Ohjeita

1. FINLEX-tietopankin sisällöstä

FINLEX -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu osoitteessa http://www.finlex.fi. Nykyisin FINLEX koostuu yli kolmestakymmenestä tietokannasta. FINLEX-palvelun kokonaisuudet ovat lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset.

2. FINLEX-tiedonhausta

FINLEX-tietopankin oikeudellisissa tietokannoissa on satoja tuhansia tekstisivuja. Lähes kaikissa näistä tietokannoissa voidaan hakea tietoa tekstiaineistoista, esimerkiksi lakitekstistä tai oikeustapauksen tekstistä.

 • Haettavat sanat voidaan katkaistaan tähtimerkillä * joko sanan alusta tai lopusta
 • Hakua voidaan tarkentaa ja-sanalla hakusanojen välissä
 • Hakua voidaan laventaa tai-sanalla hakusanojen välissä
 • Fraasien ja termien haussa merkitään fraasi lainausmerkkien sisään, esim. "lievemmän lain periaate".
 • Tarkennetussa haussa voidaan rajata pois yksittäisiä sanoja (rajaus: ilman sanoja)

Pikahaussa voidaan hakusanojen väliin sijoittaa myös sulkumerkkejä, esimerkiksi (laps* tai alaik*) ja huolt*. Ruotsinkieliset tietokannat (ruotsinkielinen ajantasasäädösten tietokanta, alkuperäissäädösten tietokanta, KKO:n ennakkopäätösten ruotsinkielinen tietokanta) ovat käytettävissä vain ruotsinkielisen käyttöliittymän kautta.

Poikkeuksia tekstihausta ovat

 1. sähköinen säädöskokoelma ja sähköinen sopimussarja, joissa on julkaistu säädös- ja sopimustekstit painetun näköisinä pdf-tiedostoina. Niihin ei voi kohdistaa tekstihakua (samat tekstit ovat alkuperäissäädösten tietokannassa).
 2. viranomaisten määräyskokoelmatietokanta, jossa ovat mm. ministeriöiden määräykset ja ohjeet liitetiedostoina – näihin tiedostoihin tulee tiedonhaku myöhemmin.
 3. kahdessa hakemistotietokannassa on pelkästään viitetietoja: a) säädösmuutosten hakemisto sisältää säädösten muutostiedot ja linkit säädösteksteihin b) valtiosopimusten hakemisto sisältää vastaavasti sopimusten muutos- ja voimaantulotiedot ja linkit sopimusteksteihin.
 4. Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa –tietokanta sisältää vain oikeustapauksia koskevien kirjallisuusviittauksien luettelon, mutta ei varsinaisten julkaisujen tekstejä.

3. Lainsäädäntö

Ajantasainen lainsäädäntö

Sisältö: n. 1700 säädöksen otos Suomessa voimassa olevista säädöksistä ajan tasalle toimitetussa muodossa (kaikki muutokset päivitetty mukaan säädöstekstiin).

Hakutavat:

 1. kansiohaku: voit hakea säädöstä vuosikansioista (säädöksen alkuperäisen julkaisuvuoden mukaan)
 2. suorahaku: voit hakea suoraan säädöksen numerolla vuosikansioiden yläpuolelta, esim. 1281/2003
 3. asiasanahaku: voit hakea aakkosellisesta asiasanaluettelosta, esim. sanalla ajoneuvovero
 4. hakulomakkeet: voit hakea säädöksen tekstistä käyttämällä pikahakua ja tarkennettua hakua
Viitetietohaku

haku säädösnimikkeellä esim. kotikuntal*

Haku tekstistä

Tekstihaussa voi hakea yhtaikaa esim. hakusanalla ja fraasilla. Hakusanat erotetaan toisistaan välilyönnillä, sanan katkaisumerkki *. Ilman sanoja -ehtoa ei voi käyttää yksin, vaan se on yhdistettävä muiden hakuehtojen kanssa.

Kaikilla sanoilla (ja-ehto), esim. järjesty* turvall*

Millä tahansa sanoista (tai-ehto), esim. alkohol* päihd*

Täsmällisellä fraasilla, esim. yleisellä paikalla

Ilman sanoja (ei-ehto), esim. kesämök*

Etäisyyshaku

Sana: arkaluon*

Lähellä sanaa: henkilötie*

Etäisyys sanojen välillä 30 sanaa

Säädökset alkuperäisinä

Sisältö: N. 29000 säädöstä alkuperäisessä muodossaan(ei päivitetty julkaisemisen jälkeen), mukana kaikki säädökset v. 1987 lähtien sekä keskeinen osa aiempaa lainsäädäntöä.

