Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

PrVk:1998-MI-10

Toimielin: Perustuslakivaliokunta
Käsittelypäivämäärä:
Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Jäsenvaltion vahingonkorvausvastuu EY-oikeudessa. Helsinki 1999.
Tekijä: Aalto Pekka
Sivut: 36
Oikeussuojan ulottuvuus hallinossa. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Aer Janne
Sivut: 226
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXXVI. Toim. Mika Hemmo. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Aer Janne
Sivut: 16
Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? Helsinki 2013.
Tekijä: Anttila Outi
Sivut: 82, 96, 100, 111
Koulutusoikeus. Liettua 2021.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 229, 251
Lakimies. 2008.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 455
Lapsen oikeudet koulussa. Toim. Suvianna Hakalehto. Turku 2015.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 16
Muuttuva sosiaalioikeus. Toim. Sakari Hänninen, Toomas Kotkas, Eeva Nykänen, Marja Pajukoski ja Maija Sakslin. Vantaa 2013.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 132
Sivistykselliset oikeudet ja velvollisuudet. Joensuu 2006.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 32, 38, 61, 160
Sosiaaliset oikeudet. Toim. Eeva Nykänen, Laura Kalliomaa-Puha ja Yrjö Mattila. Helsinki 2017.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 72
Syrjäytymisen oikeudelliset pidäkkeet - aiheen kartoitusta. Toim. Pentti Arajärvi ja Anne Korhonen. Joensuu 2009.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 17
Toimeentuloturvan oikeellisuus. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 3, 97, 103, 141, 369, 380, 381, 392, 394, 395, 398
EU-oikeuden perusteet. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Eerola - Mylly - Saarinen
Sivut: 172, 173, 176
Valtion omistajavalta. Helsinki 1999.
Tekijä: Eilavaara - Sarja
Sivut: 356
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2017.
Tekijä: Eklund Mia
Sivut: 909
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2016.
Tekijä: Eklund Mira
Sivut: 484
Lainvalmistelun laatu ja eduskunnan valiokuntatyö. Helsinki 2000.
Tekijä: Ervasti - Tala - Castrén
Sivut: 88
Prosessioikeus. 4. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Frände - Havansi - Helenius - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Virolainen
Sivut: 81
Prosessioikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Frände - Helenius - Hietanen-Kunwald - Hupli - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Saranpää - Turunen - Virolainen - Vuorenpää
Sivut: 80
Osakeperusteisten kannustinjärjestelmien verokohtelu. Vantaa 2006.
Tekijä: Haapaniemi Ossi
Sivut: 78
Vero ja finanssi. Matti Myrsky 60 vuotta. Toim. Altti Mieho. Jyväskylä 2013.
Tekijä: Haapaniemi Ossi
Sivut: 27
Sähköinen verohallinto. Automatisoitu arvonlisäveromenettely. Vaasa 2008.
Tekijä: Hakapää Sari
Sivut: 128, 129
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Halila - Halila
Sivut: 405
Oikeustiede. Jurisprudentia. XLIII. Toim. Tapani Lohi. Sastamala 2010.
Tekijä: Halila Heikki
Sivut: 28
Perusoikeudet. Juva 1999.
Tekijä: Hallberg - Karapuu - Scheinin - Tuori - Viljanen
Sivut: 36, 105, 139, 140, 148, 152, 180, 355, 669, 677, 690, 692, 696, 699, 700, 716
Presidentin valta. Juva 2009.
Tekijä: Hallberg - Martikainen - Nousiainen - Tiikkainen
Sivut: 348
Juhlakirja Pentti Arajärvi 1948 - 2/6-2008. Toim. Tarmo Miettinen ja Matti Muukkonen. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Hallberg Pekka
Sivut: 5, 7
Korkein hallinto-oikeus 90 vuotta. Toim. Esa Aalto, Pekka Vihervuori, Niilo Jääskinen ja Teuvo Arolainen. Keuruu 2008.
Tekijä: Hallberg Pekka
Sivut: 33
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Hallberg Pekka
Sivut: 852, 853, 855
Oikeudenmukainen oikeudenkäynti 2000-luvulla. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Hallberg Pekka
Sivut: 13
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Hallberg Pekka
Sivut: 30, 33, 868
Puheenvuoro oikeusvaltiosta. Vaasa 2013.
Tekijä: Hallberg Pekka
Sivut: 32, 47
Kuntalaki - tausta ja tulkinnat. 8. p. Vilna 2012.
Tekijä: Harjula - Prättälä
Sivut: 42
Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. 10. p. Vilna 2019.
Tekijä: Harjula - Prättälä
Sivut: 59, 65
Yksityisen turvallisuusalan valvonta. Vaasa 2016.
Tekijä: Hautamäki Tarja
Sivut: 127, 141
Juhlajulkaisu Mikael Hidén 1939 - 7/12-2009. Toim. Pia Letto-Vanamo, Olli Mäenpää ja Tuomas Ojanen. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Hautamäki Veli-Pekka
Sivut: 179
Lakimies. 2006.
Tekijä: Hautamäki Veli-Pekka
Sivut: 601
Lakimies. 2007.
