Säädösmuutosten hakemisto: 2018

858/2018
Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista
857/2018
Valtioneuvoston asetus kaasulaiteasetuksen kumoamisesta
853/2018
Valtioneuvoston asetus turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta
852/2018
Valtioneuvoston asetus kaasulaitteiden käyttötarvikkeista ja käyttöpaineista
850/2018
Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken
848/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta lihan ja vuodelta 2017 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2018 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta
846/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
845/2018
Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d´Aide Socio-économique (PEGASE)-mekanismin ohjelman kautta tehdystä sopimuksesta
844/2018
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
842/2018
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
841/2018
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
838/2018
Valtioneuvoston asetus etu- ja sukunimistä
837/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2019
836/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2019
834/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista
833/2018
Ulkoministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2018/1542 rajoittavista toimenpiteistä kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi
828/2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus kuvataiteen apurahalautakunnasta
827/2018
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Hongkongin kanssa tehdystä sopimuksesta ja pöytäkirjasta
825/2018
Valtiovarainministeriön asetus Suomen presidentit – Mauno Henrik Koivisto -juhlarahasta
824/2018
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehdyistä muutoksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.