Säädösmuutosten hakemisto: 2016

41/2016
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
40/2016
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta pohjoisesta tuesta
39/2016
Valtioneuvoston asetus yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnasta
38/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2016
37/2016
Valtiovarainministeriön asetus Alvar Aalto -juhlarahasta
31/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla
30/2016
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
29/2016
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
22/2016
Laki yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
21/2016
Ulkoasiainministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d´Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismin ohjelman `Support to East Jerusalem Hospitals´ kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
7/2016
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Ralstonia solanacearum - tuhoojan torjunnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
6/2016
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta perunan vaalean rengasmädän torjunnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
3/2016
Oikeusministeriön asetus vaihtoehtoiseksi riidanratkaisuelimeksi ilmoittautumisesta ja tietojen antamisesta
2/2016
Valtioneuvoston asetus Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1/2016
Verohallinnon määräys korkoajan laskemisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.