Säädösmuutosten hakemisto: 2019

792/2019
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
782/2019
Vesiliikennelaki
776/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista mikrobeista, loisista sekä tavaroista
764/2019
Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta
763/2019
Valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
761/2019
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2019/2020 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
760/2019
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteeseen F (APTU) ja liitteeseen G (ATMF) nojalla annettujen määräysten voimaantulosta
754/2019
Valtioneuvoston asetus mehiläishoitotuesta
753/2019
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2019–2020
752/2019
Valtioneuvoston asetus saaristoasiain neuvottelukunnasta
751/2019
Valtioneuvoston päätös Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan yhdistymisestä
749/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
748/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten
747/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista
746/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus osakesijoitusten vuosituottoprosentin laskennassa käytettävästä eläkelaitoksen tai Merimieseläkekassan enimmäispaino-osuudesta
742/2019
Valtiovarainministeriön asetus Suomen Hallitusmuoto 1919 -juhlarahasta
739/2019
Valtioneuvoston asetus avaruusasiain neuvottelukunnasta
738/2019
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
720/2019
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
719/2019
Valtioneuvoston asetus eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.