Säädösmuutosten hakemisto: 2018

528/2018
Ympäristöministeriön ilmoitus asetuksista koskien rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien tyyppihyväksyntää
527/2018
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
526/2018
Vuoden 2018 lisätalousarvio
525/2018
Valtioneuvoston asetus tuottavuuslautakunnasta
520/2018
Laki Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta
515/2018
Valtioneuvoston asetus työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta
511/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksiliikenteessä käytettävän esteettömän kaluston laatuvaatimuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen kumoamisesta
509/2018
Valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista
508/2018
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä
507/2018
Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä
502/2018
Kaasulaitelaki
501/2018
Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaalla annettavan merenkulkuopetuksen arvioinnista ja hyväksymisestä
500/2018
Tasavallan presidentin asetus eräiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
499/2018
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
498/2018
Valtioneuvoston asetus sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018–2021
497/2018
Valtioneuvoston asetus siirtolaistarkastuksen yksinkertaistuttamista laivoilla koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
496/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2018–2019
492/2018
Valtioneuvoston asetus Portugalin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
490/2018
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta
489/2018
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.