KHO:2009:66

Toimielin: Korkein hallinto-oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Osakeyhtiölaki I. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Airaksinen - Pulkkinen - Rasinaho
Sivut: 636
Osakeyhtiölaki I. 3. p. Vilna 2018.
Tekijä: Airaksinen - Pulkkinen - Rasinaho
Sivut: 704
Tuloverotus. 8. p. Vilna 2016.
Tekijä: Andersson - Linnakangas - Frände
Sivut: 289
Elinkeinoverolain kommentaari. 14. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Andersson - Penttilä
Sivut: 112, 205
Tidskrift,utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2010.
Tekijä: Andersson Edward
Sivut: 145
Elinkeinoverotus 2019. Keuruu 2019.
Tekijä: Engblom - Frände - Holla - Järvinen - Kokko - Lepistö - Nieminen - Paronen - Rautajuuri - Sandelin - Torkkel - Äimä
Sivut: 845
Elinkeinoverotus 2010. Helsinki 2010.
Tekijä: Engblom - Holla - Holmström - Järvinen - Kellas - Lepistö - Nuotio - Paronen - Sandelin - Torkkel - Tunturi - Vuorilehto
Sivut: 682
Elinkeinoverotus 2021. Keuruu 2021.
Tekijä: Engblom - Holla - Isokangas - Järvinen - Kokko - Lepistö - Nieminen - Noras - Paronen - Sandelin - Torkkel - Äimä
Sivut: 852
Elinkeinoverotus 2013. Porvoo 2013.
Tekijä: Engblom - Holla - Järvinen - Kellas - Lampinen - Lepistö - Nuotio - Paronen - Rautajoki - Sandelin - Torkkel - Äimä
Sivut: 724
Elinkeinoverotus 2012. Juva 2012.
Tekijä: Engblom - Holla - Järvinen - Kellas - Lampinen - Lepistö - Nuotio - Paronen - Rautavuori - Sandelin - Torkkel - Äimä
Sivut: 702
Elinkeinoverotus 2015. Porvoo 2015.
Tekijä: Engblom - Holla - Järvinen - Lamminsivu - Lampinen - Lepistö - Paronen - Rautajuuri - Sandelin - Torkkel - Westergård - Äimä
Sivut: 778
Elinkeinoverotus 2016. Keuruu 2016.
Tekijä: Engblom - Holla - Järvinen - Lamminsivu - Lampinen - Lepistö - Paronen - Rautajuuri - Sandelin - Torkkel - Westergård - Äimä
Sivut: 815
Elinkeinoverotus 2020. Keuruu 2020.
Tekijä: Engblom – Frände – Holla – Järvinen – Kokko – Lepistö – Nieminen – Noras – Paronen – Sandelin – Torkkel – Äimä
Sivut: 835
Konsernituki osana elinkeinotuen verotusta. Vaasa 2013.
Tekijä: Hellberg Nils
Sivut: 70
Yritysjärjestelyjen käsikirja. 2. p. Vilna 2018.
Tekijä: Honkamäki - Kujanpää - Pennanen
Sivut: 328, 329
Yritysjärjestelyjen käsikirja. Juva 2010.
Tekijä: Honkamäki - Pennanen
Sivut: 302, 303
Onnistunut sukupolvenvaihdos. 3. p. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Immonen - Lindgren
Sivut: 344
Onnistunut sukupolvenvaihdos. 4.p. Vilna 2013.
Tekijä: Immonen - Lindgren
Sivut: 46, 333
Onnistunut sukupolvenvaihdos. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Immonen - Lindgren
Sivut: 60
Osakeyhtiön pääoman hallinta. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Immonen - Ossa - Villa
Sivut: 230, 231, 241
Osakeyhtiön pääoman hallinta. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Immonen - Ossa - Villa
Sivut: 262, 263
Yritysjärjestelyt. 6. p. Vilna 2015.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 391
Yritysjärjestelyt. 7. p. Vilna 2018.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 420
Yritysjärjestelyt. 8. painos. Helsinki 2022.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 507
Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus. Vilna 2016.
Tekijä: Isomaa-Myllymäki Anita
Sivut: 191
Varainverotus. Ristivaikutukset ja niiden hallinta. Helsinki 2019.
Tekijä: Isotalo Kalle
Sivut: 228, 231, 232, 280, 297
Verosuunnittelua vai veron kiertämistä. Helsinki 2012.
Tekijä: Knuutinen Reijo
Sivut: 124
Jäämistösuunnittelu I. Helsinki 2020.
Tekijä: Kolehmainen - Räbinä
Sivut: 404, 406
Jäämistösuunnittelu. Vilna 2012.
Tekijä: Kolehmainen - Räbinä
Sivut: 293
Pk-yrityksen verosuunnittelu. 2. p. Helsinki 2014.
Tekijä: Kukkonen - Walden
Sivut: 225
Pienosakeyhtiön ja sen osakkaan tuloverotus. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Kukkonen Matti
Sivut: 406
Käytännön sukupolvenvaihdos - yritysrakenteet ja verotus. Tallinna 2016.
