Säädösmuutosten hakemisto: 2020

821/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2020–2021
820/2020
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2021
819/2020
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2021
813/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021
812/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta vuonna 2021
811/2020
Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta
810/2020
Ulosottolaitoksen työjärjestys
809/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteista ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosenteista vuonna 2021
808/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteista vuonna 2021
806/2020
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
805/2020
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen liittyviin IBC-säännöstöön ja IMSBC-säännöstöön sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen liittyviin IBC-säännöstöön ja BCH-säännöstöön tehdyistä muutoksista
798/2020
Eduskunnan päätös Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta NAB- järjestelyn vakuudeksi sekä Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi
794/2020
Laki aerosolien vaatimustenmukaisuudesta
777/2020
Autoverolaki
760/2020
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa
759/2020
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista laitoksessa
757/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
756/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta
755/2020
Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Tshekin ja Slovakian liittotasavallan välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Suomen ja Slovakian välisissä suhteissa tehdystä sopimuksesta
749/2020
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.