KKO:2003:107

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Perhevarallisuusoikeus. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 287, 294
Suomen jäämistöoikeus I. Perintöoikeus. 5. p. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 33, 81
Suomen jäämistöoikeus I. Perintöoikeus. 6. p. Vilna 2016.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 34
Yhdenvertaisuuslaki kommentein. Vilna 2019.
Tekijä: Anttila - Kiiskinen - Kortteinen - Lavapuro - Nieminen - Ojanen - Ylhäinen
Sivut: 20, 172
Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? Helsinki 2013.
Tekijä: Anttila Outi
Sivut: 98, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 142
Rechtsvergleichung als konfliktvergleich. Helsinki 2008.
Tekijä: Bräutigam Tobias
Sivut: 161
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 490
Prosessioikeus. 4. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Frände - Havansi - Helenius - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Virolainen
Sivut: 81
Prosessioikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Frände - Helenius - Hietanen-Kunwald - Hupli - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Saranpää - Turunen - Virolainen - Vuorenpää
Sivut: 80
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 3. p. Vammala 2005.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 129
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 4. p. Turku 2007.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 141
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 5. p. Jyväskylä 2010.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 145
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 6. p. Turku 2011.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 152
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 7. p. Helsinki 2013.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 153
KKO:n ratkaisut kommentein I 2014. Toim. Pekka Timonen. Tallinna 2014.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 112
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Hallberg Pekka
Sivut: 852
Määräajat ja oikeudenkäynti. Porvoo 2004.
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 140, 334, 336, 337
From Final Judgement to Final Resolution. Oisterwijk 2016.
Tekijä: Heikkilä Satu
Sivut: 439, 440
Isyyslaki. Helsinki 2016.
Tekijä: Helin Markku
Sivut: 199,200
Oikeus. 2014.
Tekijä: Helin Markku
Sivut: 349
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2004
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 540
Hovioikeusmenettely. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 497, 498
Pääkäsittely, todistelu ja tuomio. Oikeudenkäynti III. 2. p. Vilna 2015.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 821
Business Law Forum 2009. Toim. Jarno Tepora, Lena Sisula-Tulokas, Mika Hemmo, Tapani Lohi, Esa Kolehmainen, Ilari Kallio ja Taina Pihlajarinne. Helsinki 2009.
Tekijä: Kallio Ilari
Sivut: 406
Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder. Vilna 2015.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 63, 456
KKO:n ratkaisut kommentein II 2003. toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 393
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. Vilna 2013.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 55, 398
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. 2. p. Vilna 2019.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 451
Perhe- ja perintöoikeuden alkeet. 2. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 31
Perhevarallisuusoikeus. 3 p. Vilna 2018.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 319, 328
Varallisuus, vakuudet ja velkojat. Juhlajulkaisu Jarmo Tuomisto 1952-9/6-2012. Toim. Tero Iire. Porvoo 2012.
Tekijä: Kartio Leena
Sivut: 148
Potilastiedot ja poliisin tiedonhankinta. Vantaa 2007.
Tekijä: Kauppi Arto
Sivut: 222
Oikeustiede. Jurisprudentia. XLIX. Toim. Antti Kolehmainen. Helsinki 2016.
Tekijä: Kirvesniemi Laura
Sivut: 33
Riita lapsen huollosta Suomessa ja Venäjällä. Toim. Matti Mikkola ja Olga Khazova. Porvoo 2012.
Tekijä: Koulu - Mustasaari
Sivut: 43
KKO:n ratkaisut kommentein I 2014. Toim. Pekka Timonen. Tallinna 2014.
Tekijä: Koulu Risto
Sivut: 289, 291, 292, 294
Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset. Vantaa 2014.
Tekijä: Koulu Sanna
Sivut: 240
Lainopin teoreettiset lähtökohdat. Tampere 2012.
Tekijä: Laakso Seppo
Sivut: 293
Prosessioikeus. 2. p. Saarijärvi 2007.
