Säädösmuutosten hakemisto: 2020

583/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäisrotujen geenivarojen säilyttämiseksi kerättävälle lampaiden ja vuohien spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista
566/2020
Laki kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista
551/2020
Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muutoksesta
550/2020
Ulkoministeriön asetus Kenian kanssa sukupuolittuneen väkivallan ehkäisyn ja vastatoimien vahvistamisen ohjelmasta tehdystä sopimuksesta
548/2020
Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta
547/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2020–2021
546/2020
Laki Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdystä sopimuksesta
533/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasvakuutuslain 49 §:ssä tarkoitetun suhdeluvun määräämisestä ja ennakkoarvion perusteista sekä 50 §:ssä tarkoitettujen jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksamisesta
532/2020
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus merityösopimuslaissa tarkoitettujen eräiden rahamäärien tarkistamisesta
531/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2020–2023
530/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2020–2021
526/2020
Valtioneuvoston asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 1 liitteen muutoksista
525/2020
Valtioneuvoston asetus kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
524/2020
Valtioneuvoston asetus kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta
523/2020
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle
511/2020
Vuoden 2020 IV lisätalousarvio
510/2020
Valtioneuvoston asetus maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020- 2025 myönnettävästä tuesta
509/2020
Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta
508/2020
Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta
490/2020
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisestä lentoliikennesopimuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.