Tekijä: Hautamäki Veli-Pekka
Sivut: 499, 514
Lakimies. 2008.
Tekijä: Hautamäki Veli-Pekka
Sivut: 399, 405
Lakimies. 2009.
Tekijä: Hautamäki Veli-Pekka
Sivut: 141
Lakimies. 2010.
Tekijä: Hautamäki Veli-Pekka
Sivut: 212
Lakimies. 2013.
Tekijä: Hautamäki Veli-Pekka
Sivut: 79
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2001
Tekijä: Hautamäki Veli-Pekka
Sivut: 256, 258
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 2003
Tekijä: Hautamäki Veli-Pekka
Sivut: 177
Perustuslain auktoritatiivinen tulkinta. Jyväskylä 2002. SLY A 232.
Tekijä: Hautamäki Veli-Pekka
Sivut: 33, 110, 113, 134, 140, 146
Kunta perusoikeuksien toteuttajana. Saarijärvi 2002.
Tekijä: Heuru Kauko
Sivut: 15, 22, 144, 152, 261
Avoin, tehokas ja riippumaton. Olli Mäenpää 60 vuotta juhlakirja. Toim. Tia Tuominen. Helsinki 2010.
Tekijä: Hidén Mikael
Sivut: 343
Da mihi factum, dabo tibi ius. Korkein oikeus 1809-2009. Toim. Kari Raulos, Pertti Välimäki ja Timo Esko. Juva 2009.
Tekijä: Hidén Mikael
Sivut: 327, 330, 331, 332, 335, 336
Festskrift tillägnad professor Edward Andersson. Vammala 2003.
Tekijä: Hidén Mikael
Sivut: 56, , 59
Juhlakirja Teuvo Pohjolainen 1945 - 14/10-2005. Toim. Tarmo Miettinen. Helsinki 2005.
Tekijä: Hidén Mikael
Sivut: 16, 17, 19
Nykyajan muuttuva oikeus. Justus ry 10 vuotta. Toim. Kimmo Nuotio, Casper Herler ja Johan Boucht. Saarijärvi 2001. SLY E 5.
Tekijä: Hidén Mikael
Sivut: 155, 160
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2007.
Tekijä: Hidén Mikael
Sivut: 189
Lakimies. 2022.
Tekijä: Hirvonen Hanne
Sivut: 395
Uskonnonvapaus monikulttuuristuvassa koulussa. Vaasa 2014.
Tekijä: Hokkanen Pete
Sivut: 15, 73, 107, 157
Oikeus. 2016.
Tekijä: Hovila Ilari
Sivut: 108
Lakimies. 2014.
Tekijä: Hovila Maarit
Sivut: 392, 393
Oikeus. 2015.
Tekijä: Hovila Maarit
Sivut: 288
Juhlakirja Teuvo Pohjolainen 1945 - 14/10-2005. Toim. Tarmo Miettinen. Helsinki 2005.
Tekijä: Huhtanen Raija
Sivut: 134
Oikeudenkäyntejä ja tuomioistuimia. Juhlakirja Juha Lappalainen 60 vuotta. Toim. Erkki Havansi, Risto Koulu ja Heidi Lindfors. Helsinki 2007.
Tekijä: Huovila Mika
Sivut: 111
Rikostuomion perusteleminen. Toim. Mika Huovila, Raimo Lahti ja Timo Ojala. Helsinki 2005.
Tekijä: Huovila Mika
Sivut: 39
Oikeus 2005.
Tekijä: Hurskainen Aimo
Sivut: 66
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2004
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 543, 545
Defensor Legis. 2007.
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 279
Defensor Legis. 2008.
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 720, 723, 726, 728
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1999
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 789
Juhlajulkaisu Mikael Hidén 1939 - 7/12-2009. Toim. Pia Letto-Vanamo, Olli Mäenpää ja Tuomas Ojanen. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 194
Lakimies. 2007.
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 192, 201, 203, 618
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2001
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 140
Non liquet? Vallanjako, perusoikeudet, systematisointi - oikeuden ja politiikan välisiä rajankäyntejä. Vammala 2004.
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 70
Toimintaoikeudet ja työtaisteluvapaus. Helsinki 2012.
Tekijä: Hölttä Kalevi
Sivut: 66, 157
Verohallinnon muuttuva norminanto. Vaasa 2011.
Tekijä: Iivonen Seppo
Sivut: 258
Tutkimus lainsäädännön oikeusvaltiollisesta laadusta. Jyväskylä 2019.
Tekijä: Isola-Miettinen Hannele
Sivut: 188, 313
Juhlajulkaisu Mikael Hidén 1939 - 7/12-2009. Toim. Pia Letto-Vanamo, Olli Mäenpää ja Tuomas Ojanen. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Jonkka Jaakko
Sivut: 114, 116
Pohjois-Lapin kalastusoikeuskysymykset. Rovaniemi 2011.
Tekijä: Joona Juha
Sivut: 238
Oikeus. 2019.
Tekijä: Junni Jussi
Sivut: 412, 413, 414
Demokratian dilemma. Tampere 2013.
