Säädösmuutosten hakemisto: 2019

752/2019
Valtioneuvoston asetus saaristoasiain neuvottelukunnasta
751/2019
Valtioneuvoston päätös Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan yhdistymisestä
749/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
748/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten
747/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista
746/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus osakesijoitusten vuosituottoprosentin laskennassa käytettävästä eläkelaitoksen tai Merimieseläkekassan enimmäispaino-osuudesta
742/2019
Valtiovarainministeriön asetus Suomen Hallitusmuoto 1919 -juhlarahasta
739/2019
Valtioneuvoston asetus avaruusasiain neuvottelukunnasta
738/2019
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
720/2019
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
719/2019
Valtioneuvoston asetus eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista
715/2019
Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien tuloksesta
714/2019
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
712/2019
Puolustusministeriön asetus sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa ja valvonnasta annettavista kertomuksista
711/2019
Valtioneuvoston asetus sotilastiedustelun tiedustelumenetelmistä
710/2019
Ulkoministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2019/796 unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä
709/2019
Valtioneuvoston asetus siviilitiedustelusta
707/2019
Oikeusministeriön asetus konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä
706/2019
Valtioneuvoston asetus kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan välillä tehdystä puitesopimuksesta
705/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.