Hakutavat:

 1. kansiohaku: voit hakea säädöstä vuosikansioista (säädöksen alkuperäisen julkaisuvuoden mukaan)
 2. suorahaku: voit hakea suoraan säädöksen numerolla vuosikansioiden yläpuolelta, esim. 1281/2003
 3. hakulomakkeet: pikahaku ja tarkennettu haku
Pikahaku

Haku kohdistuu alkuperäiseen säädöstekstiin, haku esim. opintotu* ja takaisinpe*

Hakusanoja voi yhdistää ja-sanalla, vaihtoehtoiset hakusanat tai-sanalla,

esim. avopuol* tai aviopuol*. Hakusanan katkaisumerkkinä *.

Tarkennettu haku
Haku viitetiedolla

Haku säädösnimikkeellä esim. kotikuntal*

Haku tekstistä

Tekstihaussa voi hakea yhtaikaa esim. hakusanalla ja fraasilla. Hakusanat erotetaan toisistaan välilyönnillä, sanan katkaisumerkki *. Ilman sanoja -ehtoa ei voi käyttää yksin, vaan se on yhdistettävä muiden hakuehtojen kanssa.

Kaikilla sanoilla (ja-ehto), esim. järjesty* turvall*

Millä tahansa sanoista (tai-ehto), esim. alkohol* päihd*

Täsmällisellä fraasilla, esim. yleisellä paikalla

Ilman sanoja (ei-ehto), esim. kesämök*

Etäisyyshaku

Sana: arkaluon*

Lähellä sanaa: henkilötie*

Etäisyys sanojen välillä 30 sanaa

Säädösmuutosten hakemisto

Sisältö: N. 46000 alkuperäisen säädöksen viitetiedot ja muutoshistorian. Mukana kaikki säädökset v. 1900 alkaen ja valikoima sitä vanhemmista.

Pikahaku

Kohdistuu säädösten viitetietoihin, kuten nimeen ja numeroon. Haku nimellä esim. osakeyhtiöl*,

Haku numerolla esim. 21/2004. Hakusanan katkaisumerkkinä *.

Tarkennettu haku

Nimike, esimerkiksi kotikuntalaki

Säädökset välillä 950 /2004 - 1030/2004

Voimaantulo aikavälillä, esim. 01.10.2004- 30.11.2004

Tyyppi , esim. Asetus

Hallinnonala, esim Opetusministeriö

Sähköinen säädöskokoelma
Sisältö

Sähköisessä säädöskokoelmassa julkaistaan päivittäin säädökset ulkoasultaan painetun kaltaisessa muodossa. Säädöstekstejä on vuoden 1995 lähtien. Yhdessä säädösvihkossa on yleensä useita säädöksiä.

Säädöksen haku

Sähköisessä säädöskokoelmassa valitaan ensiksi vuosi ja sen jälkeen vuosilistalta säädösvihko, jossa on etsitty säädös. PDF-tiedoston katselussa tarvitaan erillistä Adobe Acrobat Reader-katseluohjelmaa tai muuta vastaavaa PDF-lukuohjelmaa.

Vieraskieliset säädöskäännökset

Sisältö: N. 550 vieraskielisen säädöskäännöksen viitetiedot ja noin 300 käännöstekstiä. Suurin osa käännöksistä on englanninkielisiä. Käännöksen viitekortilta on linkki käännöstekstiin (pdf-tiedosto) ja ko. lain tai asetuksen muutostietoihin.

Pikahaku

Kohdistuu säädöskäännösten viitetietoihin, kuten nimeen, numeroon ja kieliversioon. Haku nimellä esim. osakeyhtiöl*. Haku numerolla esim. 731/1999. Haku vieraskielisellä nimellä, esim. national*. Haku kieliversiolla ja nimellä esim. saksa ja viranom*. Hakusanan katkaisumerkkinä on *. Erikseen on selattavissa luettelo käännöksistä, jotka on viimeksi päivitetty.

Tarkennettu haku

Voit hakea tarkemmin kieliversiolla (englanti-saksa-espanja-ranska) ja viitetiedoilla (säädöksen nimi tai numero).

4. Oikeuskäytäntö

Korkein oikeus - Ennakkopäätökset
Sisältö:

Korkeimman oikeuden vuosikirjassa julkaistut ratkaisut kokonaisina ratkaisuteksteinä vuoden 1980 alusta lähtien sekä korkeimman oikeuden ratkaisujen hakemistot vuosilta 1926-1979.

