PrVk:1999-LA-5

Toimielin: Perustuslakivaliokunta
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Lakimies. 2011.
Tekijä: Boucht Johan
Sivut: 749
Oikeus. 2/2016.
Tekijä: Bruun Kari
Sivut: 252, 253
Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa. Toim. Laura Ervo, Raimo Lahti ja Jukka Siro. Helsinki 2012.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 46, 50, 63
Puolustajan rooli. Vilna 2018.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 123
Rikosasianajajan käsikirja. 2. p. Vilna 2021.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 469, 840
Prosessioikeus. 4. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Frände - Havansi - Helenius - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Virolainen
Sivut: 908
Allmän straffrätt. Helsingfors 2001.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 36
Poliisin salainen tiedonhankinta. Viljandi 2014.
Tekijä: Hankilanoja Arto
Sivut: 55, 82, 207, 224
Esitutkinta ja pakkokeinot. Liettua 2012.
Tekijä: Helminen - Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 56, 710, 1093
Esitutkinta ja pakkokeinot. 5. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Helminen - Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 65, 774
Esitutkinta ja pakkokeinot. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Helminen-Lehtola-Virolainen
Sivut: 95
Nykyajan muuttuva oikeus. Justus ry 10 vuotta. Toim. Kimmo Nuotio, Casper Herler ja Johan Boucht. Saarijärvi 2001. SLY E 5.
Tekijä: Hidén Mikael
Sivut: 167, 169
Lainvastaisesti hankitun todisteen hyödyntäminen rikosoikeudenkäynnissä. Turku 2003.
Tekijä: Hirvelä Minna
Sivut: 66
Rikosprosessi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. Vantaa 2006.
Tekijä: Hirvelä Päivi
Sivut: 108
Kansalaistoiminta. Lailliset oikeudet. Riika 2013.
Tekijä: Hölttä Kalevi
Sivut: 153
Toimintaoikeudet ja työtaisteluvapaus. Helsinki 2012.
Tekijä: Hölttä Kalevi
Sivut: 46, 126
Sijaishuoltopaikasta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen poliisin lastensuojeluviranomaiselle antaman virka-avun näkökulmasta. Vaasa 2019.
Tekijä: Isoniemi Sami
Sivut: 81
Oikeudenkäynnin asianosaiset ja valmistelu. Oikeudenkäynti II. 3. p. Vilna 2012.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 231
Oikeudenkäynti III. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 211
Rikosprosessi. 4. p. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 200, 203, 522
Rikosprosessioikeus. 5. p. Vilna 2018.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 620
Valta ja vapaus. Helsinki 2003.
Tekijä: Jyränki Antero
Sivut: 486
Oikeudelliset todistelunrajoitteet rikosasiassa. Helsinki 2020.
Tekijä: Jämsä Jurkka
Sivut: 380
Potilastiedot ja poliisin tiedonhankinta. Vantaa 2007.
Tekijä: Kauppi Arto
Sivut: 270
Kirjoituksia rikosoikeudesta. Toim. Raimo Lahti ja Essi Konttinen-di Nardo. Helsinki 2015.
Tekijä: Ketola Minna
Sivut: 80, 82, 86
Oikeutetusta puuttumisesta luottamukselliseen viestiin. Turku 2000.
Tekijä: Kiviniemi Pekka
Sivut: 126, 128
Prosessioikeus. 2. p. Saarijärvi 2007.
Tekijä: Lappalainen - Frände - Havansi - Koulu - Niemi-Kiesiläinen - Nylund - Rautio - Sihto - Virolainen
Sivut: 786
Prosessioikeus. Juva 2003.
Tekijä: Lappalainen - Frände - Koulu - Niemi-Kiesiläinen - Rautio - Sihto - Virolainen
Sivut: 696, 754
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2000
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 418
Lakimies. 2007.
Tekijä: Lindstedt Jukka
Sivut: 1022
Defensor Legis. 2017.
Tekijä: Lohse Mikael
Sivut: 747
Poliisin salaiset tiedonhankintakeinot ja yksityiselämän suoja. Turku 2015.
Tekijä: Metsäranta Tuomas
Sivut: 80, 81, 85, 93, 207, 302
Lakimies. 2009.
