KKO:2016:32

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Osakeyhtiölaki I. Helsinki 2007.
Tekijä: Airaksinen - Pulkkinen - Rasinaho
Sivut: 70, 73, 81, 519, 523
Osakeyhtiölaki I. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Airaksinen - Pulkkinen - Rasinaho
Sivut: 87, 101, 712, 718
Osakeyhtiölaki II. Helsinki 2007.
Tekijä: Airaksinen - Pulkkinen - Rasinaho
Sivut: 554, 555
Osakeyhtiölaki II. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Airaksinen - Pulkkinen - Rasinaho
Sivut: 763, 776, 777, 778
Corporate Governance sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmasta. Helsinki 2008.
Tekijä: Alftan - Blummé - Heikkala - Kontula - Miettinen - Pakarainen - Sinersalo - Sjölund - Sundvik - Tarvainen - Tikkanen - Turakainen - Urrila - Vesa
Sivut: 137
Sopimustulkinta. Vilna 2016.
Tekijä: Annola Vesa
Sivut: 18
Rättsekonomisk analys av revisors skadeståndsansvar i Norden. Helsingfors 2002.
Tekijä: Aspholm Ingalill
Sivut: 76, 137
Maksukyky ja osakeyhtiön varojen jakaminen. Helsinki 2007.
Tekijä: Blummé - Kaarenoja - Suontausta
Sivut: 73
Osakeyhtiön tilintarkastus. Keuruu 2008.
Tekijä: Blummé Nils
Sivut: 106, 308
Asunto-osakeyhtiölaki. Osa 3. 3. p. Riika 2015.
Tekijä: Furuhjelm - Kanerva - Kinnunen - Kuhanen
Sivut: 52, 92, 379
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja 2001.
Tekijä: Glantz Kaj
Sivut: 1319
Yhdistysoikeus. 3. p. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Halila - Tarasti
Sivut: 536, 549, 552
Yhdistysoikeus. 4. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Halila - Tarasti
Sivut: 563, 588, 591
Yhdistysoikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Halila - Tarasti
Sivut: 566, 591, 594
Corporate governance Suomessa. Helsinki 2003.
Tekijä: Halla - Hätinen - Granfors-Kallio - Malm - Kaisanlahti - Kontula - Väisänen
Sivut: 129
Osakeyhtiön hallituksen ja johdon vastuu. Tallinna 2014.
Tekijä: Hannula - Kari - Mäki
Sivut: 111
Hallitustyöskentelyn käsikirja. Juva 2003.
Tekijä: Hannula Antti
Sivut: 263
Oikeustiede.Jurisprudentia. XXXVII. Toim. Leena Halila. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Harsu Johanna
Sivut: 79
Konsernituki osana elinkeinotuen verotusta. Vaasa 2013.
Tekijä: Hellberg Nils
Sivut: 66
Osakeyhtiön yhtiöjärjestys. Hämeenlinna 2006.
Tekijä: Helminen Sakari
Sivut: 81
Listautuminen ja vahingonkorvausvastuu. Vantaa 2002.
Tekijä: Hidén Paulus
Sivut: 30
Helsinki Law Review. 1/2017. Toim. Elisa Suokko. Helsinki 2017.
Tekijä: Hiltunen - Kunnas
Sivut: 58, 59, 66, 67, 68
Tilintarkastuslaki ja EU:n uudistunut tilintarkastussääntely - kommentaari. 2. p. Vilna 2017.
Tekijä: Horsmanheimo - Kaisanlahti - Steiner
Sivut: 404, 438, 444, 446, 447
Tilintarkastus - asiakkaan opas. 2. p. Juva 2008.
Tekijä: Horsmanheimo - Steiner
Sivut: 486
Tilintarkastus - asiakkaan opas. 3. p. Vilna 2016.
Tekijä: Horsmanheimo - Steiner
Sivut: 489, 495
Tilintarkastus - asiakkaan opas. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Horsmanheimo - Steiner
Sivut: 513, 519
Tilintarkastus. Asiakkaan opas. Vantaa 2002.
