Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

EIT:2006

Toimielin: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
Käsittelypäivämäärä: 23.11.2006
Lisätiedot: Jussila v. Suomi
Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Verotus. 2010.
Tekijä: Andersson Edward
Sivut: 458
Oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuusvaatimus - käsikirja lainkäyttäjille. Juva 2008.
Tekijä: Ervo Laura
Sivut: 10, 196, 200, 204, 206, 208
Rättelse av beskattning. Helsinki 2012.
Tekijä: Erä-Esko Ensio
Sivut: 251
Esitutkinta ja pakkokeinot. 6. p. Liettua 2020.
Tekijä: Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 72
Rikosasianajajan käsikirja. 2. p. Vilna 2021.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 1122
Rikosasianajajan käsikirja. Vilna 2013.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 893
Prosessioikeus. 4. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Frände - Havansi - Helenius - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Virolainen
Sivut: 174, 175
Prosessioikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Frände - Helenius - Hietanen-Kunwald - Hupli - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Saranpää - Turunen - Virolainen - Vuorenpää
Sivut: 174, 175
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2014.
Tekijä: Halila - Lankinen
Sivut: 307, 311
Avoin, tehokas ja riippumaton. Olli Mäenpää 60 vuotta juhlakirja. Toim. Tia Tuominen. Helsinki 2010.
Tekijä: Halila Leena
Sivut: 202, 203, 212
Administrative Justice. Cornerstone of Functional Rule of Law. Helsinki 2013.
Tekijä: Hallberg Pekka
Sivut: 96
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Hallberg Pekka
Sivut: 798
From Final Judgement to Final Resolution. Oisterwijk 2016.
Tekijä: Heikkilä Satu
Sivut: 188, 419
Defensor Legis. 2010.
Tekijä: Helenius Dan
Sivut: 767, 768, 769
KKO:n ratkaisut kommentein II 2010. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Helenius Dan
Sivut: 280, 283
Verotus. 2010.
Tekijä: Hellsten Kenneth
Sivut: 531
Esitutkinta ja pakkokeinot. Liettua 2012.
Tekijä: Helminen - Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 84
Esitutkinta ja pakkokeinot. 5. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Helminen - Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 78
EU-vero-oikeus. Välitön verotus. 2. p. Liettua 2012.
Tekijä: Helminen Marjaana
Sivut: 24
Ihmisoikeudet - käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön. Porvoo 2013.
Tekijä: Hirvelä - Heikkilä
Sivut: 20, 27, 167, 179, 196, 245, 247, 248, 754
Ihmisoikeudet. Käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön. 2. p. Vilna 2017.
Tekijä: Hirvelä - Heikkilä
Sivut: 36, 52, 308, 325, 350, 449, 450, 453, 454, 1318, 1319
Consilio Manuque. Yhtenäinen syyttäjälaitos 10 vuotta. Toim. Jussi Ohisalo ja Matti Tolvanen. Joensuu 2008.
Tekijä: Hirvelä Päivi
Sivut: 21
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Hirvelä Päivi
Sivut: 401, 407
Ihmisoikeuksien käsikirja. Toim. Timo Koivurova ja Elina Pirjatanniemi. Tallinna 2014.
Tekijä: Hirvelä Päivi
Sivut: 357
Kirjoituksia modernista rikosoikeudesta. Toim. Raimo Lahti ja Essi Konttinen-Di Nardo. Tampere 2017.
Tekijä: Immonen Minna
Sivut: 98
Kirjoituksia rikosprosessioikeudesta. Toim. Pekka Koponen - Raimo Lahti - Essi Konttinen-Di Nardo. Tampere 2016.
Tekijä: Immonen Minna
Sivut: 57, 65
Defensor Legis. 2012.
Tekijä: Kanninen Heikki
Sivut: 467
Defensor Legis. 2016.
Tekijä: Karhu Einari
Sivut: 229, 232
Legitimizing the Use of Transnational Criminal Law. Helsinki 2015.
Tekijä: Kettunen Merita
Sivut: 71
Uusi tieliikennelaki 2020. Keuruu 2021.
Tekijä: Kiiski - Tolvanen
Sivut: 20
Hallinnollinen sanktiointi. Turku 2011.
Tekijä: Kiiski Kimmo Ilmari
Sivut: 115, 182, 183
Lakimies. 2009.
Tekijä: Kiiski Kimmo Ilmari
Sivut: 47
Oikeudellisten konstruktioiden kinetiikka. Joensuu 2014.
Tekijä: Klemetti Sanna-Maria
Sivut: 190, 191
Kursmanipulation på värdepappersmarknaden. Sastamala 2010.
Tekijä: Knuts Mårten
Sivut: 121
Defensor Legis. 2016.
Tekijä: Koillinen Mikael
Sivut: 574
European Convention on Human Rights and transition of the legal culture. Rovaniemi 2015.
Tekijä: Koivu Virpi
Sivut: 225, 226, 227, 282
Hallintolainkäyttö. 2.p. Vilna 2020.