Tekijä: Juntunen Hannu
Sivut: 184, 194, 196
Esivalta olemme me. Vaajakoski 2008.
Tekijä: Juntunen Hannu
Sivut: 70, 115, 122
Oikeuskehitys. Lakimiesliiton kustannuksen julkaisema ajankohtaisjulkaisu. 2001
Tekijä: Juntunen Hannu
Sivut: 89
Konstitutionell rätt. Vilna 2015.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 48, 77, 85, 86, 162, 190, 194, 203, 247, 250, 251, 296, 312, 314, 321, 332, 333, 368, 370, 371, 372, 374
Valtiosääntöoikeus. Hämeenlinna 2012.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 57, 86, 93, 94, 190, 193, 201, 244, 247, 290, 304, 305, 312, 322, 357, 359, 360, 361, 363
Valtiosääntöoikeus. 2. p. Helsinki 2021.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 50, 69, 111, 315, 318, 320, 321, 359, 362, 363
Perustuslakihaasteet. Toim. Matti Wiberg. Helsinki 2010.
Tekijä: Jyränki Antero
Sivut: 27
Uusi perustuslakimme. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Jyränki Antero
Sivut: 28, 47, 50, 111, 135, 136, 139, 162, 174, 177, 180, 195, 196, 198, 220, 222, 224, 227, 241, 242, 263, 265, 266, 267, 268
Valta ja vapaus. Helsinki 2003.
Tekijä: Jyränki Antero
Sivut: 205, 276, 277, 316, 319, 407, 432, 435, 436, 439, 441, 442
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Karapuu Heikki
Sivut: 874
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Karapuu Heikki
Sivut: 80
Demokraattisen oikeuden ehdot. Kritiikki, politiikka, kulttuuri. Kaarlo Tuorin 60-vuotisjuhlakirja. Toim. Samuli Hurri. Helsinki 2008.
Tekijä: Karhu Juha
Sivut: 184
Isännän ääni. Juhlakirja Erkki Kustaa Rintala 1935 - 31/5-2015. Toim. Petteri Korhonen ja Timo Saranpää. Vilna 2015.
Tekijä: Karhu Juha
Sivut: 479
Varallisuus, vakuudet ja velkojat. Juhlajulkaisu Jarmo Tuomisto 1952-9/6-2012. Toim. Tero Iire. Porvoo 2012.
Tekijä: Kartio Leena
Sivut: 146
Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen asianosaissuhteista vanhuksen vaikuttamismahdollisuuden näkökulmasta. Sastamala 2012.
Tekijä: Karvonen-Kälkäjä Anja
Sivut: 99, 101, 242, 321
Vesienhoitosuunnitelman oikeudellisen vaikuttavuuden rakentuminen. Jyväskylä 2016.
Tekijä: Kauppila Jussi
Sivut: 35
Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja IX. Toim. Tapio Määttä. Joensuu 2016.
Tekijä: Kauppila Jussi
Sivut: 35
Oikeus. 2013.
Tekijä: Keinänen - Pitkänen - Saarinen
Sivut: 34
Yksityinen julkisen vallan käyttäjänä. Helsinki 2008.
Tekijä: Keravuori - Rusanen
Sivut: 160, 234, 335
Vartijat ja järjestyksenvalvojat julkisen vallan käyttäjinä. Helsinki 2010.
Tekijä: Kerttula Timo
Sivut: 153
Hallinnollinen sanktiointi. Turku 2011.
Tekijä: Kiiski Kimmo Ilmari
Sivut: 159, 204, 247
Lakimies. 2008.
Tekijä: Kiiski Kimmo Ilmari
Sivut: 257
Oikeus. 2010.
Tekijä: Kiiski Kimmo Ilmari
Sivut: 105
Oikeustiede. Jurisprudentia. XLIX. Toim. Antti Kolehmainen. Helsinki 2016.
Tekijä: Kirvesniemi Laura
Sivut: 33
Oikeutetusta puuttumisesta luottamukselliseen viestiin. Turku 2000.
Tekijä: Kiviniemi Pekka
Sivut: 64, 67, 68
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 2001
Tekijä: Koillinen Mikael
Sivut: 505
Lakimies. 2013.
Tekijä: Koivisto Ida
Sivut: 1040
Lakimies. 2014.
Tekijä: Koivisto Ida
Sivut: 678
KKO:n ratkaisut kommentein II 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2016.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 343
Pankin verotus. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Kontkanen Erkki
Sivut: 209, 253, 255
... ja lisäksi tuomitaan menettämään sotilasarvonsa. Tampere 2011.
Tekijä: Koskinen Jussi
Sivut: 291
KKO:n ratkaisut kommentein II 2008. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Koulu Risto
Sivut: 76
Förvaltningsförfarandets grunder. Tallinna 2014.
Tekijä: Kulla Heikki
Sivut: 31
Hallintomenettelyn perusteet. 7. p. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Kulla Heikki
Sivut: 40
Hallintomenettelyn perusteet. 8. p. Vilna 2012.