Hakutavat:
 1. kansiohaku: voit hakea oikeustapausta vuosikansioista (oikeustapauksen julkaisuvuoden mukaan)
 2. suorahaku: voit hakea suoraan oikeustapauksen numerolla vuosikansioiden yläpuolelta, esim. KKO:2004:21
 3. asiasanahaku: voit hakea aakkosellisesta asiasanaluettelosta, esim. termillä Maksuton oikeudenkäynti
 4. hakulomakkeet: pikahaku ja tarkennettu haku
Pikahaku

Haku oikeustapaustekstistä esim. eläk* ja ulosmitt*. Lavea haku esim. testament* tai perunkirj*. Haku sanaparilla esim. ”omaisuuden ositu*”. Haku vuosikirjanumerolla esim. KKO:2004:30 ja ennen v. 1987 annetut ratkaisut esim. KKO:1983-II-50 tai KKO:1986-I-1. Haku lainkohdalla, esim. TekijänoikeusL 57 §. Hakusanan katkaisumerkkinä *.

Haku asiasanastosta

KKO:n asiasanasto sisältää nykyisin käytössä olevat asiasanat, jotka kuvailevat ratkaisun sisältöä. Asiasanaluettelosta voidaan käynnistää tiedonhaku näpäyttämällä haluttua asiasanaa, esim. tekijänoikeusrikkomus. Erikseen on ns. ohjaussanasto, joka sisältää nykyisin voimassa olevia asiasanoja ja aiemmin käytössä olleita, nykyisin vanhentuneiksi katsottuja asiasanoja. Ohjaussanastosta on mahdollista käynnistää haku näpäyttämällä haluttua asiasanaa.

Tarkennettu haku
Haku viitetiedolla

Asiasana, esim. testamentin tulkinta
Diaarinumero, esim: S 2001/269 tai R 2003/450
Esittelypäivä, esim: 10.1.2002
Taltionumero, esim: 792
Tiivistelmä, esim. rintaperilli*
Tekstihaku, esim. lakiosa* ja lahjoit*
Antopäivämäärä, esimerkiksi 1.9.2004-30.11.2004. Rajaus vuosiin esim. 2002-2003. Antopäivämäärä annetaan muodossa PP.KK.VVVV (esim. 1.1.2003) tai VVVV (esim. 2003).

Haku tekstistä

Tekstihaussa voi hakea yhtaikaa esim. hakusanalla ja fraasilla. Hakusanat erotetaan toisistaan välilyönnillä, sanan katkaisumerkki *. Ilman sanoja -ehtoa ei voi käyttää yksin, vaan se on yhdistettävä muiden hakuehtojen kanssa.

Kaikilla sanoilla (ja-ehto) , esim. eläk* ulosmitt*
Millä tahansa sanoista (tai-ehto), esim. vammai* invalid*
Täsmällisellä fraasilla , esim. henkilökohtainen kuuleminen
Ilman sanoja (ei-ehto), esim. taksi*

Etäisyyshaku

Sana: velalli*
Lähellä sanaa: epärehell*
Etäisyys sanojen välillä 30 sanaa

Korkein oikeus – ruotsinkieliset ennakkopäätökset
Sisältö:

Korkeimman oikeuden vuosikirjassa julkaistujen ratkaisujen ruotsinkieliset tiivistelmät vuoden 1980 alusta lähtien. Ruotsin kielellä alun perin annetuista ratkaisuista on pitkä ratkaisuseloste.

Hakutavat:
 1. kansiohaku: voit hakea oikeustapausta vuosikansioista (oikeustapauksen julkaisuvuoden mukaan)
 2. suorahaku: voit hakea suoraan oikeustapauksen numerolla vuosikansioiden yläpuolelta, esim. KKO:2004:21
 3. asiasanahaku: voit hakea aakkosellisesta asiasanaluettelosta, esim. termillä Olovligt brukande
 4. hakulomakkeet: pikahaku ja tarkennettu haku
Pikahaku

Haku oikeustapaustekstistä esim. pensio* och utmätni*. Lavea haku esim. mord* eller dråp*. Haku sanaparilla esim. ”grov förfalskning”. Haku vuosikirjanumerolla esim. KKO:2004:30 ja ennen v. 1987 annetut ratkaisut esim. KKO:1983-II-50 tai KKO:1986-I-1. Haku lainkohdalla, esim. UpphovsrättL 57 §. Hakusanan katkaisumerkkinä *.

Sökning ur texten t.ex. pensio* and utmätn*. Alternativa sökorden med ”or”, t.ex. mord* or dråp*

I sökningen med årsboksnumret t.ex. KKO:2002:124.

KKO - muut kuin ennakkopäätökset
Sisältö:

Korkeimman oikeuden vuosikirjassa julkaistut ratkaisut kokonaisina ratkaisuteksteinä vuoden 1980 alusta lähtien sekä korkeimman oikeuden ratkaisujen hakemistot vuosilta 1926-1979.

