Säädösmuutosten hakemisto: 2016

1116/2016
Verohallinnon päätös verotuksen oikaisun toimittamatta jättämisestä tuloverotuksessa
1114/2016
Laki merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1099/2016
Verohallinnon päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä
1098/2016
Verohallinnon päätös maksujen ja palautusten käyttämisestä verojen suoritukseksi
1097/2016
Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta
1096/2016
Verohallinnon päätös vuonna 2017 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1095/2016
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1094/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017
1093/2016
Valtioneuvoston asetus Pariisin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1092/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta vuosina 2017–2018
1089/2016
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo- osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä
1087/2016
Laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista
1082/2016
Laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista
1077/2016
Laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista
1070/2016
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta
1069/2016
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1063/2016
Laki veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1052/2016
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2016 jäännösveron eräpäivistä ja ennakonpalautusten maksamisesta sekä vuoden 2017 kiinteistöveron eräpäivistä
1051/2016
Valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2016
1050/2016
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.