Tekijä: Kulla Heikki
Sivut: 27
Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen alioikeudessa. Helsinki 2011.
Tekijä: Kuuliala Matti
Sivut: 5, 58
Esteellisyys hallinnossa. Vilna 2018.
Tekijä: Kuusikko Kirsi
Sivut: 249, 259
Neuvonta hallinnossa. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Kuusikko Kirsi
Sivut: 5
Lainopin teoreettiset lähtökohdat. Tampere 2012.
Tekijä: Laakso Seppo
Sivut: 276, 291
Lakimies. 2008.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 583, 584, 589, 590, 592, 593, 597, 604
Lakimies. 2009.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 66, 74, 274, 287
Oikeus, vero, talous. Juhlajulkaisu Kauko Wikström 1943 - 21/12-2013. Toim. Mikael Koillinen ja Janne Salminen. Sastamala 2013.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 191, 194
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 155
Perustuslakihaasteet. Toim. Matti Wiberg. Helsinki 2010.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 91
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 40 vuotta. Toim. Timo Ahonen. Turku 2001.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 126, 130, 138, 139, 140, 141
Uusi perustuslakikontrolli. Helsinki 2010.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 12, 13, 25, 34, 68, 75, 162, 181, 182, 189, 190, 192, 194, 196, 205
Oikeusapulain mukaisen yksityisen avustajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Porvoo 2014.
Tekijä: Lehtinen Lasse Juhani
Sivut: 437
Julkista - yksityistä; millaisissa rakenteissa? Juhlajulkaisu Eija Mäkinen 60 vuotta. Toim. Jan-Erik Helenelund, Ilpo Luoto, Niina Mäntylä ja Kristian Siikavirta. Vaasa 2012.
Tekijä: Lehtonen Asko
Sivut: 36
Potilaan yksityisyyden suoja. Vammala 2001. SLY A 230.
Tekijä: Lehtonen Lasse
Sivut: 9, 50, 51, 52, 81
Lakimies. 2013.
Tekijä: Leino-Sandberg - Salminen
Sivut: 406
Oikeus ja oikeudenmukaisuus. Oikeustieteen päivät 3.-4.6.1999 Joensuussa. Toim. Veli Matti Thure. Joensuu 1999.
Tekijä: Leppänen Tatu
Sivut: 38, 39
Sivullisen asema ulosotossa. Helsinki 2008.
Tekijä: Lindfors Heidi
Sivut: 98, 145
Perusoikeudet ja varallisuussuhteet. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Länsineva Pekka
Sivut: 27, 68
Rahoitusperiaate kunnallisen itsehallinnon turvaajana. Helsinki 2014.
Tekijä: Matikainen Tanja
Sivut: 190, 191, 325
Juhlajulkaisu Kimmo Nuotio 1959 - 18/4-2019. Toim. Dan Frände, Dan Helenius, Heli Korkka, Raimo Lahti, Tapio Lappi-Seppälä ja Sakari Melander. Helsinki 2019.
Tekijä: Matikkala Jussi
Sivut: 325, 326
Kriminalisointiteoria - rangaistavaksi säätämisen oikeudelliset rajoitukset. Vammala 2008.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 362, 363
Defensor Legis. 2010.
Tekijä: Meres-Wuori Ora
Sivut: 698, 700, 702, 705
Juhlajulkaisu Mikael Hidén 1939 - 7/12-2009. Toim. Pia Letto-Vanamo, Olli Mäenpää ja Tuomas Ojanen. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Meres-Wuori Ora
Sivut: 128, 129
Lakimies. 2006.
Tekijä: Miettinen - Muukkonen
Sivut: 511
Tieteen vapaus. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Miettinen Tarmo
Sivut: 22, 393, 397, 401, 429
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Mustasaari Sanna
Sivut: 97, 110
Towards a Pluralistic Constitutional Understanding of State Sovereignty in the European Union. Helsinki 2015.
Tekijä: Mutanen Anu
Sivut: 273, 298, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 358
Yhdistymisvapaus ja yhdistysoikeuden järjestelmä. Joensuu 2012.
Tekijä: Muukkonen Matti
Sivut: 91, 118, 20, 27
Yhdistysoikeuden perusteet. Helsinki 2008.
Tekijä: Muukkonen Matti
Sivut: 68
Ylioppilaskunta oikeusjärjestyksessä. Yhteisö viranomaisen ja yhdistyksen välimaastossa. Joensuu 2007.
Tekijä: Muukkonen Matti
Sivut: 115
Juhlajulkaisu Mikael Hidén 1939 - 7/12-2009. Toim. Pia Letto-Vanamo, Olli Mäenpää ja Tuomas Ojanen. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Myllymäki Arvo
Sivut: 139, 147, 148
Juhlakirja Esko Riepula 1941 - 2.2.2001. Toim. Ilpo Paaso. Tampere 2001.
Tekijä: Myllymäki Arvo
Sivut: 48, 60, 63, 65
Rikostuomion perusteleminen. Toim. Mika Huovila, Raimo Lahti ja Timo Ojala. Helsinki 2005.
