Säädösmuutosten hakemisto: 2018

1030/2018
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2018 ja 2019
1029/2018
Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista annetun lain voimaantulosta
1028/2018
Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
1027/2018
Laki Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
1026/2018
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehdystä puitesopimuksesta 
1025/2018
Laki Maanmittauslaitoksesta
1021/2018
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2019
999/2018
Laki rataverolain kumoamisesta
937/2018
Laki liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen täytäntöönpanoa sekä virastojen tehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
935/2018
Laki Liikenne- ja viestintävirastosta
933/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta
932/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta
931/2018
Verohallinnon päätös vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
930/2018
Verohallinnon päätös verokauden veroa koskevan korjatun tiedon muodostamisesta
929/2018
Verohallinnon päätös pidennettyjen verokausien muutosajankohdasta
928/2018
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa olevan virheen korjaamisesta
927/2018
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
925/2018
Verohallinnon päätös vuonna 2019 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
924/2018
Verohallinnon päätös veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä jättämisestä oma-aloitteisessa verotuksessa
923/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.