Pikahaku

Haku kohdistuu muiden kuin ennakkopäätösten lyhyisiin tiivistelmiin. Haku viitetekstistä esim. velkajär*. Haku diaarinumerolla esim. S2003/577. Hakusanan katkaisumerkkinä *.

KKO - valitusluvat
Sisältö:

Korkeimman oikeuden vuosikirjassa julkaistut ratkaisut kokonaisina ratkaisuteksteinä vuoden 1980 alusta lähtien sekä korkeimman oikeuden ratkaisujen hakemistot vuosilta 1926-1979.

Pikahaku

Haku kohdistuu myönnettyjen valituslupien lyhyisiin tiivistelmiin. Haku valitusluvan numerolla (esim. 2004-73) tai hakusanalla, esim. vahingonkorv*. Hakusanan katkaisumerkkinä *.

Korkein hallinto-oikeus - ennakkopäätökset ja lyhyet ratkaisuselosteet
Sisältö:

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulyhennelmiä vuodesta 1944 lähtien ja kokonaisia vuosikirjassa julkaistuja ratkaisutekstejä vuodesta 1999 lähtien. Lyhyitä ratkaisuselosteita vuodesta 1946.

Pikahaku

Haku oikeustapaustekstistä esim. kotirauha* ja perusoik*. *. Lavea haku esim. ongelmajät* tai kaatopaik*. Haku lainkohdalla, esim. Maankäyttö- ja rakennuslaki 191 §. Haku termillä lainausmerkeissä, esim. ”lasten etu”. Haku vuosikirjanumerolla esim. KHO:2002:23; vuosina 1987-1996 annetut ratkaisut esim. KKO:1983-II-50. Ennen vuotta 1987 annetut ratkaisut esim. KHO:1984-A-II-85 tai KHO:1985-B-II-520. Hakusanan katkaisumerkkinä *.

Ilman vuosikirjanumeroa olevia ratkaisuja haetaan valitsemalla tarkennettu haku ja sieltä haku taltionumerolla.

Tarkennettu haku
Haku viitetiedolla

Esimerkit diaarinumeroista: 3316/3/02, 2023/3/97.
Antopäivämäärä annetaan muodossa PP.KK.VVVV (esim. 1.1.2003) tai VVVV (esim. 2003).
Asiasana, esim. autovero
Diaarinumero, esim: 3316/3/02
Antopäivä, esim: 7.7.2004
Taltio, esim: 1653
Tiivistelmä, esim. vaikeavamm*
Antopäivämäärä, esimerkiksi 1.9.2004-30.11.2004. Rajaus vuosiin esim. 2002-2003.

Haku tekstistä

Tekstihaussa voi hakea yhtaikaa esim. hakusanalla ja fraasilla. Hakusanat erotetaan toisistaan välilyönnillä, sanan katkaisumerkki *. Ilman sanoja -ehtoa ei voi käyttää yksin, vaan se on yhdistettävä muiden hakuehtojen kanssa.

Kaikilla sanoilla (ja-ehto) , esim. pysäköintimaks* arvonlisäver*
Millä tahansa sanoista (tai-ehto), esim. rantayleiskaava* kesäasun*
Täsmällisellä fraasilla , esim. hyvän tavan
Ilman sanoja (ei-ehto), esim. luonnonsuoj*

Etäisyyshaku

Sana: liito-orav*
Lähellä sanaa: suojelu*
Etäisyys sanojen välillä 30 sanaa

Korkein hallinto-oikeus - muut päätökset
Sisältö:

Ryhmässä Muut päätökset julkaistaan sellaisia yksittäisiä yhteiskunnallista, alueellista tai muuta yleistä mielenkiintoa omaaviksi arvioituja ratkaisuja, joita ei ole ratkaisun oikeudellisen merkityksen perusteella julkaistu vuosikirjaselosteina tai lyhyinä ratkaisuselosteina. Muita päätöksiä on vuoden 2013 lokakuusta alkaen.

Pikahaku

Oikeuskäytäntö-sivun pikahaku ei kohdistu muihin päätöksiin. Jos haluat haun kohdistuvan myös muihin päätöksiin, niin suorita haku tarkennettuna hakuna valitsemalla myös muut päätökset mukaan hakuvalintaan.

Hovioikeuksien ratkaisuja
Sisältö:

Hovioikeuksien tietokanta sisältää hovioikeuksien oikeustapauksia vuodesta 1964 alkaen. Oikeustapausseloste sisältää ratkaisulyhennelmän, lainvoimaisuustiedot sekä viittauksia säädöksiin, oikeustapauksiin ja kirjallisuuteen. Hovioikeuksien ratkaisulyhennelmiä on nykyisin noin 2100 kpl, kesäkuusta 2004 lähtien mukana on myös pitkiä ratkaisutekstejä.

