Säädösmuutosten hakemisto: 2017

1161/2017
Elintarviketurvallisuusviraston päätös Kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi perustetun rajoitusvyöhykkeen muuttamisesta
1157/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista
1152/2017
Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta
1151/2017
Valtioneuvoston asetus meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1147/2017
Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä
1146/2017
Laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä 
1134/2017
Laki toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa
1102/2017
Alkoholilaki
1101/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista
1100/2017
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2018
1098/2017
Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2022
1070/2017
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä
1068/2017
Valtion talousarvio vuodelle 2018
1067/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista
1066/2017
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018
1065/2017
Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja - laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista
1050/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
1049/2017
Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista
1048/2017
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta
1047/2017
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.