Tekijä: Myllymäki Arvo
Sivut: 34, 44
Suomen pääministeri. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Myllymäki Arvo
Sivut: 130, 179, 187, 197, 242, 255, 268, 269, 275, 277, 306
Finlands språklagstiftning. Sastamala 2015.
Tekijä: Myntti Kristian
Sivut: 18, 20, 25, 67
Elinkeinotulon verotus 3. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Myrsky - Linnakangas
Sivut: 19
Elinkeinotulon verotus. 2. p. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Myrsky - Linnakangas
Sivut: 13
Elinkeinotulon verotus. 4. p. Viljandi 2014.
Tekijä: Myrsky - Malmgrén
Sivut: 22
Verotusmenettely ja muutoksenhaku. 7. p. Vilna 2015.
Tekijä: Myrsky - Räbinä
Sivut: 801, 802
Suomen finanssioikeus. Vantaa 2014.
Tekijä: Myrsky - Svensk - Voutilainen
Sivut: 398, 436
Ennakkopäätökset verotuksessa. 3. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Myrsky Matti
Sivut: 42
Prejudikaattien merkitys verotuksessa. 2.p. Saarijärvi 2002.
Tekijä: Myrsky Matti
Sivut: 24
Valtiontalousoikeus. 3. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Myrsky Matti
Sivut: 116, 268
Verotus. 2012.
Tekijä: Myrsky Matti
Sivut: 492
Verotus. Suomen verolainsäädännön ja verotuskäytännön tuntemusta edistävä aikakausjulkaisu. 2004
Tekijä: Myrsky Matti
Sivut: 46
Festskrift tillägnad professor Edward Andersson. Vammala 2003.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 235
Hallinto-oikeus. 1. p. Helsinki 2013.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 232, 995, 996, 1095, 1097
Hallinto-oikeus. 2. uud. p. Vilna 2018.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 237, 247, 1067, 1068, 1169, 1172
Hallintoprosessioikeus. Porvoo 2005.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 114, 194, 497, 499
Hallintoprosessioikeus. 2. p. Juva 2007.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 116, 198, 514, 516
Julkisuusperiaate. Helsinki 1999.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 178
Julkisuusperiaate. (2) Juva 2008.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 282
Julkisuusperiaate. 3. p. Vilna 2016.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 353
Oikeudenkäynti hallintoasioissa. Vilna 2019.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 462, 463, 464
Yliopistolaki. Juva 2009.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 52, 223, 291
Oikeus. 2013.
Tekijä: Mäkelä Marianne
Sivut: 329
Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2013. Toim. Arttu Mentula. Vantaa 2014.
Tekijä: Määttä Kalle
Sivut: 247
Verolakien tulkinta. Porvoo 2014.
Tekijä: Määttä Kalle
Sivut: 146
Rikosasian joutuisa käsittely. Vantaa 2013.
Tekijä: Määttä Pekka
Sivut: 229, 236, 339, 525
Lakimies. 2015.
Tekijä: Neuvonen - Rautiainen
Sivut: 32, 46, 227, 228
Oikeus julkiseen tietoon. Tallinna 2017.
Tekijä: Neuvonen Riku
Sivut: 93
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXXIII. Toim. Urpo Kangas ja Pekka Timonen. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Niemi Matti Ilmari
Sivut: 212
Lapsen asema kansainvälistyvässä maailmassa. Toim. Tuulikki Mikkola ja Essi Konttinen. Helsinki 2013.
Tekijä: Nieminen Annina
Sivut: 132, 133, 134, 135
Lakimies. 2018.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 174
Perusoikeudet Suomessa. Toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 116, 143
Hallintolaki. Porvoo 2003.
Tekijä: Niemivuo - Keravuori
Sivut: 390
Hallintolaki. 2. p. Juva 2010.
Tekijä: Niemivuo - Keravuori-Rusanen - Kuusikko
Sivut: 429
Aluehallinto ja aluepoliittinen lainsäädäntö. Vantaa 2013.
Tekijä: Niemivuo Matti
Sivut: 96, 112
Lain kirjain. Lakitekniikka ja lakikieli. Helsinki 2008.
Tekijä: Niemivuo Matti
Sivut: 68, 152, 155
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2000
Tekijä: Nikula Paavo
Sivut: 1107
Lakimies. 2006.
Tekijä: Niskanen Maarit
Sivut: 245, 247, 248
Lakimies. 2008.
Tekijä: Niskanen Maarit
Sivut: 919, 920, 921, 922, 932, 934, 935
Oikeus kansainvälisessä maailmassa. Ilkka Saraviidan juhlakirja. Toim. Markus Aarto ja Markku Vartiainen. Helsinki 2008.
Tekijä: Niskanen Maarit
Sivut: 198
Tasavallan presidentin ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätösvalta Suomen valtiosäännössä. Tampere 2009.
Tekijä: Niskanen Maarit
Sivut: 70, 107, 109, 113, 114, 115, 116, 120, 122, 124, 133, 136, 137, 139, 142, 147, 159, 161, 166, 169, 201, 227, 228, 229, 235
Suomessa harjoitettavan yritystoiminnan kansallinen tuloverotusoikeus. Jyväskylä 2019.