Pikahaku

Haku kohdistuu oikeustapaustekstiin Haku tekstistä esim. laps* ja tapaami*. Haku asianumerolla esim. I-SHO:2004:2. *. Haku lainkohdalla, esim. YSL 2 § . Hakusanan katkaisumerkkinä *.

Tarkennettu haku

Antopäivämäärä annetaan muodossa PP.KK.VVVV (esim. 1.1.2003) tai VVVV (esim. 2003).
Antovuosi, esim 2004
Hovioikeus, esim. Turun hovioikeus
Diaarinumero, esim : H 04/760
Ratkaisunumero (taltio), esim: 966
Asiasana, esim. kotirauhan rikkominen
Asianumero, esim. VaaHO:2003:5
Antopäivä, esim: 01.06.2004 - 31.10.2004. Rajaus vuosiin esim. 2002-2003.

Hallinto-oikeuksien ratkaisuja
Sisältö:

Hallinto-oikeuksien tietokanta sisältää vuodesta 1979 lähtien hallinto-oikeuksien ja aiempien lääninoikeuksien ratkaisujen päätöslyhennelmiä, joissa selostetaan lyhyesti oikeuskysymys, tosiasiat, alempien asteiden ratkaisut ja hallinto-oikeuden ratkaisu. Mukana on myös viittauksia KHO:n ratkaisuihin ja kirjallisuuteen. Tietokannassa on lisäksi vesiylioikeuden ratkaisuja vuosilta 1988-1998. Hallinto-oikeuksien päätöslyhennelmiä on nykyisin noin 2100.

Pikahaku

Haku kohdistuu oikeustapaustekstiin. Haku tekstistä esim. vaali* ja sananvap*. Haku lainkohdalla, esim. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 §. Hakusanan katkaisumerkkinä *.

Tarkennettu haku

Antopäivämäärä annetaan muodossa PP.KK.VVVV (esim. 1.1.2003) tai VVVV (esim. 2003).
Antovuosi, esim 2004
Tuomioistuin, esim. Turun hallinto-oikeus
Diaarinumero, esim : 02163/03/5300
Ratkaisunumero (taltio), esim: 03/0837/2
Asiasana, esim. ympäristölupa
Antopäivä, esim: 01.06.2004 - 31.10.2004. Rajaus vuosiin esim. 2002-2003.

Haku tekstistä

Tekstihaussa voi hakea yhtaikaa esim. hakusanalla ja fraasilla. Hakusanat erotetaan toisistaan välilyönnillä, sanan katkaisumerkki *. Ilman sanoja -ehtoa ei voi käyttää yksin, vaan se on yhdistettävä muiden hakuehtojen kanssa.

Kaikilla sanoilla (ja-ehto), esim. ympäristö* ongelmajät*
Millä tahansa sanoista (tai-ehto), esim. mielenterv* psykiatr*
Täsmällisellä fraasilla, esim. varovaisuusperiaate
Ilman sanoja (ei-ehto), esim. pääomatulo*

Etäisyyshaku

Sana: asiakirj*
Lähellä sanaa: julkisuu*
Etäisyys sanojen välillä 30 sanaa

Markkinaoikeuden ratkaisut
Sisältö:

Markkinaoikeuden tietokantaan on tallennettu markkinaoikeuden ratkaisut ja lausunnot. Ratkaisut koskevat kolmea asiakokonaisuutta: 1) Markkinaoikeudelliset asiat, 2) Kilpailunrajoitusasiat 3) Julkisia hankintoja koskevat asiat. Tietokannassa on mukana myös markkinaoikeutta edeltäneen markkinatuomioistuimen koko ratkaisukäytäntö 1979-2002.

Pikahaku

Haku ratkaisutekstistä esim. kielikoul* ja hankin*. Haku ratkaisunumerolla esim. MAO:118/03. Haku asiasanalla, esim. tuotteen jäljittely. Haun rajaus kilpailunrajoitusasioihin esim. /KR ja markkina-asem*. Haun rajaus markkinaoikeudellisiin asioihin esim. (/M1 tai /M2 tai M3) ja jäljittely*. Haun rajaus hankinta-asioihin esim. /JH ja tarjousvert*. Hakusanan katkaisumerkkinä *.

Työtuomioistuimen ratkaisut
Sisältö:

Työtuomioistuimen tietokantaan on tallennettu kaikki työtuomioistuimen ratkaisut ja lausunnot vuodesta 1970 lähtien. Vuodesta 1983 lähtien tietokantaan on tallennettu ratkaisuja enemmän kuin työtuomioistuimen vuosikirjaan.