Tekijä: Lappalainen - Frände - Havansi - Koulu - Niemi-Kiesiläinen - Nylund - Rautio - Sihto - Virolainen
Sivut: 78
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 469
Ihmisoikeuksien käsikirja. Toim. Timo Koivurova ja Elina Pirjatanniemi. Tallinna 2014.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 481
Lakimies. 2008.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 584, 588, 599, 604, 610
Lakimies. 2009.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 288, 289
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 145, 166, 167, 168, 1741
Uusi perustuslakikontrolli. Helsinki 2010.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 124, 163, 164, 172, 187, 199, 201, 202, 205, 222
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Länsineva Pekka
Sivut: 465
Kansainvälinen avioliitto- ja jäämistöoikeus. Vantaa 2004.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 41
Kansainvälinen avioliitto- ja jäämistöoikeus. 2. p. Juva 2009.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 43
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Mustasaari Sanna
Sivut: 89, 92, 94, 96
Sopimus ja erehdys. Sastamala 2010.
Tekijä: Mäkelä Juha
Sivut: 180
Lakimies. 2013.
Tekijä: Määttä Tapio
Sivut: 185
Lapsen asema kansainvälistyvässä maailmassa. Toim. Tuulikki Mikkola ja Essi Konttinen. Helsinki 2013.
Tekijä: Nieminen Annina
Sivut: 135
Eurooppalaistuva valtiosääntöoikeus-valtiosääntöistyvä Eurooppa. Vammala 2004
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 407
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2004
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 595, 620
Lapsuudesta vanhuuteen. Perus- ja ihmisoikeuksien merkitys eri ikävaiheissa. Helsinki 2006.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 61, 74, 104
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus-ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 2004.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 296
Perus- ja ihmisoikeudet ja perhe. Vilna 2013.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 8, 317
Vahingonkorvausvelan vanhentuminen. Vilna 2015.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 42
Parisuhteen juridiikka. Tallinna 2015.
Tekijä: Nysten Tiina
Sivut: 163
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Ojanen - Scheinin
Sivut: 262
Lakimies 2005.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 1218, 1221
Lakimies. 2008.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 308
Lakimies. 2014.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 949
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2004
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 345
Perustuslakihaasteet. Toim. Matti Wiberg. Helsinki 2010.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 110
Lapsi, oikeus ja osallisuus. Tallinna 2014.
Tekijä: Pajulammi Henna
Sivut: 10, 176
Lapsioikeus murroksessa. Toim. Suvianna Hakalehto-Wainio ja Liisa Nieminen. Tallinna 2013.
Tekijä: Pajulammi Henna
Sivut: 96
Oikeustiede. Jurisprudentia. 40. Toim. Leena Halila. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Salminen - Burrell - Lehtonen
Sivut: 312
Bio-oikeus lääketieteessä. Toim. Lasse Lehtonen. Helsinki 2006.
Tekijä: Salminen Sakari
Sivut: 87
Oikeustieto.Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti. 4/2004.
Tekijä: Salminen Sakari
Sivut: 16
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2005.
Tekijä: Sandvik Björn
Sivut: 89
Lakimies. 2011.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 823
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2004
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 532
Sananvapaus ja yksilön suoja. Lehtiartikkelin aiheuttaman kärsimyksen korvaaminen. Vantaa 2007.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 161
Oikeuden ratio ja voluntas. Vantaa 2007.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 262
KKO:n ratkaisut kommentein II 2004. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Turunen Santtu
Sivut: 300
KKO:n ratkaisut kommentein II 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2016.
Tekijä: Turunen Santtu
Sivut: 396, 398
Perintö, testamentti ja velka. Vilna 2015.
Tekijä: Tuunainen Pekka
Sivut: 23
Oikeus - kulttuuria ja teoriaa. Juhlakirja Hannu Tolonen 2005. Toim. Jyrki Tala ja Kauko Wikström. Vammala 2005.
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 314
Tuomion perusteleminen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Virolainen - Martikainen
Sivut: 372, 401, 402
KKO:n ratkaisut kommentein II 2003. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2004.
Sivut: 647

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.