EU-tuomioistuimen tiivistelmät: 1995

Ratkaisut numeroittain

1-20 21-23

23.02.1995 693J0416
Direktiivi 88/361/ETY - Kansallinen lupa rahan siirtämiselle seteleinä
23.02.1995 693J0334
ETY:n ja Itävallan välinen vapaakauppasopimus - Alkuperätuotteen käsite - Pöytäkirja nro 3 - Hallinnollisen yhteistyön muodot - EUR 1 -tavaratodistus
23.02.1995 694J0074
Neuvoston direktiivit 76/895/ETY ja 90/642/ETY - Torjunta-ainejäämien enimmäismäärät perunoissa
23.02.1995 693J0349
Valtion tuki - Palauttamiseen velvoittava komission päätös - Täytäntöönpanon laiminlyönti
16.02.1995 693J0425
Siirtotyöläisten sosiaaliturva - Sovellettavan lainsäädännön määräytyminen
16.02.1995 694J0035
Kampaajat ja parturit - Neuvoston direktiivi 82/489/ETY
14.02.1995 693J0279
ETY:n perustamissopimuksen 48 artikla - Velvollisuus yhdenvertaiseen kohteluun - Ulkomailla asuvien tuloverotus
09.02.1995 693J0412
Televisiomainonta - Tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus
06.02.1995 693B0460
Oikeudenkäyntikulujen vahvistaminen
06.02.1995 694B0066
Väliintulo - Luottamuksellisuus - Kieliä koskevat järjestelyt
24.01.1995 693J0359
Julkista tavaranhankintasopimusta koskeva ilmoitus - Valitusmenettely - Tiedoksianto - Tekniset eritelmät
24.01.1995 692A0074
Kilpailu - Laiminlyöntikanne ja mitätöimiskanne - Perustamissopimuksen 85 ja 86 artikla - Valituksen tutkiminen
23.01.1995 694B0084
Tutkittavaksi ottamisesta
19.01.1995 693J0353
Hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteinen markkinajärjestely - Kuivattujen viinirypäleiden ja happamien kirsikoiden (griotti-kirsikoiden) tuonti yhteisöön - Tasoitusmaksu vähimmäistuontihinnan noudattamatta jättämisen yhteydessä - Todellisen tuontihinnan määrittäminen - Jäsenvaltioiden viranomaisten toimivallan laajuus
19.01.1995 694J0066
Valtion jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivin täytäntöönpanon laiminlyönti
17.01.1995 692J0360
Valitus - Kilpailu - Kirjojen määrähintajärjestelmä - ETY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan mukaisen poikkeuslupapyynnön epääminen - Kilpailunrajoitusten välttämättömyys
17.01.1995 694J0093
Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 90/667/ETY - Laiminlyönti panna direktiivi täytäntöön asetetussa määräajassa
13.01.1995 694O0253
Valitus - Valituksen hylkääminen selvästi perusteettomana
13.01.1995 694O0264
Valitus - Valituksen hylkääminen selvästi perusteettomana
12.01.1995 692A0102
Kilpailu - Valitus - Hylkääminen - Yritysten väliset järjestelyt - Konsernit - Perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohta
Ratkaisut numeroittain

1-20 21-23

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.