Tekijä: Nissinen Mika
Sivut: 34, 93
Lakimies. 2020.
Tekijä: Nykänen Eeva
Sivut: 436, 450
Oikeus. 2017.
Tekijä: Nykänen Pekka
Sivut: 233, 234
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Ojanen - Scheinin
Sivut: 348, 415, 641
EU-oikeuden perusteita. 2. p. Helsinki 2010.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 187, 188
Juhlajulkaisu Mikael Hidén 1939 - 7/12-2009. Toim. Pia Letto-Vanamo, Olli Mäenpää ja Tuomas Ojanen. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 240, 242
Lakimies. 2008.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 305, 306
Perusoikeudet ja ihmisoikeudet Suomessa. Helsinki 2003
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 61
Perustuslakihaasteet. Toim. Matti Wiberg. Helsinki 2010.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 106
Defensor Legis. 2021.
Tekijä: Ollila Aki
Sivut: 121
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2005.
Tekijä: Ollila Riitta
Sivut: 255
Freedom of Speech and Protection of Privacy in Convergence of Electronic Communications. Rovaniemi 2001.
Tekijä: Ollila Riitta
Sivut: 46
Oikeus kansainvälisessä maailmassa. Ilkka Saraviidan juhlakirja. Toim. Markus Aarto ja Markku Vartiainen. Helsinki 2008.
Tekijä: Pennanen Mika
Sivut: 176, 177
Verotus. 2008.
Tekijä: Pennanen Mika
Sivut: 281
Turvallisuustutkinta. Kuopio 2013.
Tekijä: Piironen Juha
Sivut: 38, 57, 65
Oikeusperiaatteet ja arvonlisävero kiinteistöalalla. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Pikkujämsä Mikko
Sivut: 56
Oikeusturva, verotus ja viranomaiskäytänteet. Juva 2010.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 15
Verotus 2005.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 36, 37
Verotus. 2008.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 483
Syrjintäkiellot virantäytössä. Tampere 2009.
Tekijä: Puronurmi Niina
Sivut: 60, 90, 93
Lakimies 2005.
Tekijä: Pölönen Pasi
Sivut: 1104
Lakimies. 2012.
Tekijä: Pölönen Pasi
Sivut: 1151
Tehokkuus, informaatio ja eurooppalainen oikeusalue. Helsinki 1999.
Tekijä: Pöysti Tuomas
Sivut: 196
Lakimies. 2008.
Tekijä: Rasilainen Aki
Sivut: 736
Perustuslakihaasteet. Toim. Matti Wiberg. Helsinki 2010.
Tekijä: Raunio Tapio
Sivut: 42, 44, 45, 49
Kuvataiteilijan oikeudellinen asema. Tampere 2012.
Tekijä: Rautiainen Pauli
Sivut: 54, 77
Viestinnän muuttuva sääntely. Viestintäoikeuden vuosikirja 2016. Toim. Päivi Korpisaari. Helsinki 2017.
Tekijä: Rautiainen Pauli
Sivut: 265
Kenellä valta valtiossa. Tampere 2019.
Tekijä: Riepula - Kultalahti - Pohjolainen
Sivut: 204, 268, 269, 342
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1999
Tekijä: Rintala Erkki
Sivut: 11
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2005.
Tekijä: Rissanen Kirsti
Sivut: 623, 624
Eurooppaoikeus ja arvonlisäverotus. Vantaa 2003.
Tekijä: Rother Eila
Sivut: 28, 29
Helsinki Law Review. 1/2019. Toim. Iris Lampela. Helsinki 2019.
Tekijä: Ruottu Sanna
Sivut: 132
Oikeudenkäyntikulut ja kohtuullisuus. Helsinki 2017.
Tekijä: Saarensola Satu
Sivut: 217
Defensor Legis. 2016.
Tekijä: Saarinen Mauri
Sivut: 859
Työsuhdeasioiden käsikirja I. 6. p. Porvoo 2014.
Tekijä: Saarinen Mauri
Sivut: 27
Perusoikeudet Suomessa. Toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999.
Tekijä: Sakslin Maija
Sivut: 228, 229
Juhlajulkaisu Mikael Hidén 1939 - 7/12-2009. Toim. Pia Letto-Vanamo, Olli Mäenpää ja Tuomas Ojanen. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Salminen Janne
Sivut: 278, 280, 282
Lakimies. 2009.
Tekijä: Salminen Janne
Sivut: 264
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2001
Tekijä: Salminen Janne
Sivut: 492
Oikeustiede. Jurisprudentia. XLII. Toim. Leena Halila. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Salminen Janne
Sivut: 397
Perustuslakihaasteet. Toim. Matti Wiberg. Helsinki 2010.
Tekijä: Salminen Janne
Sivut: 62, 71
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 40 vuotta. Toim. Timo Ahonen. Turku 2001.
Tekijä: Salminen Janne
Sivut: 226, 237, 240
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Toim. Tatu Hyttinen ja Katja Weckström. Porvoo 2011.