Tekijä: Mäkipää Leena
Sivut: 581, 582, 584
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 2001
Tekijä: Neiglick Kirsi
Sivut: 510
Perusoikeudet Suomessa. Toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999.
Tekijä: Niemi-Kiesiläinen Johanna
Sivut: 159
Kirjoituksia todistusoikeudesta. Toim. Juha Lappalainen ja Timo Ojala. Helsinki 2006.
Tekijä: Ojanperä Jenni
Sivut: 158
Freedom of Speech and Protection of Privacy in Convergence of Electronic Communications. Rovaniemi 2001.
Tekijä: Ollila Riitta
Sivut: 218
Lakimies. 2005.
Tekijä: Ollila Riitta
Sivut: 789
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2002
Tekijä: Ollila Riitta
Sivut: 433
Oikeus. 2023.
Tekijä: Paasonen - Vainio
Sivut: 29, 43
Kokoontumisvapaus. Pieksämäki 2000.
Tekijä: Pohjolainen - Majuri
Sivut: 190
Juhlajulkaisu Mikael Hidén 1939 - 7/12-2009. Toim. Pia Letto-Vanamo, Olli Mäenpää ja Tuomas Ojanen. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Pohjolainen Teuvo
Sivut: 427
Vero ja finanssi. Matti Myrsky 60 vuotta. Toim. Altti Mieho. Jyväskylä 2013.
Tekijä: Pohjolainen Teuvo
Sivut: 232
Oikeustiede. Jurisprudentia. L. Toim. Antti Kolehmainen. Helsinki 2017.
Tekijä: Puurunen Tapio
Sivut: 375, 377
Henkilötodistelu rikosprosessissa. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Pölönen Pasi
Sivut: 223, 577
Poliisin valeosto-oikeus. Erityisesti silmälläpitäen huumausaineiden valeostoja. Turku 2003.
Tekijä: Reinikainen Outi
Sivut: 8
Kenellä valta valtiossa. Tampere 2019.
Tekijä: Riepula - Kultalahti - Pohjolainen
Sivut: 313
Suomalainen perusoikeusjärjestelmä. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 336, 484
Internet Connectivity Providers as Involuntary Copyright Enforces: Blocking Websites in Particular. Helsinki 2015.
Tekijä: Savola Pekka
Sivut: 899
Lakimies. 2013.
Tekijä: Savola Pekka
Sivut: 899, 899
Oikeus, tieto ja viesti. Viestintäoikeuden vuosikirja 2015. Toim. Päivi Korpisaari. Helsinki 2016.
Tekijä: Savola Pekka
Sivut: 52
Oikeustiede. Jurisprudentia. 46. Toim. Tapani Lohi. Helsinki 2013.
Tekijä: Savola Pekka
Sivut: 171
Menettelyn joutuisuus oikeudenmukaisen rikosoikeudenkäynnin osatekijänä. Vammala 2007.
Tekijä: Spolander Mia Mari
Sivut: 242
Finlands statsrätt. Åbo 2002.
Tekijä: Suksi Markku
Sivut: 143, 144, 148, 153, 157, 169, 230, 241
Poliisin voimankäyttö. Sastamala 2013.
Tekijä: Terenius Markus
Sivut: 89, 114, 125, 176, 180, 223, 766
Foucault¿n oikeus. Vantaa 2002.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 106, 107
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2001
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 930
KKO:n ratkaisut kommentein I 2011. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Turunen Santtu
Sivut: 228, 233, 238
Defensor Legis. 2022.
Tekijä: Vainio - Paasonen
Sivut: 446
Lakimies. 2017.
Tekijä: Vainio Niklas
Sivut: 817, 821, 822, 825
Perusoikeuksien rajoitusedellytykset. Vantaa 2001.
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 6, 48, 83, 84, 119, 122, 123, 127, 175, 176, 258, 322
Rikosprosessin osalliset. Rikosprosessioikeus II. Porvoo 2004.
Tekijä: Virolainen - Pölönen
Sivut: 272
Rikosprosessin perusteet. Rikosprosessioikeus I. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Virolainen - Pölönen
Sivut: 189
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2004
Sivut: 510

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.