Säädösmuutosten hakemisto: 2018

1196/2018
Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta
1183/2018
Valtioneuvoston asetus Liikenne- ja viestintävirastosta
1182/2018
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2019 kiinteistöveron eräpäivistä
1180/2018
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
1174/2018
Laki valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen
1161/2018
Laki tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta
1160/2018
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
1158/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä
1151/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista
1150/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista
1149/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista
1148/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista
1147/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Väyläviraston maksullisista suoritteista
1146/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista
1145/2018
Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutoksesta
1144/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2019
1143/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2019
1140/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista
1138/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vankiterveydenhuollon yksikön maksullisista suoritteista
1136/2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.