Tekijä: Horsmanheimo - Steiner
Sivut: 385, 390
Yhteisöoikeudellisia kirjoituksia I. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 2001.
Tekijä: Huttunen Allan
Sivut: 20, 47, 49, 65
Osakeyhtiöoikeuden perusteet. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Immonen - Nuolimaa
Sivut: 273
Osakeyhtiöoikeuden perusteet. 2. p. Vilna 2012.
Tekijä: Immonen - Nuolimaa
Sivut: 283
Osakeyhtiön pääoman hallinta. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Immonen - Ossa - Villa
Sivut: 42, 47
Osakeyhtiön pääoman hallinta. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Immonen - Ossa - Villa
Sivut: 45, 51
Osuuskunnan pääoman hallinta. Vilna 2015.
Tekijä: Immonen - Ossa - Villa
Sivut: 51, 57
Yritysjärjestelyt. 4. p. Hämeenlinna 2008.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 331
Yritysjärjestelyt. 5. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 329
Yritysjärjestelyt. 6. p. Vilna 2015.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 345
Yritysmuodot ja liiketoiminta. Päivitys 2001/1. Helsinki 2001.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 24
Asunto-osakeyhtiölaki. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Jauhiainen - Järvinen - Nevala
Sivut: 707, 960
Asunto-osakeyhtiölaki. 3. p. Vilna 2013.
Tekijä: Jauhiainen - Järvinen - Nevala
Sivut: 771, 1030
Säätiölaki. Tallinna 2017.
Tekijä: Jauhiainen - Kaisanlahti - Kela
Sivut: 52
Oikeus tänään. Porvoo 2013.
Tekijä: Juanto - Karhu - Koskinen - Mikkola - Mäkelä - Niemivuo - Saraviita - Utriainen - Virtanen
Sivut: 238
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. 2. p. Vilna 2019.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 607
KKO:n ratkaisut kommentein I 2019. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2019.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 238, 243, 244, 245
Lakimies. 2016.
Tekijä: Korkka Heli
Sivut: 704, 705
Asunto-osakeyhtiölaki. Kommentaari. 2. p. Tallinna 2010.
Tekijä: Kuhanen - Kanerva - Furuhjelm - Kinnunen
Sivut: 687, 721, 987
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiö. 2. p. Helsinki 2003.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 525
Osakeyhtiö I. 5. p. Porvoo 2012.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 82, 698, 705
Osakeyhtiö I. 6. p. Porvoo 2015.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 757, 764
Osakeyhtiö I. 7. p. Keuruu 2017.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 45, 737, 744
Osakeyhtiö II. 5. p. Porvoo 2012.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 97, 101, 122
Osakeyhtiö II. 6. p. Porvoo 2015.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 104, 126
Osakeyhtiö II. 7. p. Keuruu 2017.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 810, 813, 835
Osakeyhtiö. 3. p. Helsinki 2002.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 407, 836
Osakeyhtiö. 4. p. Helsinki 2008.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 103, 786, 860, 864, 888
Yritysjuridiikka. Porvoo 2013.
Tekijä: Kyläkallio Kalle
Sivut: 96
Business Crime. Yritysjohdon miinakenttä. Keuruu 2018.
Tekijä: Lautjärvi Heidi
Sivut: 103
Osakeyhtiö II. 3. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Mähönen - Villa
Sivut: 315, 317, 326
Osakeyhtiö II. Pääomarakenne ja rahoitus. Porvoo 2006.
Tekijä: Mähönen - Villa
Sivut: 250
Osakeyhtiö III. Corporate Governance. 2. p. Juva 2010.
Tekijä: Mähönen - Villa
Sivut: 50, 53, 66, 67
Osakeyhtiö IV. Osakeyhtiö ja verotus. Juva 2009.
Tekijä: Mähönen - Villa
Sivut: 195
Talouselämän rikokset, rikosoikeus ja kriminaalipolitiikka. Saarijärvi 2001. SLY E 4.
