Säädösmuutosten hakemisto: 2019

1338/2019
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta
1328/2019
Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
1321/2019
Valtioneuvoston asetus holhousasioiden rekisteristä
1320/2019
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista vuosina 2020 ja 2021
1319/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2020 ja 2021
1310/2019
Tasavallan presidentin asetus maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
1307/2019
Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista vuodelle 2020
1306/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maakaasuliiketoimintojen eriyttämisestä
1305/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköliiketoimintojen eriyttämisestä
1304/2019
Valtiovarainministeriön asetus Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2020
1303/2019
Valtiovarainministeriön asetus Valtiokonttorin maksullisista suoritteista
1302/2019
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin sotilasesikunnan jäsenvaltioiden Euroopan unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdystä sopimuksesta (EU SOFA)
1301/2019
Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tiedonhallinnan muutosta koskevissa asioissa
1300/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien makroeliöiden markkinoinnista, käytöstä ja maahantuonnista
1297/2019
Valtioneuvoston asetus eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta
1296/2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1293/2019
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa annettavista tiedoista
1292/2019
Laki Eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa
1290/2019
Maanmittauslaitoksen työjärjestys
1289/2019
Verohallinnon päätös oma-aloitteista veroa koskevan tiedon muodostamisesta Tulorekisteriyksikölle annetuista tiedoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.