KKO:2005:144

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Perhevarallisuusoikeus. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 148, 316
Suomen jäämistöoikeus I. Perintöoikeus. 5. p. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 273, 346
Suomen jäämistöoikeus I. Perintöoikeus. 6. p. Vilna 2016.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 269, 307, 345, 639
Keskeiset rikokset. Helsinki 2006.
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 521, 523, 524, 525
Keskeiset rikokset. 2. p. Helsinki 2010.
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 415, 418, 612
Keskeiset rikokset. 3. p. Porvoo 2014.
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 628, 630, 849
Keskeiset rikokset. 4. p. Keuruu 2018
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 675, 676, 922
Yleinen rikosoikeus. 2. p. Porvoo 2012.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 233, 235, 256
Kirjoituksia rikosoikeudesta. Toim. Raimo Lahti ja Essi Konttinen-di Nardo. Helsinki 2015.
Tekijä: Halimaa Elina
Sivut: 18
Siviili- ja rikosprosessioikeus. Helsinki 2021.
Tekijä: Helenius - Linna
Sivut: 49
Kirjoituksia talousrikosoikeudesta. Toim. Pekka Koponen, Raimo Lahti ja Timo Ojala. Helsinki 2007.
Tekijä: Hällström Minna
Sivut: 95
Kirjoituksia modernista rikosoikeudesta. Toim. Raimo Lahti ja Essi Konttinen-Di Nardo. Tampere 2017.
Tekijä: Immonen Minna
Sivut: 91
Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder. Vilna 2015.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 476
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. Vilna 2013.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 416
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. 2. p. Vilna 2019.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 474
Perhe- ja perintöoikeuden alkeet. 2. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 362
Perhevarallisuusoikeus. 3 p. Vilna 2018.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 168, 355
Suomalaisen siviilioikeuden juuret. Helsinki 2017.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 99
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. 3.p. Helsinki 2023.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 571
Juridiikan perusteet. 3. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Karttunen - Laasanen - Sippel - Uitto - Valtonen
Sivut: 717
Juridiikan perusteet. 5. p. Helsinki 2015.
Tekijä: Karttunen - Laasanen - Sippel - Uitto - Valtonen
Sivut: 751
Rangaistuskäytännön käsikirja. Keuruu 2023.
Tekijä: Kemppinen - Koskenniemi - Mononen - Myllys - Savolainen
Sivut: 229
Rikos Venäjällä. Joensuu 2006.
Tekijä: Koistinen Jarmo
Sivut: 89
Talousrikos Venäjällä. Jyväskylä 2012.
Tekijä: Koistinen Jarmo
Sivut: 333
Yleinen rikosoikeus. 3. p. Keuruu 2020.
Tekijä: Korkka-Knuts - Helenius - Frände
Sivut: 325, 327, 349
Defensor Legis. 2021.
Tekijä: Koskela Tarja
Sivut: 910
Hallinto ja hallintolainkäyttö. Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 - 28/8-2010. Toim. Erno Anttila ja Mikael Koillinen. Porvoo 2010.
Tekijä: Koskinen - Paananen - Tammilehto
Sivut: 377
KKO:n ratkaisut kommentein I 2014. Toim. Pekka Timonen. Tallinna 2014.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 186
KKO:n ratkaisut kommentein I 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 90
Velallisen rikokset. Tunnusmerkistöt ja yleiset opit. Keuruu 2018.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 295
Rikosoikeus. 4.painos. Liettua 2022.
Tekijä: Lappi-Seppälä - Hakamies - Helenius - Melander - Nuotio - Ojala - Rautio
Sivut: 959, 963, 966
Rikosoikeus. 3. p. Juva 2009.
Tekijä: Lappi-Seppälä - Hakamies - Koskinen - Majanen - Melander - Nuotio - Nuutila - Ojala - Rautio
Sivut: 786, 791, 792
Juhlajulkaisu Risto Nuolimaa 1948 - 2/6-2018. Toim. Jukka Mähönen, Pasi Pölönen ja Veikko Vahtera. Helsinki 2018.
Tekijä: Lehtonen Asko
Sivut: 93
Defensor Legis. 2023.
Tekijä: Luoto Lauri
Sivut: 204
Rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä. 2. p. Keuruu 2021.
Tekijä: Matikkala Jussi
Sivut: 190, 191
Verotusmenettely ja muutoksenhaku. 5. p. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Myrsky - Linnakangas
Sivut: 175
Hallinto-oikeus. 1. p. Helsinki 2013.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 1249
Hallinto-oikeus. 2. uud. p. Vilna 2018.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 1329
Hallinto-oikeus. Liettua 2023.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 1376
Perintö ja testamentti. 7. p. Vilna 2017.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 331
Perintö ja testamentti. Käytännön käsikirja. 5. p. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 338
Perintö ja testamentti. Käytännön käsikirja. 6. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 381
Tavaramerkki ja toiminimi. Toim. Taina Pihlajamäki, Essi Pokela ja Kirsi Ruuhonen. Vantaa 2010.
Tekijä: Oesch Rainer
Sivut: 43
Perinnön ja lahjan verokohtelu. Juva 2009.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 107
Perintö- ja lahjaverotus käytännössä. Vilna 2020.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 55
Verotus 3/2021
Tekijä: Paukku Eelis
Perintö- ja lahjaverotus. 10. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 640
Perintö- ja lahjaverotus. 11. p. Vilna 2015.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 668
Perintö- ja lahjaverotus. 9. p. Keuruu 2008.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 600
Verotusmenettely ja muutoksenhaku. Liettua 2022.
Tekijä: Räbinä Timo
Sivut: 1499
Talousrikokset. Toim. Raimo Lahti ja Pekka Koponen. Vaajakoski 2007.
Tekijä: Sahavirta Ritva
Sivut: 190, 216
Vero ja finanssi. Matti Myrsky 60 vuotta. Toim. Altti Mieho. Jyväskylä 2013.
Tekijä: Saukko Petri
Sivut: 320
Oikeudenmukainen tuomio. Tuomarin harkinta rikosasiassa. Porvoo 2011.
Tekijä: Sundström Zacharias G. O.
Sivut: 122
KKO:n ratkaisut kommentein I 2009. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 229, 245
Rikosoikeuden yleinen osa - vastuuoppi. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 379, 390, 402, 412, 419
Rikosoikeuden yleinen osa. Vastuuoppi. 2. p. Vilna 2013.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 396, 415, 428, 440, 454
Rikosoikeus - rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 9
Rikosoikeus. Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 11
Rikosoikeus. Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. 3.p. Vilna 2016.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 11
Rikosoikeuden yleinen osa. 3. p. Vilna 2019.
Tekijä: Tapani - Tolvanen - Hyttinen
Sivut: 487, 509, 523, 535, 550
KKO:n ratkaisut kommentein I 2014. Toim. Pekka Timonen. Tallinna 2014.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 387
KKO:n ratkaisut kommentein II 2005. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 524
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXXIX. Toim. Leena Halila. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 362, 380
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2008.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 640
Yrittänyttä ei laiteta? Rikoksen yrityksen rangaistavuus. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 247
Vero ja finanssi. Matti Myrsky 60 vuotta. Toim. Altti Mieho. Jyväskylä 2013.
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 360
KKO:n ratkaisut kommentein I 2008. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Vanhanen Teemu
Sivut: 124
KKO:n ratkaisut kommentein II 2011. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Viljanen Pekka
Sivut: 368, 369
Pesänjakaja. Helsinki 2021.
Tekijä: Välimäki Pertti
Sivut: 230

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.