Hakutavat:
 1. kansiohaku: voit hakea oikeustapausta vuosikansioista (oikeustapauksen julkaisuvuoden mukaan)
 2. suorahaku: voit hakea suoraan oikeustapauksen numerolla vuosikansioiden yläpuolelta, esim. TT:2003-13
 3. asiasanahaku: voit hakea aakkosellisesta asiasanaluettelosta, esim. sanalla Sairausajan palkka
 4. hakulomakkeet: pikahaku ja tarkennettu haku
Pikahaku

Haku kohdistuu oikeustapaustekstiin Haku tekstistä esim. irtisan* ja työsop*. Haku vuosikirjanumerolla esim. TT:2004-34. Hakusanan katkaisumerkkinä *.

Tarkennettu haku
Haku viitetiedolla

Asiasana, esim. laiton irtisanominen
Diaarinumero, esim:
Antopäivä, esim: 2.3.2003
Tiivistelmä, esim. lääkärintodist*
Antopäivämäärä, esimerkiksi 1.9.2004-30.11.2004. Rajaus vuosiin esim. 2002-2003. Antopäivämäärä annetaan muodossa PP.KK.VVVV (esim. 1.1.2003) tai VVVV (esim. 2003).

Haku tekstistä

Tekstihaussa voi hakea yhtaikaa esim. hakusanalla ja fraasilla. Hakusanat erotetaan toisistaan välilyönnillä, sanan katkaisumerkki *. Ilman sanoja -ehtoa ei voi käyttää yksin, vaan se on yhdistettävä muiden hakuehtojen kanssa.

Kaikilla sanoilla (ja-ehto) , esim. työvelv* laiminlyö*
Millä tahansa sanoista (tai-ehto), esim. matkakustann* muuttokustan*
Täsmällisellä fraasilla , esim. tuotannon hidast*
Ilman sanoja (ei-ehto), esim. tasa-arvo*

Etäisyyshaku

Sana: lakko*
Lähellä sanaa: työsulku*
Etäisyys sanojen välillä 30 sanaa

Vakuutusoikeuden ratkaisut
Sisältö:

Vakuutusoikeuden tietokanta sisältää valikoiman oikeustapauksia vakuutusoikeuden kaikista asiaryhmistä, eniten on lainvoimaisia ratkaisuja tapaturma-, ammattitauti-ja työeläkeasioista. Tietokannassa on runsaat tuhat ratkaisuselostetta vuodesta 1961 alkaen.

Pikahaku

Haku kohdistuu ratkaisutekstiin Haku tekstistä esim. opintotu* ja takaisinper*. Haku asiasanoilla ja lyhenteillä on erikseen. Asiasanalistalta voidaan käynnistää haku yksittäisellä sanalla tai termillä, esim. pysyvä vika ja haitta. Lakilyhennelistalta voidaan valita yksittäinen säädöslyhenne, esim. valtion eläkelaki VEL. Hakusanan katkaisumerkkinä on *.

Eurooppa-tietokannat

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tietokannat sisältävät EY-tuomioistuimen ja ratkaisujen suomenkielisiä tiivistelmiä vuosilta 1961-1994. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tietokannassa on suomenkielisiä tiivistelmiä vuodesta 1960 lähtien. Erilliskokoelmassa on EY-tuomioistuimen ns. Lugano-ratkaisuja tuomioistuinten toimivallasta vuodesta 1976 lähtien.

Pikahaku

Haku tekstistä esim. tasa-arv* ja syrj*. Haku asiasanoilla esim. syrjintä, haku tapausnumeroilla: esim. EIT:A-322 tai EY-tuomioistuin: C-193/92. Hakusanan katkaisumerkkinä *.

Tarkennettu haku Eurooppatietokannoista
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin - Viitetietohaku

Asiasana, esim. perhe-elämän suoja
Tapaus- tai artiklanumero, esim. Art:8
Päätösteksti, esim. ulkomaal* karkot*
Antopäivämäärä, esim. 20.1.2004

EY-tuomioistuin ja EY-tuomioist. Lugano-ratkaisut - Viitetietohaku

Asiasana, esim. siirtotyöläinen
Diaarinumero, esim. 678J0120 tai 62002J0116
Päätösteksti, esim. tasa-arvo* syrjin*
Antopäivämäärä, esim. 9.12.2003

Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa

Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa -kokoelma sisältää kotimaisia ja eurooppalaisia tuomioistuinratkaisuja koskevia viittauksia suomalaisesta oikeuskirjallisuudesta vuodesta 1926 lähtien. Mukana on yli 110000 oikeustapausta koskevat julkaisuviittaukset. Mukana on korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, hovioikeuksien, työtuomioistuimen sekä EY-tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja koskevia viitekortteja. Lisäksi haettavissa on mm. eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietintöjä ja työneuvoston päätöksiä koskevat viittaukset.

