Säädösmuutosten hakemisto: 2019

1460/2019
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2020 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1457/2019
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020
1455/2019
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta
1454/2019
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista
1453/2019
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista
1452/2019
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista
1414/2019
Laki eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
1402/2019
Laki meritse kuljetettavien vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottamista koskevasta raportointivelvollisuudesta 
1400/2019
Laki vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjasta
1386/2019
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020
1385/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Geologian tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1384/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
1383/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuonna 2020
1382/2019
Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta
1377/2019
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
1347/2019
Laki Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen- toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta
1342/2019
Valtioneuvoston asetus avustuksista arava- ja korkotukivuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi vuosina 2020–2022
1341/2019
Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020–2022
1340/2019
Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta, yleissopimuksen lisäpöytäkirjan päättöpöytäkirjasta, perussopimuksen kymmenennestä lisäpöytäkirjasta ja yleisohjesäännön toisesta lisäpöytäkirjasta
1339/2019
Valtioneuvoston asetus vakavaa eläintautivaaraa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.