Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

KKO:2008:10

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Yhdenvertaisuuslaki kommentein. Vilna 2019.
Tekijä: Anttila - Kiiskinen - Kortteinen - Lavapuro - Nieminen - Ojanen - Ylhäinen
Sivut: 47
Esitutkinta ja pakkokeinot. 6. p. Liettua 2020.
Tekijä: Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 1037
Rikosasianajajan käsikirja. 2. p. Vilna 2021.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 1120
Rikosasianajajan käsikirja. Vilna 2013.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 892
Prosessioikeus. 4. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Frände - Havansi - Helenius - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Virolainen
Sivut: 218
KKO:n ratkaisut kommentein I 2016. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2016.
Tekijä: Hakalehto Suvianna
Sivut: 189, 192, 195
Defensor Legis. 2009.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 598
Defensor Legis. 2010.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 760, 762
KKO:n ratkaisut kommentein I 2011. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 330, 333, 335
Oikeus. 2009.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 330, 331
Oppilaan oikeudet opetustoimessa. Hämeenlinna 2012.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 336
Valta ja vahinko. Julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuu vahingonkorvauslaissa. Hämeenlinna 2008.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 126, 132, 191
Hankintasopimuksen tehottomuus. Turku 2015.
Tekijä: Halonen Kirsi-Maria
Sivut: 159
Lakimies. 2019.
Tekijä: Havu - Roslin
Sivut: 907
KKO:n ratkaisut kommentein II 2013. Toim. Pekka Timonen. Tallinna 2014.
Tekijä: Havu Katri
Sivut: 50, 54
From Final Judgement to Final Resolution. Oisterwijk 2016.
Tekijä: Heikkilä Satu
Sivut: 406
Ihmisoikeudet - käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön. Porvoo 2013.
Tekijä: Hirvelä - Heikkilä
Sivut: 31
Syytön tai syyllinen. Sastamala 2015.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 150
Oikeudenkäyntikulut ja maksuton oikeusapu. 2. p. Vilna 2019.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 230
Pääkäsittely, todistelu ja tuomio. Oikeudenkäynti III. 2. p. Vilna 2015.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 487
Rikosprosessi. 4. p. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 603
Rikosprosessioikeus. 5. p. Vilna 2018.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 725
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Jääskeläinen Petri
Sivut: 433, 434, 435, 440
Business Law Forum 2010. Toim. Ilari Kallio ja Taina Pihlajarinne. Helsinki 2010.
Tekijä: Kaisto Janne
Sivut: 173
Defensor Legis. 2019.
Tekijä: Karhu Juha
Sivut: 426
Oikeutta oikeudenkäynnistä täytäntöönpanoon. Toim. Juhana Riekkinen. Vilna 2017.
Tekijä: Karhu Juha
Sivut: 133
Vahingonkorvausoikeuden ja sopimusoikeuden perusteet. Turku 2017.
Tekijä: Karhu Juha
Sivut: 28
Lakimies. 2018.
Tekijä: Kemppinen - Siro
Sivut: 501, 507, 508
Kirjoituksia modernista rikosoikeudesta. Toim. Raimo Lahti ja Essi Konttinen-Di Nardo. Tampere 2017.
Tekijä: Konttinen-Di Nardo Essi
Sivut: 199, 200, 202, 220
Virkamiesoikeuden perusteet. 5. p. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Koskinen - Kulla
Sivut: 249
Virkamiesoikeuden perusteet. 6. p. Vilna 2013.
Tekijä: Koskinen - Kulla
Sivut: 269, 272
Virkamiesoikeuden perusteet. 7.p. Vilna 2016.
Tekijä: Koskinen - Kulla
Sivut: 288, 291
Virkamiesoikeuden perusteet. 8.p. Vilna 2019.
Tekijä: Koskinen - Kulla
Sivut: 343, 346
KKO:n ratkaisut kommentein II 2016. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2017.
Tekijä: Koulu Riikka
Sivut: 87, 89
Kirjoituksia viestintäoikeudesta. Toim. Päivi Tiilikka ja Jukka Siro. Helsinki 2010.
Tekijä: Kujala Tero
Sivut: 92
Lakimies. 2014.
Tekijä: Kuusikko Kirsi
Sivut: 15, 16
Oikeusasiamiesinstituutio. Helsinki 2011.
Tekijä: Kuusikko Kirsi
Sivut: 362
Uusi perustuslakikontrolli. Helsinki 2010.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 215
Terveysoikeus. Vilna 2015.
Tekijä: Lehtonen - Lohiniva-Kerkelä - Pahlman
Sivut: 199
Lapsen etu huoltoriidan tuomioistuinsovittelussa. Vilna 2019.
Tekijä: Linnanmäki Kirsikka
Sivut: 154
I svarandes frånvaro. Sastamala 2012.
