Säädösmuutosten hakemisto: 2016

1430/2016
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1429/2016
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1428/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen vähentämisestä ja muuntamisesta
1427/2016
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
1426/2016
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017
1425/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista
1424/2016
Verohallinnon päätös veronpalautuksen maksutavoista
1421/2016
Valtioneuvoston asetus poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain ja poronhoitolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1417/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista
1416/2016
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
1415/2016
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n tuoton tilittämisestä ja käyttämisestä
1414/2016
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta
1398/2016
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
1397/2016
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
1396/2016
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018
1395/2016
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuonna 2017
1394/2016
Sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
1393/2016
Verohallinnon päätös autoveron ennakkopalautuksen saajan vuokrasopimuksen muuttamista koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta
1392/2016
Verohallinnon päätös rekisteröityjen asiamiesten autoveroilmoitusten jaksojen pituudesta ja autoveroilmoituksen antamisajankohdasta
1391/2016
Verohallinnon päätös kulutukseen luovutetuista tupakkatuotteista Euroopan komissiolle toimitettavia tilastoja varten annettavista tiedoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.