Tekijä: Salminen Janne
Sivut: 555
Yhä läheisempään liittoon? Tutkielmia valtiosäännön integraationormin sisällöstä ja vaikutuksista. Turku 2015.
Tekijä: Salminen Janne
Sivut: 68, 105, 117, 134, 263, 291, 308, 328, 348, 349, 352
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Saraviita Iikka
Sivut: 889, 891, 892, 893
Juhlajulkaisu Jukka Peltonen 60 vuotta. Toim. Pekka Ruokonen, Hans Sundblad ja Matti Ylöstalo Vammala 1999.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 241, 242, 243
Oikeustiede. Jurisprudentia. 40. Toim. Leena Halila. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 424, 425, 431, 435, 443, 444, 445, 461, 462, 464, 468, 469
Perusoikeudet Suomessa. Toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 49, 52
Perustuslaki 2000. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 14, 44, 51, 61, 62, 63, 81, 85,92, 99, 100, 179, 180, 185, 197, 198, 202, 207, 209, 218, 225, 238, 252, 259, 260, 264, 265, 277, 283, 291, 304, 312, 318, 321, 332, 333, 339, 358, 360, 368, 386, 416, 420, 425, 426, 454, 455, 459, 461, 474, 494, 506, 519, 520, 521, 523, 539, 542, 546, 548, 549, 551, 558, 559, 561, 565, 584, 586, 598
Perustuslaki. 2. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 9, 12, 29, 54, 61, 110, 116, 117, 123, 247, 295, 296, 328, 330, 333, 338, 350, 355, 356, 374, 388, 410, 415, 447, 455, 461, 496, 502, 504, 505, 526, 531, 532, 540, 556, 573, 581, 585, 593, 624, 625, 627, 642, 644, 657, 660, 677, 683, 686, 687, 730, 750, 757, 773, 788, 793, 796, 799, 800, 807, 808, 817, 824, 841, 851, 855, 861, 863, 873, 877, 878, 895, 896, 910, 913, 916, 922, 935, 945, 947, 951, 952, 953, 959, 966, 969, 977, 1013, 1014, 1018
Suomalainen perusoikeusjärjestelmä. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 128, 130, 191, 315, 317, 428
Oikeustiede. Jurisprudentia. 46. Toim. Tapani Lohi. Helsinki 2013.
Tekijä: Savola Pekka
Sivut: 140
Jälkiverotus. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Savolainen - Teperi
Sivut: 9
Hallintolainkäytön tehostaminen. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Siitari-Vanne Eija
Sivut: 707
Markkinaoikeus. Kilpailu-, hankinta- ja markkinaoikeudellisten asioiden uusi erityistuomioistuin. Helsinki 2002.
Tekijä: Siitari-Vanne Eija
Sivut: 44, 47, 52
Kansalainen - isäntä vai renki. Vantaa 2000.
Tekijä: Sipponen Kauko
Sivut: 141, 390, 393
Menettelyn joutuisuus oikeudenmukaisen rikosoikeudenkäynnin osatekijänä. Vammala 2007.
Tekijä: Spolander Mia Mari
Sivut: 82, 134
Defensor Legis. 2008.
Tekijä: Still Viveca
Sivut: 617
Finlands statsrätt. Åbo 2002.
Tekijä: Suksi Markku
Sivut: 32, 39, 42, 54, 60, 88, 94, 217, 258, 265, 298, 305, 309, 310, 326, 356, 363, 380, 417, 418, 420, 421, 423, 439
Hallinto ja hallintolainkäyttö. Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 - 28/8-2010. Toim. Erno Anttila ja Mikael Koillinen. Porvoo 2010.
Tekijä: Suksi Markku
Sivut: 114, 118
Lakimies 2005.
Tekijä: Suksi Markku
Sivut: 1133
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2012.
Tekijä: Suksi Markku
Sivut: 529
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2006.
Tekijä: Suksi Markku
Sivut: 253, 257
Kuntajakoselvittäjän tehtävät ja toimivalta kuntajaotusta muutettaessa. Joensuu 2005.
Tekijä: Sutela - Savolainen
Sivut: 85
Juhlakirja Teuvo Pohjolainen 1945 - 14/10-2005. Toim. Tarmo Miettinen. Helsinki 2005.
Tekijä: Sutela Marja
Sivut: 243
Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistaminen. Helsinki 2003.
Tekijä: Sutela Marja
Sivut: 78
Huominen ei koskaan kuole. Luonnonsuojelun ja ympäristönkäytön kilpailutilanteen ratkaisemisesta. Helsinki 2006.
Tekijä: Suvantola Leila
Sivut: 191
Juhlajulkaisu Mikael Hidén 1939 - 7/12-2009. Toim. Pia Letto-Vanamo, Olli Mäenpää ja Tuomas Ojanen. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Suviranta Outi
Sivut: 311
Lakimies 3-4/2021
Tekijä: Suviranta Outi
Sivut: 362
Yksityisyyden suoja ja henkilöarviointi. Tampere 2006.
