Säädösmuutosten hakemisto: 2019

1596/2019
Verohallinnon päätös takaisin perittyjen tulojen takaisinmaksun määräpäivästä suorituksen maksajan verotuksessa
1594/2019
Verohallinnon päätös Tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikojen pidentämisestä
1587/2019
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2020
1572/2019
Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2025
1567/2019
Laki eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta
1559/2019
Laki raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla
1556/2019
Laki vuoden 2020 tuloveroasteikosta
1552/2019
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
1551/2019
Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta
1549/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista
1546/2019
Valtion talousarvio vuodelle 2020
1508/2019
Laki ajoneuvojen siirtämisestä
1500/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta
1499/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1498/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista
1497/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2020
1465/2019
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Väyläviraston maksullisista suoritteista
1464/2019
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
1462/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1461/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.