Tekijä: Koivuluoma - Paso - Saukko - Tarukannel - Tolvanen
Sivut: 19, 225, 233, 284
Asiantuntemustieto ja asiantuntijat oikeudessa. Toim. Raimo Lahti ja Jukka Siro. Helsinki 2011.
Tekijä: Koponen Pekka
Sivut: 200
Isännän ääni. Juhlakirja Erkki Kustaa Rintala 1935 - 31/5-2015. Toim. Petteri Korhonen ja Timo Saranpää. Vilna 2015.
Tekijä: Koponen Pekka
Sivut: 435
... ja lisäksi tuomitaan menettämään sotilasarvonsa. Tampere 2011.
Tekijä: Koskinen Jussi
Sivut: 51
Oikeustieto 4/2011.
Tekijä: Koskinen Katri
Sivut: 24
Sisäpiiritiedon syntyminen. Sastamala 2014.
Tekijä: Kotiranta Kai
Sivut: 209
KKO:n ratkaisut kommentein I 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 17
KKO:n ratkaisut kommentein I 2016. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2016.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 17, 18
Förvaltningsförfarandets grunder. Tallinna 2014.
Tekijä: Kulla Heikki
Sivut: 44, 365
Hallintomenettelyn perusteet. 7. p. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Kulla Heikki
Sivut: 49, 292
Hallintomenettelyn perusteet. 8. p. Vilna 2012.
Tekijä: Kulla Heikki
Sivut: 39, 327
Hallintomenettelyn perusteet. 9. p. Vilna 2015.
Tekijä: Kulla Heikki
Sivut: 39, 342
Juhlakirja Pentti Arajärvi 1948 - 2/6-2008. Toim. Tarmo Miettinen ja Matti Muukkonen. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Kulla Heikki
Sivut: 328, 333
Defensor Legis. 2020.
Tekijä: Kuusela Kukka
Sivut: 80, 84, 87
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Kuusikko Kirsi
Sivut: 143, 144
Ympäristönsuojelulainsäädäntö. Porvoo 2015.
Tekijä: Kuusiniemi - Leinonen - Marttinen - Salila - Seppälä - Siitari
Sivut: 452
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2020.
Tekijä: Lankinen Veronica
Sivut: 4, 50
Prosessioikeus. 2. p. Saarijärvi 2007.
Tekijä: Lappalainen - Frände - Havansi - Koulu - Niemi-Kiesiläinen - Nylund - Rautio - Sihto - Virolainen
Sivut: 161, 162
Isännän ääni. Juhlakirja Erkki Kustaa Rintala 1935 - 31/5-2015. Toim. Petteri Korhonen ja Timo Saranpää. Vilna 2015.
Tekijä: Lehtonen Asko
Sivut: 444
Oikeus, vero, talous. Juhlajulkaisu Kauko Wikström 1943 - 21/12-2013. Toim. Mikael Koillinen ja Janne Salminen. Sastamala 2013.
Tekijä: Lehtonen Asko
Sivut: 206
Eurooppalaiset ulosottoperusteet. Hämeenlinna 2012.
Tekijä: Lindfors Heidi
Sivut: 298
Oikeuden avantgarde. Juhlajulkaisu Juha Karhu 1953-6/4-2013. Toim. Jaakko Husa, Petri Keskitalo, Tuula Linna ja Eva Tammi-Salminen. Vilna 2013.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 151
In memoriam Kari S. Tikka 1944-2006. Toim. Edward Andersson, Kai Kalima, Timo Viherkenttä ja Pekka Vihervuori. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Linnakangas Esko
Sivut: 192
I svarandes frånvaro. Sastamala 2012.
Tekijä: Liukkonen Iiro
Sivut: 97, 157, 160
Korkein hallinto-oikeus 90 vuotta. Toim. Esa Aalto, Pekka Vihervuori, Niilo Jääskinen ja Teuvo Arolainen. Keuruu 2008.
Tekijä: Mattila Jukka
Sivut: 287
Rikosvastuun yleiset edellytykset. Tallinna 2016.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 4
Verotusmenettely ja muutoksenhaku. 6. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Myrsky - Räbinä
Sivut: 324
Verotusmenettely ja muutoksenhaku. 7. p. Vilna 2015.
Tekijä: Myrsky - Räbinä
Sivut: 171, 401, 564
Ennakkopäätökset verotuksessa. 3. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Myrsky Matti
Sivut: 37
Lakimies. 2008.
Tekijä: Myrsky Matti
Sivut: 112
Eurooppalainen hallinto-oikeus. 3. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 466
Hallinto ja hallintolainkäyttö. Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 - 28/8-2010. Toim. Erno Anttila ja Mikael Koillinen. Porvoo 2010.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 222
Hallinto ja oikeus. Helsinki 2010.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 243
Hallinto-oikeus. 1. p. Helsinki 2013.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 193, 432, 806, 1064
Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. 2. p. Helsinki 2008.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 180
Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. 4. p. Porvoo 2011.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 206, 207
Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. 5. p. Keuruu 2016.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 238
Hallintoprosessioikeus. 2. p. Juva 2007.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 194, 378, 429
Julkisuusperiaate. 3. p. Vilna 2016.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 334, 342
Julkisuusperiaate. 4. p. Helsinki 2020.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 378, 387
Oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimissa. Helsinki 2007.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 145, 155, 156, 160, 162
Yleinen hallinto-oikeus. Vilna 2017.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 77
Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa. Helsinki 2014.