Tekijä: Liukkonen Iiro
Sivut: 57
Oikeuksiin pääsy massavahinkotilanteissa - Prosessioikeudellinen tutkimus kollektiivisista oikeussuojakeinoista, erityisesti kanteiden yhteiskäsittelystä. Helsinki 2022.
Tekijä: Markus Jaakko
Sivut: 23
Poliisin salaiset tiedonhankintakeinot ja yksityiselämän suoja. Turku 2015.
Tekijä: Metsäranta Tuomas
Sivut: 318
Ympäristöjuridiikka. 4/2021.
Tekijä: Mielityinen Sampo
Sivut: 112
Rikosasian joutuisa käsittely. Vantaa 2013.
Tekijä: Määttä Pekka
Sivut: 548, 550, 650
Kirjoituksia rikosprosessioikeudesta. Toim. Pekka Koponen - Raimo Lahti - Essi Konttinen-Di Nardo. Tampere 2016.
Tekijä: Nieminen Annina
Sivut: 299
KKO:n ratkaisut kommentein II 2017. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2018.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 228, 233, 234
Obligationsrätt. Vilna 2018.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 60
Vahingonkorvausvelan vanhentuminen. Vilna 2015.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 45, 185
Velvoiteoikeus. 2. p. Vilna 2018.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 51
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Ojanen - Scheinin
Sivut: 190
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 445
Defensor Legis. 2015.
Tekijä: Ollila Riitta
Sivut: 888
Euroopan ihmisoikeussopimus. 5. p. Liettua 2012.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 405, 406
Euroopan ihmisoikeussopimus. 6. p. Vilna 2018.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 484, 988
Europeiska människorättskonventionen. Vilnius 2020.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 307
Kansallinen oikeus ja liittovaltioistuva Eurooppa. Toim. Erkki J. Hollo. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 232
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 300
Vahingonkorvausvastuun määräytyminen luonnollisen henkilön sähköisen identiteetin tunnistus- ja allekirjoituspalveluissa. Helsinki 2019.
Tekijä: Saaripuu Tuire
Sivut: 298
KKO:n ratkaisut kommentein I 2013. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2013.
Tekijä: Salo Mervi
Sivut: 448
Ren ekonomisk skada. Vantaa 2012.
Tekijä: Sisula-Tulokas Lena
Sivut: 99, 107, 125, 136, 291
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2010.
Tekijä: Sisula-Tulokas Lena
Sivut: 299
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2016.
Tekijä: Sisula-Tulokas Lena
Sivut: 600, 609, 610, 613
Finsk skadestånsrätt. Tallinna 2014.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 20, 58, 233, 239, 241, 249, 252
Suomen vahingonkorvausoikeus. 6. p. Vilna 2013.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 24, 61, 236, 242, 244, 252, 254
Suomen vahingonkorvausoikeus. 7. p. Helsinki 2020.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 25, 69, 275, 281, 283, 291, 295
Juhlajulkaisu Kimmo Nuotio 1959 - 18/4-2019. Toim. Dan Frände, Dan Helenius, Heli Korkka, Raimo Lahti, Tapio Lappi-Seppälä ja Sakari Melander. Helsinki 2019.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 442
Poliisin voimankäyttö. Sastamala 2013.
Tekijä: Terenius Markus
Sivut: 65
Defensor Legis. 2009.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 614
Journalistin sananvapaus. Juva 2008.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 292, 311
KKO:n ratkaisut kommentein II 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2013.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 121, 122, 125
Lakimies. 2011.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 937, 943, 950, 952
KKO:n ratkaisut kommentein I 2008. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 68
Edunvalvonta, itsemääräämisoikeus ja oikeudellinen laatu. Rovaniemi 2012.
Tekijä: Tornberg Johanna
Sivut: 40
KKO:n ratkaisut kommentein II 2014. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Viitanen Marko
Sivut: 108, 114, 118, 124
Vahingonkorvauksen määrä. Vammala 2008.
Tekijä: Viljanen Mika
Sivut: 511, 512
KKO:n ratkaisut kommentein I 2010. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Viljanen Pekka
Sivut: 41, 42, 46
Blogikirja. Rovaniemi 2011.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 208
Oikeustiede. Jurisrudentia. LII. Toim. Janne Kaisto. Helsinki 2019.
Tekijä: Vähätalo Tuukka
Sivut: 388

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.