Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

KKO:2009:27

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Lainkäyttö yritysten riidanratkaisuissa. Vantaa 2014.
Tekijä: Autio Anna-Liisa
Sivut: 74
Esitutkinta ja pakkokeinot. 6. p. Liettua 2020.
Tekijä: Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 71
Rikosasianajajan käsikirja. 2. p. Vilna 2021.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 1026
Rikosasianajajan käsikirja. Vilna 2013.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 808
Prosessioikeus. 4. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Frände - Havansi - Helenius - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Virolainen
Sivut: 223, 226
Prosessioikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Frände - Helenius - Hietanen-Kunwald - Hupli - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Saranpää - Turunen - Virolainen - Vuorenpää
Sivut: 223, 227, 1195
Keskeiset rikokset. 2. p. Helsinki 2010.
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 569, 570, 613
Keskeiset rikokset. 3. p. Porvoo 2014.
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 769, 771, 849
Keskeiset rikokset. 4. p. Keuruu 2018
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 834, 836, 923
Lakimies. 2010.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 233, 234, 235
Lakimies. 2011.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 404, 406
KKO:n ratkaisut kommentein II 2014. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Grönqvist Kaj
Sivut: 419, 441
Da mihi factum, dabo tibi ius. Korkein oikeus 1809-2009. Toim. Kari Raulos, Pertti Välimäki ja Timo Esko. Juva 2009.
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 293
Esitutkinta ja pakkokeinot. Liettua 2012.
Tekijä: Helminen - Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 83
Esitutkinta ja pakkokeinot. 5. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Helminen - Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 77
Poliisilaki. Vilna 2012.
Tekijä: Helminen - Kuusimäki - Rantaeskola
Sivut: 40
Oikeustiede. Jurisprudentia. 51. Toim. Janne Kaisto. Helsinki 2018.
Tekijä: Hiivanainen Tiitus
Sivut: 147, 162, 163
Ihmisoikeudet - käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön. Porvoo 2013.
Tekijä: Hirvelä - Heikkilä
Sivut: 30
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Hirvelä Päivi
Sivut: 410
Oikeusvertailu. Tallinna 2013.
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 115
Rahanpesu ja rikosvastuu. Vilna 2021.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 234
Syytön tai syyllinen. Sastamala 2015.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 3, 4, 66, 75
Osakeyhtiön varojen käyttö. 2. p. Vilna 2019.
Tekijä: Immonen - Villa
Sivut: 226
Rikosprosessioikeus. 5. p. Vilna 2018.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 952
Konstitutionell rätt. Vilna 2015.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 340
Valtiosääntöoikeus. Hämeenlinna 2012.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 329
Valtiosääntöoikeus. 2. p. Helsinki 2021.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 360
Kansainvälinen rikosoikeus. Vantaa 2015.
Tekijä: Kimpimäki Minna
Sivut: 353
Sisäpiirisääntely arvopaperimarkkinoilla. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Knuts Mårten
Sivut: 351
Talousrikos Venäjällä. Jyväskylä 2012.
Tekijä: Koistinen Jarmo
Sivut: 411
European Convention on Human Rights and transition of the legal culture. Rovaniemi 2015.
Tekijä: Koivu Virpi
Sivut: 163
Ylimääräinen muutoksenhaku. Vilna 2017.
Tekijä: Koponen Pekka
Sivut: 541
Yleinen rikosoikeus. 3. p. Keuruu 2020.
Tekijä: Korkka-Knuts - Helenius - Frände
Sivut: 76
Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa. Toim. Laura Ervo, Raimo Lahti ja Jukka Siro. Helsinki 2012.
Tekijä: Korvenmaa Jenni
Sivut: 241, 252
Hallinto ja hallintolainkäyttö. Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 - 28/8-2010. Toim. Erno Anttila ja Mikael Koillinen. Porvoo 2010.
Tekijä: Koskinen - Paananen - Tammilehto
Sivut: 377, 378
Sisäpiiritiedon syntyminen. Sastamala 2014.
Tekijä: Kotiranta Kai
Sivut: 237
Insolvenssioikeus. 3. p. Juva 2009.
Tekijä: Koulu - Havansi - Korkea-aho - Lindfors - Niemi
Sivut: 297, 322, 528
Insolvenssioikeus. 4. p. Vilna 2017.
Tekijä: Koulu - Lindfors - Niemi
Sivut: 318
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Koulu Risto
Sivut: 47
Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa. Toim. Laura Ervo, Raimo Lahti ja Jukka Siro. Helsinki 2012.
Tekijä: Kujala Tero
Sivut: 123
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 832
Defensor Legis. 2015.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 37
KKO:n ratkaisut kommentein I 2010. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 435
Velallisen rikokset ja rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Keuruu 2016.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 228, 232
Velallisen rikokset. Tunnusmerkistöt ja yleiset opit. Keuruu 2018.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 14, 159, 274, 314, 366, 367, 378
Siviiliprosessi I - Riita-asian oikeudenkäynnin periaatteet ja toimijat. Helsinki 2022.
Tekijä: Kuuliala - Linna - Saranpää
Sivut: 44
Konkurssioikeus. Vilna 2013.
Tekijä: Könkkölä - Linna
Sivut: 542
Konkurssioikeus. 2. p. Vilna 2020.
Tekijä: Könkkölä - Linna
Sivut: 585
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2020.
Tekijä: Lankinen Veronica
Sivut: 26
Rikosoikeus. 4.painos. Liettua 2022.
Tekijä: Lappi-Seppälä - Hakamies - Helenius - Melander - Nuotio - Ojala - Rautio
Sivut: 1370