Tekijä: Mäkelä Kaisa
Sivut: 133
Osakeyhtiö toimijana. Porvoo 2002.
Tekijä: Mäntysaari Petri
Sivut: 284, 438
Yritysoikeus yritystoiminnan suunnittelussa. Helsinki 2005.
Tekijä: Määttä Kalle
Sivut: 108
Osakeyhtiön hallituksen fidusiaariset velvollisuudet. Helsinki 2016.
Tekijä: Nyström Patrik
Sivut: 13, 347
Suomen vahingonkorvausoikeus. 5. p. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Routamo - Ståhlberg - Karhu
Sivut: 190, 197
Osakeyhtiön jakaminen tuloverotuksessa. Keuruu 2016.
Tekijä: Saarinen Sirkka
Sivut: 122
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 2. p. Keuruu 2006.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 47, 156, 166, 180, 181
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 3. p. Helsinki 2015.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 49, 172, 179, 197
Osakeyhtiölain kommentaari I. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Schultén Gerhard af
Sivut: 105, 319, 323
Osakeyhtiölain kommentaari II. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Schultén Gerhard af
Sivut: 652
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 45 vuotta. Toim. Olli Norros, Irene Luukkonen, Erik Sirén ja Ville Raulos. Porvoo 2016.
Tekijä: Sillanpää Matti J
Sivut: 108
Ren ekonomisk skada. Vantaa 2012.
Tekijä: Sisula-Tulokas Lena
Sivut: 233
Finsk skadestånsrätt. Tallinna 2014.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 185, 196
Suomen vahingonkorvausoikeus. 6. p. Vilna 2013.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 186, 197
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2002
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 293
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2002.
Tekijä: Thorström Micaela
Sivut: 481
KKO:n ratkaisut kommentein I 2001. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Timonen Pekka
Sivut: 242
Introduction to Finnish Business Law. Helsinki 2008.
Tekijä: Toiviainen Heikki
Sivut: 430, 616
Tilintarkastus - normeista käytäntöön. Keuruu 2016.
Tekijä: Tomperi Soile
Sivut: 183
Tilintarkastus. Normeista käytäntöön. Helsinki 2009.
Tekijä: Tomperi Soile
Sivut: 183
Tilintarkastus. Normeista käytäntöön. 4. uudistettu painos. Keuruu 2018.
Tekijä: Tomperi Soile
Sivut: 189
Vahingonkorvaus asunto-osakeyhtiössä. Tallinna 2017.
Tekijä: Vahtera Veikko
Sivut: 230
Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö. 2.p. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Villa Seppo
Sivut: 187, 191
Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö. 5. p. Vilna 2018.
Tekijä: Villa Seppo
Sivut: 329
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2001
Tekijä: Villa Seppo
Sivut: 888
Välipääomarahoitus. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Villa Seppo
Sivut: 153
Oikeus tänään. 2. p. Toim. Tomi Tuominen. Porvoo 2014.
Tekijä: Virtanen Pertti
Sivut: 557
Oikeusjärjestys. Osa II. 5. p. Toim. Anssi Sinnemäki. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Virtanen Pertti
Sivut: 625
Oikeusjärjestys. Osa II. 7. p. Toim. Maarit Niskanen. Juva 2010.
Tekijä: Virtanen Pertti
Sivut: 487
Oikeusjärjestys. Osa II. 8. p. Toim. Maarit Niskanen. Juva 2011.
Tekijä: Virtanen Pertti
Sivut: 383
Vahingonkorvaus. Laki ja käytännöt. Porvoo 2011.
Tekijä: Virtanen Pertti
Sivut: 304, 318
Pesänjakaja. Helsinki 2021.
Tekijä: Välimäki Pertti
Sivut: 496
Oikeuskehitys. Lakimiesliiton kustannuksen julkaisema ajankohtaisjulkaisu. 2001
Sivut: 75

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.