Säädösmuutosten hakemisto: 2019

449/2019
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
448/2019
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
445/2019
Laki muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta
441/2019
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 ja 3 muuttamisesta
440/2019
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljelystarkastusten suorittamisesta
433/2019
Laki julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta
430/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan vakiintuneille laitoksille kaudelle 2021–2025 maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisen määräajan pidentämisestä
418/2019
Laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä
416/2019
Laki hiilen energiakäytön kieltämisestä
415/2019
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta
370/2019
Laki Suomessa oleskelunsa rekisteröineiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta oleskella Suomessa vuoden 2020 loppuun
363/2019
Valtioneuvoston asetus diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Intian kanssa tehdystä sopimuksesta
362/2019
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
359/2019
Valtioneuvoston asetus päästökaupan vakiintuneille laitoksille maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta päästökauppakaudelle 2021–2030
357/2019
Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019–2021
356/2019
Valtioneuvoston asetus metsätuhojen torjunnasta annetun lain 10 §:n voimaantulosta
353/2019
Valtioneuvoston asetus valtion virkamieseettisestä neuvottelukunnasta
332/2019
Laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa
330/2019
Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta
314/2019
Museolaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.