Säädösmuutosten hakemisto: 2019

715/2019
Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien tuloksesta
714/2019
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
712/2019
Puolustusministeriön asetus sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa ja valvonnasta annettavista kertomuksista
711/2019
Valtioneuvoston asetus sotilastiedustelun tiedustelumenetelmistä
710/2019
Ulkoministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2019/796 unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä
709/2019
Valtioneuvoston asetus siviilitiedustelusta
707/2019
Oikeusministeriön asetus konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä
706/2019
Valtioneuvoston asetus kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan välillä tehdystä puitesopimuksesta
705/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2019
704/2019
Valtioneuvoston asetus vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta
695/2019
Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta
680/2019
Laki osakesäästötilistä
667/2019
Laki konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä
663/2019
Valtioneuvoston asetus Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisestä lentoliikennesopimuksesta
661/2019
Valtioneuvoston asetus kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä
657/2019
Laki lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa
650/2019
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa
639/2019
Laki henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa
616/2019
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa
615/2019
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta härkäpavun kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.