Säädösmuutosten hakemisto: 2019

1253/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2020 ja 2021
1252/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista
1251/2019
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2019 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
1250/2019
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2020 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1249/2019
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1248/2019
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
1244/2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020
1243/2019
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1242/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
1241/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista
1240/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020
1239/2019
Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020–2022
1232/2019
Laki Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan
1206/2019
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2019 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1204/2019
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
1157/2019
Laki vihkimisoikeudesta
1156/2019
Laki Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä
1124/2019
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1123/2019
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
1122/2019
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.