Pikahaku

Haku kohdistuu oikeustapauksiin, esim. laatija EY:n tuomioistuin ja tunnus 1993:415, tai Korkein oikeus ja tunnus 2000:89, tai Korkein hallinto-oikeus ja tunnus (vuosi) 2003, tai julkaisuihin, esim. tekijä "Saarenp" tai julkaisun nimi, esim. "avioliit" (hakusanat syötetään lomakkeelle ilman lainausmerkkjä). Huom! Vain pienessä osassa viitteistä on mainittu ratkaisuvuosi tai päivämäärä.

5. Viranomaiset

Viranomaisten määräyskokoelmat
Sisältö

Valtion keskushallinnon viranomaisten normien tietokanta sisältää viitetiedot ministeriöiden ja keskusvirastojen antamien määräysten ja ohjeiden viitetiedot ja tekstit. Kukin viranomainen ylläpitää itse omia määräysaineistojaan.

Määräyskokoelmien tietokannan pääsivulla on viranomaishakemisto, josta voidaan valita mikä tahansa virasto hiirellä näpäyttämällä ja samalla saadaan esille tulee luettelo kyseisen viraston määräyksistä ja ohjeista. Määräysten luettelo tulee näkyville aikajärjestyksessä, tuoreimmat normitiedot ensin.

Pikahaku

Haku kohdistuu määräysten otsikkoihin. Haku esim. opintotu*. Hakusanan katkaisumerkkinä *.

Tarkennettu haku

Tarkennettuihin hakuihin siirrytään viranomaisnormien pääsivulta klikkaamalla ko. painiketta. Haku voidaan kohdistaa normin otsikkoon, normityyppiin, päivämäärätietoihin, asiasanoihin tai EY-viittauksiin. Hakua ei toistaiseksi voi kohdistaa varsinaiseen normitekstiin.

Työehtosopimusratkaisut
Sisältö:

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan päätökset ja yleissitovat työehtosopimukset vuodesta 2001 lähtien. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa päätöksellään, onko valtakunnallinen työehtosopimus yleissitova.

Pikahaku

Voimassa olevia sopimuksia voidaan hakea sopimuksen nimeen sisältyvillä sanoilla, esim. elintarvik*.

Erikseen on selattavissa seuraavat hakemistot vuosittain ja aakkosjärjestyksessä: Yleissitovuusratkaisut, joissa työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi; yleissitovuusratkaisut, joissa sopimus on vahvistettu yleissitovuutta vailla olevaksi; yleissitovat työehtosopimukset sekä keskusjärjestösopimukset.
Valtioneuvoston oikeuskansleri
Sisältö

Valtioneuvoston oikeuskanslerin tietokantaan on tallennettu valtioneuvoston oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin ratkaisuja vuodesta 1988 lähtien, Ratkaisuihin kuuluu mm. yksityisten kanteluiden johdosta annettuja kanteluratkaisuja, valtioneuvostolle annettuja lausuntoja sekä tarkastustoiminnassa tehtyjä ratkaisuja.

Pikahaku

Haku ratkaisutekstistä esim. mielenos* ja poliisi*. Haku lainkohdalla esim. valtion virkamieslaki 14 §. Haku diaarinumerolla esim. 2/31/03. Hakusanan katkaisumerkkinä *.

Tarkennettu haku
Haku tekstistä

Kaikilla sanoilla, esim. tuomari* jääv*
Millä tahansa sanoista, esim. esteelli* tääv*
Täsmällisellä fraasilla, esim. hyvän tavan
Ilman sanoja, esim. ylityö*

Etäisyyshaku

Sana poliisi*
Lähellä sanaa virkateht*
Etäisyys sanojen välillä enintään 30 sanaa

Tietosuojalautakunta
Sisältö

Tietosuojalautakunnan tietokanta sisältää tietosuojalautakunnan päätöksiä vuodesta 1988 alkaen. Päätökset koskevat henkilötietolain tulkintaa mm. rekisterinpitäjien ja tietojen massaluovutuksen osalta.

Pikahaku

Haku ratkaisutekstistä esim. henkilötun* ja luovut*. Haku taltionumerolla esim. Hakusanan katkaisumerkkinä *.

6. Valtiosopimukset

Tekstitietokanta
Sisältö

Tietokanta sisältää Suomen sopimukset vieraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa vuodesta 1918 lähtien. sekä kattavan sopimuskortiston, jossa ovat sopimusten muutostiedot. Sähköisessä sopimussarjassa ovat sopimukset ulkoasultaan painetun kaltaisessa muodossa.

Pikahaku

Pikahaku kohdistuu sopimuksen koko tekstiin. Hakusanan katkaisumerkkinä *. Haku tekstistä esim. lentoliik* ja turval*, haku numerolla esim. 5/2004.

