Säädösmuutosten hakemisto: 2019

1055/2019
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa
1054/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista
1053/2019
Valtioneuvoston asetus Algerian diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
1052/2019
Ulkoministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2019/1716 Nicaraguan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä
1051/2019
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
1050/2019
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1049/2019
Verohallinnon päätös vuonna 2020 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1048/2019
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta lihan ja vuodelta 2018 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2019 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta
1047/2019
Valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
1044/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rajatarkastusasemalla suoritettavan virallisen valvonnan kohteena olevista elintarvikesekoituksista
1043/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
1042/2019
Laki tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
1034/2019
Vuoden 2019 III lisätalousarvio
1033/2019
Verohallinnon päätös takaisin perittyjen etuustulojen takaisinmaksun määräpäivästä etuudensaajan verotuksessa
1032/2019
Verohallinnon päätös maksujen ja palautusten käyttämisestä verojen suoritukseksi
1031/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2020
1030/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2020
1020/2019
Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta
1018/2019
Verohallinnon päätös palautusten säilyttämisestä
1017/2019
Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.