Säädösmuutosten hakemisto: 2017

1013/2017
Valtioneuvoston asetus pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksia ro-ro-aluksissa Itämerellä koskevasta (Memorandum of Understanding, MoU) yhteisymmärryspöytäkirjan voimaansaattamisesta
1012/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä
1011/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1010/2017
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
1009/2017
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta
1008/2017
Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista
1007/2017
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1006/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2018
1005/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2018
1004/2017
Laki Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta ja säätiön pääomittamisesta
1003/2017
Maanmittauslaitoksen työjärjestys
998/2017
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin
997/2017
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018
995/2017
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta
994/2017
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välillä tehdyn strategisen kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
991/2017
Valtioneuvoston asetus ydinjätehuollon kustannuksiin varautumisesta
981/2017
Laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista
980/2017
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn kanssa tehdystä sopimuksesta
971/2017
Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta
966/2017
Valtioneuvoston asetus maatalouden ja matkailun alaan kuuluvista kausiluonteista toimintaa sisältävistä toimialoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.