Tekijä: Syrjänen Pentti
Sivut: 62
Oikeus ja kohtuus verotuksessa. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Söderlund Seppo
Sivut: 189, 232, 233, 234, 276
Kuka valvoo oikeuksiamme? Helsinki 2012.
Tekijä: Tallroth Paulina
Sivut: 44, 45
Vaali- ja puoluelainsäädäntö. 6. p. Helsinki 2014.
Tekijä: Tarasti - Jääskeläinen
Sivut: 88, 521
Lakimies. 2023.
Tekijä: Tarasti Lauri
Sivut: 126
Vaali- ja puoluelainsäädäntö. 5. p. Helsinki 2006.
Tekijä: Tarasti Lauri
Sivut: 465
Poliisin voimankäyttö. Sastamala 2013.
Tekijä: Terenius Markus
Sivut: 69, 70, 94, 471, 484
Juhlajulkaisu Mikael Hidén 1939 - 7/12-2009. Toim. Pia Letto-Vanamo, Olli Mäenpää ja Tuomas Ojanen. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Tiitinen Seppo
Sivut: 173
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Tiitinen Seppo
Sivut: 842
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Tikka Kari S
Sivut: 989, 990
Lapsen oikeudet ja oikeusturva. Vilna 2017.
Tekijä: Toivonen Virve-Maria
Sivut: 59, 60
Edunvalvonta, itsemääräämisoikeus ja oikeudellinen laatu. Rovaniemi 2012.
Tekijä: Tornberg Johanna
Sivut: 44, 45
Kuntajako ja kunnallinen pakkoliitos. Sastamala 2014.
Tekijä: Tornberg Kyösti
Sivut: 135, 136
Oikeus. 2020.
Tekijä: Tuominen Risto
Sivut: 369
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Tuori - Lavapuro
Sivut: 811, 813
Juhlajulkaisu Mikael Hidén 1939 - 7/12-2009. Toim. Pia Letto-Vanamo, Olli Mäenpää ja Tuomas Ojanen. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 333
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 537
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2003.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 925
Oikeuden ratio ja voluntas. Vantaa 2007.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 262
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 829
Defensor Legis. 2019.
Tekijä: Tähti Aarre
Sivut: 332
Sosiaaliasioiden muutoksenhakulautakunnat - riippumattomia tuomioistuimia vai hallinnon sisäisiä lainkäyttäjiä. Helsinki 2016.
Tekijä: Vaitoja Jari
Sivut: 36, 76
Lakimies. 2020.
Tekijä: Vanhala Liisa
Sivut: 503
Oikeustiede. Jurisrudentia. XXXVIII. Toim. Leena Halila. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Viljanen Jukka
Sivut: 506, 507
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 961, 962, 970
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2003.
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 1170, 1175, 1178
Oikeus - kulttuuria ja teoriaa. Juhlakirja Hannu Tolonen 2005. Toim. Jyrki Tala ja Kauko Wikström. Vammala 2005.
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 312, 315, 316, 319, 320
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 120, 128, 129, 133, 164, 838, 840, 844, 847, 848
Perusoikeuksien rajoitusedellytykset. Vantaa 2001.
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 8, 27, 63, 281, 282, 352
Tuomion perusteleminen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Virolainen - Martikainen
Sivut: 148, 371
Rikosprosessin perusteet. Rikosprosessioikeus I. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Virolainen - Pölönen
Sivut: 77, 78
Blogikirja. Rovaniemi 2011.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 314
Vahingonkorvaus. Laki ja käytännöt. Porvoo 2011.
Tekijä: Virtanen Pertti
Sivut: 75
Hyvä sähköinen hallinto. Helsinki 2006.
Tekijä: Voutilainen Tomi
Sivut: 19
ICT-oikeus sähköisessä hallinnossa. Helsinki 2009.
Tekijä: Voutilainen Tomi
Sivut: 72, 122, 129
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Vuorinen Jarmo
Sivut: 1035
Rikostuomion perusteleminen. Toim. Mika Huovila, Raimo Lahti ja Timo Ojala. Helsinki 2005.
Tekijä: Vuorinen Jarmo
Sivut: 115
Oikeustiede. Jurisrudentia. LII. Toim. Janne Kaisto. Helsinki 2019.
Tekijä: Vähätalo Tuukka
Sivut: 369, 370
Piraattituotteiden yksityisen maahantuonnin ja sen rajoittamisen merkitys tekijänoikeuslainsäädännössä. Turku 2003.
Tekijä: Väänänen Maija
Sivut: 15
Oikein ja joutuisasti. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Väätänen Ulla
Sivut: 30, 178
Euroopan Unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan. Tampere 2009.
Tekijä: Wacker Jani
Sivut: 173
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2008.
Tekijä: Wahlberg Birgitta
Sivut: 393
Lakimies. 2010.
Tekijä: Walkila Sonya
Sivut: 578
Julkisuus- ja salassapitolainsäädäntö. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Wallin - Konstari
Sivut: 236, 237, 301, 302
Huostaanottoasiat hallinto-oikeuksissa. Helsinki 2012.
Tekijä: de Godzinsky Virve-Maria
Sivut: 29
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2004
Sivut: 538

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.