Säädösmuutosten hakemisto: 2019

259/2019
Valtioneuvoston asetus lievästi denaturoidun väkiviinan ja alkoholivalmisteen valmistamisessa käytettävistä denaturoimisaineista
257/2019
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä, palkitsemisjärjestelmästä, rahastoesitteestä ja sijoitusrahastolain 13 luvussa tarkoitetuista rahoitusvälineistä sekä yhteissijoitusyrityksen saatavilla pidettävien tietojen laajuudesta
249/2019
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista
246/2019
Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta
244/2019
Laki Maailman postiliiton yleissopimuksesta
241/2019
Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta
240/2019
Valtioneuvoston asetus diplomaattisten edustustojen tai konsuliedustustojen diplomaattisen henkilökunnan, konsuliedustuston henkilökunnan tai hallinnollisen tai teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten ansiotyöstä Perun kanssa tehdystä sopimuksesta
239/2019
Valtioneuvoston asetus diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Kolumbian kanssa tehdystä sopimuksesta
238/2019
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2018 suoritettavista korvauksista
237/2019
Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimipaikoista
232/2019
Laki valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille
231/2019
Laki veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdystä monenvälisestä yleissopimuksesta
213/2019
Sijoitusrahastolaki
207/2019
Valtioneuvoston asetus tiekuljetussopimuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
205/2019
Ympäristöministeriön asetus Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista
204/2019
Valtioneuvoston asetus Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista
203/2019
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2019 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä
179/2019
Laki Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta
168/2019
Laki lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdystä sopimuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.