokeinot. Helsinki 2021.
Tekijä: Määttä Kalle
Sivut: 38
Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessir ja takaisinsaanti. Tallinna 2014.
Tekijä: Niemi Marja-Leena
Sivut: 238
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2013.
Tekijä: Nordström Hagar
Sivut: 45
Suomalainen kriminaalipolitiikka. Näkökulmia teoriaan ja käytäntöön. Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja. Toim. Ville Hinkkanen ja Leena Mäkipää. Helsinki 2013.
Tekijä: Ojala Timo
Sivut: 380, 389, 390, 391, 392, 393
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Ojanen - Scheinin
Sivut: 885
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 444, 447
Oikeuskieli ja säädöstieto. Toim. Heikki E. S. mattila, Aino Piehl ja Sari Pajula. Sastamala 2010.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 222
Asiantuntemustieto ja asiantuntijat oikeudessa. Toim. Raimo Lahti ja Jukka Siro. Helsinki 2011.
Tekijä: Passila Kalevi
Sivut: 186, 187, 189, 191
Euroopan ihmisoikeussopimus. 5. p. Liettua 2012.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 72, 591
Euroopan ihmisoikeussopimus. 6. p. Vilna 2018.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 74, 691
Europeiska människorättskonventionen. Vilnius 2020.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 60
Lakimies. 2009.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 1132
Defensor Legis. 2012.
Tekijä: Pentikäinen Laura
Sivut: 229, 239, 240, 241, 244
Vastaako joku viestistä? Helsinki 2012.
Tekijä: Pihlajarinne - Huttunen - Neuvonen - Tiilikka
Sivut: 101
Kirjoituksia rikosprosessioikeudesta. Toim. Pekka Koponen - Raimo Lahti - Essi Konttinen-Di Nardo. Tampere 2016.
Tekijä: Pirttisalo Riikka
Sivut: 343, 346, 352, 353
Todistelu oikeudenkäynnissä. Tallinna 2015.
Tekijä: Pölönen - Tapanila
Sivut: 76
Todistelu. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari. Keuruu 2016.
Tekijä: Rautio - Frände
Sivut: 146, 177
Sähköiset todisteet rikosprosessissa. Vilna 2019.
Tekijä: Riekkinen Juhana
Sivut: 85
Custos Publicus Gladium Frustra Non Fert. Empiirinen tutkimus poliisin voimankäytöstä ja poliisin kohtaamasta väkivallasta. Tampere 2019.
Tekijä: Rikander Henri
Sivut: 7, 8
Verotusmenettely ja muutoksenhaku. Liettua 2022.
Tekijä: Räbinä Timo
Sivut: 798
Perustuslaki. 2. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 109, 287
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 3. p. Helsinki 2015.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 390
Oikeustiede. Jurisrudentia. LII. Toim. Janne Kaisto. Helsinki 2019.
Tekijä: Siltala Raimo
Sivut: 254, 287, 298
Ren ekonomisk skada. Vantaa 2012.
Tekijä: Sisula-Tulokas Lena
Sivut: 34, 80, 85, 87
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2010.
Tekijä: Sisula-Tulokas Lena
Sivut: 549, 552, 553, 554
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Smalén Annika
Sivut: 333
Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa. Toim. Laura Ervo, Raimo Lahti ja Jukka Siro. Helsinki 2012.
Tekijä: Spring-Reiman Petra
Sivut: 158
Rikosoikeuden yleinen osa. Vastuuoppi. 2. p. Vilna 2013.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 448, 449
Straffrättens ansvarslära. Turenki 2016.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 245
Rikosoikeuden yleinen osa. 3. p. Vilna 2019.
Tekijä: Tapani - Tolvanen - Hyttinen
Sivut: 144, 145, 544, 545
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 582, 585, 586
KKO:n ratkaisut kommentein I 2010. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 137, 145
Rikosvastuun perusteet. Turku 2016.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 192
Suomalainen kriminaalipolitiikka. Näkökulmia teoriaan ja käytäntöön. Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja. Toim. Ville Hinkkanen ja Leena Mäkipää. Helsinki 2013.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 259
Defensor Legis. 2010.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 560, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584
Defensor Legis. 2012.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 146
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 8
Itsekriminointisuoja. Tallinna 2019.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 54, 55, 61, 82, 85, 87, 96, 98, 123, 267
Lakimies. 2016.
Tekijä: Tarkka Anna-Stiina
Sivut: 489, 497
Poliisin voimankäyttö. Sastamala 2013.
Tekijä: Terenius Markus
Sivut: 336, 338
KKO:n ratkaisut kommentein II 2009. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 174
Rikoksesta rangaistukseen. Juhlajulkaisu Pekka Viljanen 1952-26/8-2012. Toim. Tatu Hyttinen. Porvoo 2012.
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 247
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Turunen Santtu
Sivut: 393
KKO:n ratkaisut kommentein I 2017. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2017.
Tekijä: Vaitoja Jari
Sivut: 55, 57, 58
KKO:n ratkaisut kommentein II 2020. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2021.
Tekijä: Vaitoja Jari
Sivut: 184, 185
KKO:n ratkaisut kommentein II 2021. Toim. Pekka Timonen. Helsinki 2022.
Tekijä: Vaitoja Jari
Sivut: 143
Lakimies 6/2021
Tekijä: Vatjus-Anttila Jalo
Sivut: 1040
Oikeus. 2022.
Tekijä: Vatjus-Anttila Jalo
Sivut: 12, 25, 34
Defensor Legis. 2016.
Tekijä: Vedenkannas Matti
Sivut: 71
Defensor Legis. 2013.
Tekijä: Viljanen Pekka
Sivut: 158
KKO:n ratkaisut kommentein I 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Viljanen Pekka
Sivut: 56, 80, 57, 61, 62, 63
Tuomion perusteleminen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Virolainen - Martikainen
Sivut: 373, 385, 403, 541
Blogikirja. Rovaniemi 2011.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 32
Lakimies. 2022.
Tekijä: Vuorenpää - Lindgren
Sivut: 1418, 1419
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 539
KKO:n ratkaisut kommentein I 2011. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 307, 308, 313, 405, 406, 409, 410
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Toim. Tatu Hyttinen ja Katja Weckström. Porvoo 2011.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 585, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 594
Valittuja kysymyksiä todistusoikeudesta. Turku 2020.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 92, 93, 96, 98, 99, 102, 112
Oikeustiede. Jurisprudentia. XLIX. Toim. Antti Kolehmainen. Helsinki 2016.
Tekijä: Vähätalo Tuukka
Sivut: 224, 255
Oikeustiede. Jurisrudentia. LII. Toim. Janne Kaisto. Helsinki 2019.
Tekijä: Vähätalo Tuukka
Sivut: 366, 379, 380, 404
Asianajajaoikeus. 2. p. Vilna 2018.
Tekijä: Ylönen Markku
Sivut: 185
Asianajajaoikeus. Laki, säännöt ja tapaohjeet. Tallinna 2014.
Tekijä: Ylönen Markku
Sivut: 146
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Äimä Kristiina
Sivut: 94
Veroprosessioikeus. Helsinki 2011.
Tekijä: Äimä Kristiina
Sivut: 6, 175, 332
Verotustiedot. Vilna 2017.
Tekijä: Äimä Kristiina
Sivut: 99, 100

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.