Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

KKO:2008:93

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? Helsinki 2013.
Tekijä: Anttila Outi
Sivut: 86, 99, 148
Prosessioikeus. 4. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Frände - Havansi - Helenius - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Virolainen
Sivut: 169
Prosessioikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Frände - Helenius - Hietanen-Kunwald - Hupli - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Saranpää - Turunen - Virolainen - Vuorenpää
Sivut: 169
Keskeiset rikokset. 2. p. Helsinki 2010.
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 189
Keskeiset rikokset. 3. p. Porvoo 2014.
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 244
Keskeiset rikokset. 4. p. Keuruu 2018
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 265
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2017.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 1, 2, 3
Yleinen rikosoikeus. 2. p. Porvoo 2012.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 139
Defensor Legis. 2017.
Tekijä: Hakalehto - Helander
Sivut: 943, 946, 947, 948, 949, 951
Defensor Legis. 2021.
Tekijä: Hakalehto Suvianna
Sivut: 666, 669, 670, 671
Lapsioikeuden perusteet. Vilna 2018.
Tekijä: Hakalehto Suvianna
Sivut: 117
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 517, 521
Ihmisoikeuksien käsikirja. Toim. Timo Koivurova ja Elina Pirjatanniemi. Tallinna 2014.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 565
Muuttuva sosiaalioikeus. Toim. Sakari Hänninen, Toomas Kotkas, Eeva Nykänen, Marja Pajukoski ja Maija Sakslin. Vantaa 2013.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 310
Oppilaan oikeudet opetustoimessa. Hämeenlinna 2012.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 79, 290, 292
Maksukyvyttömyys ja taloudellinen hyöty rikosoikeudessa. Helsinki 2012.
Tekijä: Hakamies Kaarlo
Sivut: 58
Lakimies. 2011.
Tekijä: Heikkilä Mikaela
Sivut: 928
From Final Judgement to Final Resolution. Oisterwijk 2016.
Tekijä: Heikkilä Satu
Sivut: 401
Lapsen oikeudet terveydenhuollossa. Toim. Suvianna Hakalehto ja Irma Pahlman. Vantaa 2018.
Tekijä: Helander Merike
Sivut: 78, 79
Defensor Legis. 2013.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 941
KKO:n ratkaisut kommentein I 2016. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2016.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 227, 228, 229, 230, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
Lakimies. 2015.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 890
Syytön tai syyllinen. Sastamala 2015.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 4, 19, 71, 72, 160, 163, 183, 184, 288, 306
Konstitutionell rätt. Vilna 2015.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 440
Valtiosääntöoikeus. Hämeenlinna 2012.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 421
Valtiosääntöoikeus. 2. p. Helsinki 2021.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 181
Sosiaaliturvan rajoilla. Toim. Laura Kalliomaa-Puha ja Anna-Kaisa Tuovinen. Rovaniemi 2017.
Tekijä: Kalliomaa-Puha Laura
Sivut: 283
Lakimies. 2020.
Tekijä: Karhu Juha
Sivut: 1029
Kirjoituksia rikosoikeudesta. Toim. Raimo Lahti ja Essi Konttinen-di Nardo. Helsinki 2015.
Tekijä: Kekki Klaus
Sivut: 71
European Convention on Human Rights and transition of the legal culture. Rovaniemi 2015.
Tekijä: Koivu Virpi
Sivut: 313, 323
Yleinen rikosoikeus. 3. p. Keuruu 2020.
Tekijä: Korkka-Knuts - Helenius - Frände
Sivut: 48, 246
KKO:n ratkaisut kommentein II 2018. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2019.
Tekijä: Korpisaari Päivi
Sivut: 300
Defensor Legis. 2010.
Tekijä: Koulu Sanna
Sivut: 675
Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset. Vantaa 2014.
Tekijä: Koulu Sanna
Sivut: 126, 262
Introduction to Finnish Law and Legal Culture. Ed. Kimmo Nuotio, Sakari Melander and Merita Huomo-Kettunen. Helsinki 2012.
Tekijä: Lahti Raimo
Sivut: 257
Rikosoikeus. 4.painos. Liettua 2022.
