Säädösmuutosten hakemisto: 2018

1261/2018
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa annettavista tiedoista
1260/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1259/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1258/2018
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2019 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1257/2018
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuonna 2019
1256/2018
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019
1255/2018
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
1252/2018
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2019 maksettavasta rintama-avustuksesta
1251/2018
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2019
1250/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta
1249/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
1248/2018
Valtioneuvoston asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
1247/2018
Valtioneuvoston asetus keskitettyä tulliselvitystä koskevasta yleissopimuksesta jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa
1246/2018
Valtioneuvoston asetus eläkemaksun perusteista
1244/2018
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020
1241/2018
Maanmittauslaitoksen työjärjestys
1224/2018
Laki edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen voimaan saattamisesta
1214/2018
Valtioneuvoston asetus Väylävirastosta
1205/2018
Valtioneuvoston asetus tasapainoisesta lähestymistavasta lentoaseman melun hallinnassa
1199/2018
Valtioneuvoston asetus merilain 10 a luvun 8 §:n soveltamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.