Tekijä: Lakari - Engblom
Sivut: 147
Käytännön sukupolvenvaihdos. Yritysrakenteet ja verotus. 2. p. Porvoo 2012.
Tekijä: Lakari - Engblom
Sivut: 131, 132
Tilinpäätös- ja verosuunnittelu. 11. p. Juva 2010.
Tekijä: Leppiniemi - Walden
Sivut: 467
Tilinpäätös- ja verosuunnittelu. 12. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Leppiniemi - Walden
Sivut: 472
Omistajayrittäjän verotus. Tee oikein, suunnittele viisaasti. Lahti 2010.
Tekijä: Leppiniemi Jarmo
Sivut: 207
Verotus. 2014.
Tekijä: Lindgren Juha
Sivut: 60
Verotus. 2022.
Tekijä: Linnanvirta - Vänskä
Sivut: 90
Elinkeinotulon verotus. 5. p. Vilna 2020.
Tekijä: Malmgrén - Myrsky
Sivut: 498, 678
Verotus. 2016.
Tekijä: Mattila Pauli K
Sivut: 131
Verotus. 2020.
Tekijä: Myllymäki Janne
Sivut: 477
Elinkeinotulon verotus 3. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Myrsky - Linnakangas
Sivut: 397, 492
Elinkeinotulon verotus. 4. p. Viljandi 2014.
Tekijä: Myrsky - Malmgrén
Sivut: 436, 535
Henkilökohtaisen tulon verotus. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Myrsky - Räbinä
Sivut: 179
Ennakkopäätökset verotuksessa. 3. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Myrsky Matti
Sivut: 195
Tappiontasaus tuloverotuksessa. Vilna 2012.
Tekijä: Nuotio Vesa-Pekka
Sivut: 109
Verotus 5/2021
Tekijä: Nuotio Vesa-Pekka
Sivut: 537
Tuloverolain kommentaari. Helsinki 2021.
Tekijä: Nykänen - Nieminen
Sivut: 521
Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. 3. p. Vilna 2013.
Tekijä: Nykänen - Räbinä
Sivut: 39, 45, 238, 239
Verotus. 2010.
Tekijä: Nykänen Pekka
Sivut: 40, 46, 47
Verotus. 2011.
Tekijä: Ossa - Salo
Sivut: 500
Defensor Legis. 2009.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 733
Perintö- ja lahjaverotus käytännössä. Vilna 2020.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 84, 85
Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen. Vantaa 2014.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 302, 303
Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen. 2. p. Tallinna 2018.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 321, 322
Tuloverolaki käytännössä. Helsinki 2013.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 20, 141
Tuloverolaki käytännössä. Vilna 2020.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 28, 29, 208, 209
Yritystoiminnan verotus. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 103, 104
Yritystoiminnan verotus. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 103
Yritystoiminnan verotus. 3. p. Tallinna 2020.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 356, 357, 358
Varojen jakaminen ja verotus osakeyhtiössä. 2. p. Keuruu 2010.
Tekijä: Raunio - Romppainen - Ukkola - Kotiranta
Sivut: 85
Varojen jakaminen ja verotus osakeyhtiössä. 4. p. Tallinna 2018.
Tekijä: Raunio - Romppainen - Ukkola - Kotiranta
Sivut: 227
Verotus. 2020.
Tekijä: Raunio Merja
Sivut: 673
Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus. Vilna 2016.
Tekijä: Räbinä - Myllymäki
Sivut: 595, 683, 685
Henkilökohtaisen tulon verotus.3. p. Vilna 2019.
Tekijä: Räbinä - Myrsky - Myllymäki
Sivut: 237
Osakeyhtiön jakaminen tuloverotuksessa. Keuruu 2016.
Tekijä: Saarinen Sirkka
Sivut: 455
Verotus 4/2021
Tekijä: Vehkakoski Sakke
Sivut: 457, 459
Handbok i personbeskattning 2011. Helsingfors 2011.
Tekijä: Verohallitus
Sivut: 109, 168, 667, 713
Henkilöverotuksen käsikirja 2010. Helsinki 2010.
Tekijä: Verohallitus
Sivut: 102, 156
Henkilöverotuksen käsikirja 2011. Helsinki 2011.
Tekijä: Verohallitus
Sivut: 105, 161, 644, 688
Henkilöverotuksen käsikirja 2012. Helsinki 2012.
Tekijä: Verohallitus
Sivut: 109, 167, 632, 676
Osakeyhtiön voitonjaon verotus. Tallinna 2014.
Tekijä: Viitala Tomi
Sivut: 178
Osakeyhtiön voitonjaon verotus. 2. p. Tallinna 2018.
Tekijä: Viitala Tomi
Sivut: 153
Vero-oikeuden yleiset opit. Turku 2015.
Tekijä: Wikström - Ossa - Urpilainen
Sivut: 184

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.