Tekijä: Lappi-Seppälä - Hakamies - Helenius - Melander - Nuotio - Ojala - Rautio
Sivut: 73, 616, 617, 618
Rikosoikeus. 3. p. Juva 2009.
Tekijä: Lappi-Seppälä - Hakamies - Koskinen - Majanen - Melander - Nuotio - Nuutila - Ojala - Rautio
Sivut: 509
Ihmisoikeuksien käsikirja. Toim. Timo Koivurova ja Elina Pirjatanniemi. Tallinna 2014.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 475
Lakimies. 2009.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 273
Uusi perustuslakikontrolli. Helsinki 2010.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 119, 173
Lapsen etu huoltoriidan tuomioistuinsovittelussa. Vilna 2019.
Tekijä: Linnanmäki Kirsikka
Sivut: 119, 130
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Länsineva Pekka
Sivut: 461
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Toim. Tatu Hyttinen ja Katja Weckström. Porvoo 2011.
Tekijä: Länsineva Pekka
Sivut: 347
Commercialisation of Advanced Therapies. Helsinki 2016.
Tekijä: Mansnérus Juli
Sivut: 65
Rikosvastuun yleiset edellytykset. Tallinna 2016.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 52
Lakimies. 2015.
Tekijä: Neuvonen - Rautiainen
Sivut: 43
Lakimies 5/2021
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 891
Lakimies. 2009.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 241, 248
Lapsioikeus murroksessa. Toim. Suvianna Hakalehto-Wainio ja Liisa Nieminen. Tallinna 2013.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 57
Oikeus. 2011.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 14
Perus- ja ihmisoikeudet ja perhe. Vilna 2013.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 9
Terveys ihmisoikeuskysymyksenä. Vantaa 2015.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 55, 56, 62, 63
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Ojanen - Scheinin
Sivut: 423
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 448
Lapsi, oikeus ja osallisuus. Tallinna 2014.
Tekijä: Pajulammi Henna
Sivut: 103, 112, 113, 114, 176, 184, 189
Euroopan ihmisoikeussopimus. 6. p. Vilna 2018.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 74
Urheilijan rikosoikeudellinen vastuu urheiluloukkauksessa. Turku 2014.
Tekijä: Peukunen Juha-Pekka
Sivut: 46
Lapsipotilaan päätöksentekokyky ja sen arviointi. Rovaniemi 2019.
Tekijä: Pollari Kirsi
Sivut: 252
Lakimies. 2017.
Tekijä: Ritakari-Rautio Laura
Sivut: 411, 414, 427, 429
Finlands civil- och handelsrätt. 5. uppl. Red. av Johan Bärlund, Frey Nybergh och Katarina Petrell. Turengi 2016.
Tekijä: Saarenpää Ahti
Sivut: 123
Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion. 4. uppl. Red. av Johan Bärlund, Frey Nybergh och Katarina Petrell. Vilna 2013.
Tekijä: Saarenpää Ahti
Sivut: 123
Oikeusjärjestys. Osa 1. 6. p. Toim. Minna-Greta Martti. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Saarenpää Ahti
Sivut: 452
Oikeudenkäyntikulut ja kohtuullisuus. Helsinki 2017.
Tekijä: Saarensola Satu
Sivut: 243
Yrittänyttä ei laiteta? Rikoksen yrityksen rangaistavuus. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 208
Oikeudenkäynnin julkisuus riita- ja rikosasoissa. Helsinki 2009.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 230, 235, 236
Poliisin voimankäyttö. Sastamala 2013.
Tekijä: Terenius Markus
Sivut: 77, 198
Uudistunut lapsenhuoltolaki. Helsinki 2020.
Tekijä: Tolonen - Linnanmäki
Sivut: 24, 28, 30, 75
KKO:n ratkaisut kommentein II 2008. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 142
KKO:n ratkaisut kommentein II 2009. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 178
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Tuori - Lavapuro
Sivut: 816
Lapsen asema kansainvälistyvässä maailmassa. Toim. Tuulikki Mikkola ja Essi Konttinen. Helsinki 2013.
Tekijä: Uusitalo Kirsi
Sivut: 35
Kirjoituksia rikosprosessioikeudesta. Toim. Pekka Koponen - Raimo Lahti - Essi Konttinen-Di Nardo. Tampere 2016.
Tekijä: Vainio Oona-Karita
Sivut: 464, 465
Tuomion perusteleminen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Virolainen - Martikainen
Sivut: 146

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.