Viitetietokanta
Sisältö

Tietokanta sisältää Suomen voimassa olevia valtiosopimuksia koskevan, kattavan sopimuskortiston, jossa ovat sopimusten osapuolia koskevat tiedot, sopimuksen allekirjoitus-, voimaantulo- ja ratifiointitiedot sekä sopimuksen myöhempiä muutoksia koskevat tiedot. Monenvälisissä sopimuksista on lisäksi tiedot sopimukseen tehdyistä varaumista sekä varaumien tekstit.

Pikahaku

Haku kohdistuu viitetietoihin kuten sopimuksen nimeen ja numeroon. Hakusanan katkaisumerkkinä *. Haku sopimusnimestä esim. lentoliik* ja turval*, haku numerolla esim. 5/2004.

Sähköinen sopimussarja
Sisältö:

Sähköisessä sopimussarjassa ovat sopimukset ulkoasultaan painetun kaltaisessa muodossa vuoden 1999 alusta lähtien. Sopimustekstit ovat saatavissa suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi sopimuksissa on yleensä mukana sopimuksen alkuperäisteksti esim. englanniksi tai ranskaksi. Yhdessä sopimusvihkossa on yleensä useita sopimuksia.

Sopimuksen haku

Sähköisessä sopimussarjassa valitaan ensiksi vuosi ja sen jälkeen vuosilistalta sopimusvihko, jossa on etsitty sopimus. PDF-tiedoston katselussa tarvitaan erillistä Adobe Acrobat Reader-katseluohjelmaa tai muuta vastaavaa PDF-lukuohjelmaa.

Ajantasaiset verosopimukset
Sisältö

Tietokanta sisältää Suomen tekemiä OECD:n malliverosopimusta laajuudeltaan vastaavia tuloverosopimuksia suomen- ja ruotsinkielisinä. Jos sopimusta ei ole tehty suomen tai ruotsin kielellä, sisältää tietokanta käännöksen. Jos sopimus on tehty englannin kielellä, sisältää tietokanta myös kyseisen kieliversion.

Tietokannassa sopimuksista esitetään ajantasainen versio eli versio, jossa muutospöytäkirjalla tehdyt muutokset on otettu osaksi tuloverosopimuksen tekstiä. Muutospöytäkirjojen lisäksi osaa tuloverosopimuksista mukauttaa monenvälinen yleissopimus, jolla toteutetaan verosopimuksiin liittyvät toimenpiteet veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi (”yleissopimus”). Näiden osalta tietokanta sisältää vain niin kutsutun syntesoidun version eli version, jossa on esitetty sekä mahdolliset muutospöytäkirjojen vaikutukset että yleissopimuksen vaikutukset kyseiseen verosopimukseen.

Tietokanta ei alkuvaiheessa sisällä kaikkia keskeisiä tuloverosopimuksia. Tietokantaa täydennetään sitä mukaa, kun ajantasaisia ja syntesoituja tekstejä saadaan laadittua.

Haku

Aineisto on luetteloitu verosopimuksen toisena osapuolena olevan valtion nimen mukaisesti aakkosjärjestyksessä. Lisäksi aineistoa on järjestetty sopimuksen alkuperäisen tekovuoden mukaisesti.

7. Hallituksen esitykset

Sisältö:

Hallituksen esitysten tekstit suomeksi vuoden 1992 alusta alkaen. Lisäksi saatavissa ovat suomeksi ja ruotsiksi ulkoasultaan painetun näköiset pdf-tiedostot vuodesta 2001 alkaen. Saatavilla on myös luettelo vireillä olevista , eduskunnalle annetuista hallituksen esityksistä.

Pikahaku

Haku kohdistuu esitystekstiin Haku tekstistä esim. mielenos* ja naamio*. Haku esityksen numerolla esim. 113/2004. on erikseen. Hakusanan katkaisumerkkinä *.

Tarkennettu haku
Haku tekstistä

Kaikilla sanoilla, esim. tuomari* esteell*
Millä tahansa sanoista, esim. avioliit* parisuh*
Täsmällisellä fraasilla, esim. lievemmän lain
Ilman sanoja, esim. avoliit*

Etäisyyshaku

Sana kulta
Lähellä sanaa vähimmäispit*
Etäisyys sanojen välillä enintään 20 sanaa

Haku vireillä olevista esityksistä

Luettelo vireillä olevista, eduskunnalle annetuista hallituksen esityksistä sisältää tiedot niistä esityksistä, jotka ovat parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Haku voidaan tarkentaa yksittäisen ministeriön valmistelemiin esityksiin, esimerkiksi opetusministeriön hallinnonalan esityksiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.