Säädösmuutosten hakemisto: 2017

849/2017
Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä
848/2017
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
847/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 edellyttämistä kansallisista järjestelyistä
845/2017
Verohallinnon päätös vuonna 2018 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
844/2017
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
843/2017
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
840/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
839/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
836/2017
Elintarviketurvallisuusviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi
835/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työ- ja elinkeinotoimistoista
828/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Investointituki kehitysmaille rahoitusinstrumentilla rahoitettavia hankkeita koskeva Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
827/2017
Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä
818/2017
Laki poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
815/2017
Laki väestölaskentalain kumoamisesta
814/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten ja kotieläiminä pidettävien lintujen välillä
813/2017
Laki talous- ja velkaneuvonnasta
801/2017
Laki yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta
796/2017
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä
791/2017
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2018 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
790/2017
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2017 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.