Säädösmuutosten hakemisto: 2016

1335/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuosina 2016—2018
1332/2016
Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän federaation liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1331/2016
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
1314/2016
Valtion talousarvio vuodelle 2017
1290/2016
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain kumoamisesta
1289/2016
Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain kumoamisesta
1288/2016
Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain kumoamisesta
1285/2016
Nuorisolaki
1284/2016
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2016/1686 ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvista rajoittavista lisätoimenpiteistä
1283/2016
Ulkoasiainministeriön asetus Sambian sosiaaliturvan laajentamisohjelman tukemista koskevan ohjelman Sambian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1281/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisarkiston suoritteiden maksuista
1227/2016
Tartuntatautilaki
1225/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2017—2018
1222/2016
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa olevan virheen korjaamisesta
1221/2016
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1220/2016
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä nuoren metsän hoidon tukea koskevien tukihakemusten hylkäämisestä
1219/2016
Valtiovarainministeriön asetus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullisista suoritteista
1216/2016
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Portugalin kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1215/2016
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista
1214/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.