Tekijä: Nenonen Anne
Sivut: 223, 382
Oikeustiede. Jurisprudentia. 44. Toim. Tapani Lohi. Sastamala 2011.
Tekijä: Nenonen Anne
Sivut: 357
Oikeustiede. Jurisprudentia. 46. Toim. Tapani Lohi. Helsinki 2013.
Tekijä: Nenonen Anne
Sivut: 86
Hallintolaki. 2. p. Juva 2010.
Tekijä: Niemivuo - Keravuori-Rusanen - Kuusikko
Sivut: 57
EU-kilpailuoikeus. 2. p. Porvoo 2011.
Tekijä: Ojala Marjo
Sivut: 336
Hallintolainkäyttö. Vilna 2015.
Tekijä: Paso - Saukko - Tarukannel - Tolvanen
Sivut: 168, 179
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Pellonpää - Gullans
Sivut: 417, 418
Euroopan ihmisoikeussopimus. 5. p. Liettua 2012.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 75, 120, 231, 553, 567, 574
Verotus. 2008.
Tekijä: Pellonpää - Heikkilä
Sivut: 18, 19
Europeiska människorättskonventionen. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 192, 428, 438, 441, 443
Europeiska människorättskonventionen. Vilnius 2020.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 111, 186, 390, 399, 404, 654, 662
Ihmisoikeuksien käsikirja. Toim. Timo Koivurova ja Elina Pirjatanniemi. Tallinna 2014.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 97
Kansallinen oikeus ja liittovaltioistuva Eurooppa. Toim. Erkki J. Hollo. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 223, 227
Korkein hallinto-oikeus 90 vuotta. Toim. Esa Aalto, Pekka Vihervuori, Niilo Jääskinen ja Teuvo Arolainen. Keuruu 2008.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 633, 635
Lakimies. 2009.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 1134
Lakimies. 2014.
Tekijä: Pirjatanniemi Elina
Sivut: 962
Oikeustiede. Jurisprudentia. XLII. Toim. Leena Halila. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Raitala Suvi
Sivut: 298, 299, 308
Oikeus. 2014.
Tekijä: Rankinen Juho
Sivut: 224
Defensor legis. 2020.
Tekijä: Saukko Petri
Sivut: 327
Vakuutusten kulutusverotus - vakuutusmaksuverotus ja arvonlisäverotus. Helsinki 2009.
Tekijä: Saukko Petri
Sivut: 149, 150
Hallinto ja hallintolainkäyttö. Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 - 28/8-2010. Toim. Erno Anttila ja Mikael Koillinen. Porvoo 2010.
Tekijä: Siitari-Vanne Eija
Sivut: 290
Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2011. Toim. Arttu Mentula. Vantaa 2012.
Tekijä: Siitari-Vanne Eija
Sivut: 222
Menettelyn joutuisuus oikeudenmukaisen rikosoikeudenkäynnin osatekijänä. Vammala 2007.
Tekijä: Spolander Mia Mari
Sivut: 144
Eduskunnan oikeusasiamies 90 vuotta. Sastamala 2010.
Tekijä: Stoor Håkan
Sivut: 63
Oikeudenmukainen tuomio. Tuomarin harkinta rikosasiassa. Porvoo 2011.
Tekijä: Sundström Zacharias G. O.
Sivut: 171
Defensor Legis. 2010.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 568
Tuomarin esteellisyys. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 9
Lakimies. 2016.
Tekijä: Tarkka Anna-Stiina
Sivut: 506
Lapsen oikeudet ja oikeusturva. Vilna 2017.
Tekijä: Toivonen Virve-Maria
Sivut: 176, 204
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 356, 360
KKO:n ratkaisut kommentein I 2010. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 370, 373, 375, 378, 379, 387, 388, 391, 392
KKO:n ratkaisut kommentein II 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2013.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 307, 312
Lakimies. 2010.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 96
Defensor Legis. 2012.
Tekijä: Vähätalo Tuukka-Tapani
Sivut: 81
Rangaistuksen määrääminen. Toim. Tapio Lappi-Seppälä ja Veera Kankaanranta. Helsinki 2013.
Tekijä: Väisänen Tiina
Sivut: 156, 157
Defensor Legis. 2018.
Tekijä: Weckström - Thibblin
Sivut: 494, 495, 496
Johdatus kilpailuoikeuteen. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Wikberg Olli
Sivut: 382, 385
Sisäiset korot lähiyhtiöiden kansainvälisessä verotuksessa. Juva 2009.
Tekijä: Äimä Kristiina
Sivut: 86
Veroprosessioikeus. Helsinki 2011.
Tekijä: Äimä Kristiina
Sivut: 5, 7, 42, 153, 155, 156, 174, 238, 256, 316, 317
Verotustiedot. Vilna 2017.
Tekijä: Äimä Kristiina
Sivut: 103

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.