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 474
Ihmisoikeuksien käsikirja. Toim. Timo Koivurova ja Elina Pirjatanniemi. Tallinna 2014.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 479
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Toim. Tatu Hyttinen ja Katja Weckström. Porvoo 2011.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 364
Uusi perustuslakikontrolli. Helsinki 2010.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 159, 172
Kirjoituksia rikosprosessioikeudesta. Toim. Pekka Koponen - Raimo Lahti - Essi Konttinen-Di Nardo. Tampere 2016.
Tekijä: Lilja Jenni
Sivut: 289
KKO:n ratkaisut kommentein II 2014. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Lindfors Heidi
Sivut: 318
Ulosotto-oikeus I. Ulosottomenettely. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Linna - Leppänen
Sivut: 577
Ulosotto-oikeus I. Ulosottomenettely. 3.p. Helsinki 2022.
Tekijä: Linna - Leppänen - Kärki
Sivut: 614
Prosessioikeuden oppikirja. Vilna 2012.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 82
Prosessioikeuden oppikirja. 2. p. Vilna 2019.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 175, 265
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Toim. Tatu Hyttinen ja Katja Weckström. Porvoo 2011.
Tekijä: Länsineva Pekka
Sivut: 346
Defensor Legis. 2013.
Tekijä: Marttila Mikko
Sivut: 816
Lakimies. 2011.
Tekijä: Marttila Mikko
Sivut: 551, 553, 560
Lakimies. 2012.
Tekijä: Marttila Mikko
Sivut: 912, 914
Rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä. 2. p. Keuruu 2021.
Tekijä: Matikkala Jussi
Sivut: 189, 190, 191
Hallinto-oikeus. 1. p. Helsinki 2013.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 1249
Hallinto-oikeus. 2. uud. p. Vilna 2018.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 1329
Suomalainen kriminaalipolitiikka. Näkökulmia teoriaan ja käytäntöön. Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja. Toim. Ville Hinkkanen ja Leena Mäkipää. Helsinki 2013.
Tekijä: Ojala Timo
Sivut: 389
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Ojanen - Scheinin
Sivut: 886
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 447
Euroopan ihmisoikeussopimus. 5. p. Liettua 2012.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 72
Euroopan ihmisoikeussopimus. 6. p. Vilna 2018.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 74
Europeiska människorättskonventionen. Vilnius 2020.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 60
Defensor Legis. 2012.
Tekijä: Pentikäinen Laura
Sivut: 232, 233, 239, 240, 247
Todistelu oikeudenkäynnissä. Tallinna 2015.
Tekijä: Pölönen - Tapanila
Sivut: 75, 76
Sähköiset todisteet rikosprosessissa. Vilna 2019.
Tekijä: Riekkinen Juhana
Sivut: 85
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 3. p. Helsinki 2015.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 340
Ren ekonomisk skada. Vantaa 2012.
Tekijä: Sisula-Tulokas Lena
Sivut: 85
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2010.
Tekijä: Sisula-Tulokas Lena
Sivut: 552, 553
Finsk skadestånsrätt. Tallinna 2014.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 437
Suomen vahingonkorvausoikeus. 6. p. Vilna 2013.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 441
Suomen vahingonkorvausoikeus. 7. p. Helsinki 2020.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 500
Oikeudenmukainen tuomio. Tuomarin harkinta rikosasiassa. Porvoo 2011.
Tekijä: Sundström Zacharias G. O.
Sivut: 184
Rikosoikeuden yleinen osa. Vastuuoppi. 2. p. Vilna 2013.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 448, 449
Straffrättens ansvarslära. Turenki 2016.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 245
Rikosoikeuden yleinen osa. 3. p. Vilna 2019.
Tekijä: Tapani - Tolvanen - Hyttinen
Sivut: 144, 145, 544, 545
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 582
KKO:n ratkaisut kommentein I 2010. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 340, 342, 343, 344
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 137
Rikosvastuun perusteet. Turku 2016.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 192
Defensor Legis. 2009.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 731
Defensor Legis. 2010.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 560, 566, 568, 572, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
KKO:n ratkaisut kommentein II 2009. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Rikoksesta rangaistukseen. Juhlajulkaisu Pekka Viljanen 1952-26/8-2012. Toim. Tatu Hyttinen. Porvoo 2012.
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 247
Takaisinsaanti. 3. p. Vilna 2012.
Tekijä: Tuomisto Jarmo
Sivut: 3
Takaisinsaanti. 4. p. Vilna 2021.
Tekijä: Tuomisto Jarmo
Sivut: 3
Defensor Legis. 2016.
Tekijä: Vedenkannas Matti
Sivut: 71
Tuomion perusteleminen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Virolainen - Martikainen
Sivut: 70, 385, 386
Blogikirja. Rovaniemi 2011.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 32, 34, 35
Lakimies. 2022.
Tekijä: Vuorenpää - Lindgren
Sivut: 1417
KKO:n ratkaisut kommentein I 2011. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 406
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Toim. Tatu Hyttinen ja Katja Weckström. Porvoo 2011.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 586, 587
Valittuja kysymyksiä todistusoikeudesta. Turku 2020.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 93, 94
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Äimä Kristiina
Sivut: 94
Veroprosessioikeus. Helsinki 2011.
Tekijä: Äimä Kristiina
Sivut: 6

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.